އިއްޔެ 103 ދިވެހިނާއިއެކު ޖުމްލަ 133 މީހަކު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

  އިއްޔެވެސް  103 ދިވެހިނާއިއެކު ޖުމްލަ 133 މީހަކު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ  ރާއްޖޭގައި މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން ޖުމްލަ ޢަދަދު 7،000 އާއި ގާތްކޮށްފިއެވެ.

  ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ، އެޗް.ޕީ.އޭއިން އާއްމުކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން އިއްޔެ ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް 19  ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ 133 މީހުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 103 ދިވެހިންނާއި، 30 ބިދޭސީންނެވެ.

  އަލަށް ބަލިޖެހުނު ބިދޭސީންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ 15 މީހުންނާއި، އިންޑިއާގެ 8 މީހަކާއި، ޔޫ.އޭ.އީގެ 2 މީހަކާއި، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ 2 މީހަކާއި، ސްރީލަންކާގެ 2 މީހެއްގެ އިތުރުން ނޭޕާލުގެ އެކަކެވެ. މިއާއެކު ރާއްޖޭގައި ބަލިޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު މިހާރު މިވަނީ 6،912 އަށް އަރާފައެވެ.

  ރާއްޖެއިން އިއްޔެ ޕޮޒިޓިވްވި  ކޭސްތައް ފެނުނު ސަރަޙައްދުތަކަށް ބަލާއިރު، ގްރޭޓަރ މާލޭ ސަރަޙައްދުން 121 ކޭސް ވަނީ ފެނިފައެވެ. އަދި އަތޮޅުތަކުން 12 ޕޮޒިޓިވް ކޭސް ފެނިފައިވާއިރު، މި ކޭސްތަކަކީ ފުރަބަންދު ކަރަންޓީން ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިން ފެނިފައިވާ ކޭސްތަކެއްކަމަށް އެޗް.ޕީ.އޭ އިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ

  ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ދެމުން ދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން  އިއްޔެ ބަލިން ރަނގަޅުވެފައިވަނީ 75 މީހެކެވެ. މިއާއެކު ރާއްޖޭގައި މި ބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު ވަނީ 4،297އަށް އިތުރުވެފައެވެ.

  މި ބަލީގައި ރާއްޖެއިން ނިޔާވި މީހުންގެ ޖުމްލަ ޢަދަދުވެސް މިހާރު މިވަނީ 28އަށް އަރާފައެވެ.

  ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19ގެ އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ ޢަދަދު 2،588 އަކަށް އަރާފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން 1،458 މީހަކަށް އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީތަކުގައި އަންނަނަނީ ފަރުވާދެމުންނެވެ. އަދި ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދޭ މީހުންގެ ޢަދަދު މިވަނީ 171 އަކަށް އަރާފައެވެ.

  ކޯވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކުރުމަށްޓަކާ ރާއްޖޭން މިހާތަނަށް 104،631 (އެއްލައްކަ ހަތަރު ހާސް ހަ ސަތޭކަ ތިރީސް އެއް) ސާމްޕަލް ޓެސްޓްކުރުމަށްޓަކާ ވަނީ ނަގާފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ކޮވިޑް 19- މިއަދު 67 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވިއިރު ބަލިން ރަގަޅުވެފއިވަނީ 16 މީހަކު

  ރާއްޖެ އިން އިތުރު 67 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވެ އިތުރު 16 މީހަކު ބަލިން ރަގަޅުވެއްޖެވެ. ...

  ކޯވިޑް-19 : މާލެއިން ތެރެއިން ދިވެއްސަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

  މާލެ ފުލޫ ކްލިނިކަށް ދައްކަން ދިޔަ ދިވެއްސެއް ކޯވިޑް19 އަށް ޕޮސިޓިވްވެއްޖެއެވެ. މިއީ މާލޭން ތެރެއިން ފެނުނު ފުރަތަމަ ...

  ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޑިސެމްބަރަށް ނިންމާލެވޭނެ – ނަވާޒް

  ހުޅުމާލޭގެ ދެވަަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ހިއްކާފައިވާ ސަރަޙައްދުގެ ގޮނޑުދޮށް ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ޖަހާ ރިވެޓްމެންޓްގެ މަސައްކަތް ޑިސެމްބަރުމަހުގެ ނިޔަލަށް ނިންމާލާނެކަމަށް ...

  ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދު ރިސެޓް ކުރުން

  މާރިޗް މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މުޅި ރާއްޖެ މި އޮތީ ފުރަބަންދުކޮށްފައެވެ. ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ސަލާމަތަށްޓަކައެވެ. ...

  ކޮވިޑްގައި 30 އަހަރުގެ ޒުވާން އަންހެނަކު މަރުވެއްޖެ

  ކޮވިޑް ބަލި ޖެހިގެން ފަރުވާދެމުން ދިޔަ 30 އަހަރުގެ އަންހެނަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. މިއީ ކޮވިޑްގައި ރާއްޖެ އިން ...

  ކޮންމެ މޫޑަކާ ގުޅޭ ޕްލޭލިސްޓު ސިޓިންގްރޭ ގައި

  ކޮންމެ ކަމެއް ކުރި ކަމުގައި ވިޔަސް އެކަމަކާ ގުޅޭ ޕްލޭލިސްޓަކާ ނުލައި ކަމެއް ކުރެވޭ ކަމަކަށް ނުވެއެވެ. ގޭގައި ...