ކޮރޯނާވައިރަހަށް ފަރުވާދިނުމަށް 8 ދުވަސް ތެރޭގައި ޗައިނާއިން ހޮސްޕިޓަލެއް އަޅައިފި

  advertisement

  ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާވައިރަހަށް ފަރުވާދިނުމަށް ޗައިނާގައި 1،000 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް 8 ދުވަސް ތެރޭގައި އަޅާ ނިންމާލައިފިއެވެ.
  ކޮރޯނާވައިރަހަށް ފަރުވާދިނުމަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ޗައިނާއިން ހޮސްޕިޓަލު އަޅަންފެށީ ޖެނުއަރީ 23ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ހޮސްޕިޓަލު ނިންމަން ޗައިނާއިން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 7 ދުވަހެވެ. ނަމަވެސް ބޭނުންކުރެވޭ ވަރަށް ހޮސްޕިޓަލު އަޅާ ނިންމާލެވުނީ އިތުރު 1 ދުވަސް މަސައްކަތްކޮށްގެންނެވެ. އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހުއްޓުމެއްނެތި 24 ގަޑިއިރު މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ

  ކޮރޯނާވައިރަހަށް ފަރުވާދިނުމަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ޗައިނާއިން އިތުރު ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތްވެސްވަނީ ފަށައިފައެވެ. 1،300 އެނދުގެ އެހޮސްޕިޓަލު މިމަހުގެ ތޭރަވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އަޅާ ނިންމާނެކަމަށް ޗައިނާއިންވަނީ ބުނެފައެވެ.

  ޗައިނާގެ ވުހާން ސިޓީން އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނު ކޮރޯނާވައިރަސް މިހާތަނަށް 14،000އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ޖެހި، 305 މީހުންވަނީ މަރުވެފައެވެ. އެވައިރަސް މިހާރުވަނީ 27 ޤައުމަކަށާއި ސަރަޙައްދަށް ފެތުރިފައެވެ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ރާއްޖެއަށް ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ މާދަމާ ކަމުގައި ކަނޑައަޅައިފ

  އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މާދަމާއަކީ ރާއްޖެއަށް ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިގޮތައް ނިންމީ ...

  ނޮވެމްބަރު 1 ގައި ރާއްޖެދާން – ރައީސް ނަޝީދު

  އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެވަޑައިގަންނަވަން ގަސްތުކުރައްވާކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ...

  އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގުތައް ކަނޑައެޅުމަށް ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި

  އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގުތައް ހެޔޮކުރުމަށް މިނިސްޓްރީގެ ފެންވަރުގައި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިންމާ ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ ...

  ރަށު މީހަކަށްވެގެން ނުވަތަ އާއިލާ މީހަކަށްވެގެންް ވޯޓްދިނީމާ މިކަމެއް ނުވާނެ- ރައީސް ނަޝީދު

  ރަށު މީހަކަށް ވެގެން ވަކި އެމީހަކަށް ވޯޓް ދޭން ނުޖެހޭ ކަމަށާއި ވޯޓް ދޭން ވަނީ ވަރަށް ވިސްނާފަކަމަށް ...

  މިއިންތިޚާބް އަޅުގަޑުމެން ކާމިޔާބުކުރާނީ އެކުއެކީ މުޅި ދިވެހިރާއްޖެ ރަންރީދޫން ޖަރީކުރަމުން – ޝޫޒާ

  ކުށުގެ ވެށިން ސަލާމަތް ކުރެވިފައިވާ  ޒުވާނުންތަކެއް އުފެއްދުމަށް  ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ހަރުފަތްތަކެއް ބިނާކުރަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވިކަމަށް މީދޫ ދާއިރާގެ ...

  އިތުރު 10 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  އިތުރު 10 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ(އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނީ ޕޮޒިޓިވްވި  10 ...