ރާއްޖެއިން އިތުރު 141 ދިވެހިން ޕޮޒިޓިވްވެ އިއްޔެ ޕޮޒިޓިވްވި ޖުމްލަ އަދަދު 176 އަކަށް

  ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް 19 އަށް އިއްޔެ 176 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ ޕޮޒިޓިވްވި ދިވެހިންގެ އަދަދު 141 އަރާފައިވާކަމަށް ހެލްތް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުއެޗްއީއޯސީން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

  އޭގެތެރެއިން އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުން ޕޮޒިޓިވްވި 2 މީހެކެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ 141 ދިވެހިންނާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ 25 މީހަކާއި އިންޑިއާގެ 10 މީހަކާއި ސްޕެއިންގެ 2 މީހެކެވެ. މިވަގުތު 2636 މީހަކު ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19އަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދާކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

  އެޗްއީއޯސީން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން ރާއްޖެއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީތަކުގައި ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ 1458 މީހަކެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް  ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ 162 މީހެކެވެ.
  އަލަށް ފެނުނު ކޭސްތަކާއެކު ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުން ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު މިވަނީ 7225 އަކަށް އަރާފައެވެ.

  ކޮވިޑް ރާއްޖޭގައި ކޮންޓްރޯލްވުމެއް ނެތި އިންތިހާއަށް  ފެތުރެމުންދާތީވެ ބައްޔަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ސިއްޙީ އެހީތެރިން މަދުވަމުންދާކަމަށް ހެލްތް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

  އެހެންކަމާއެކު  ކޮވިޑް-19ގެ ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާދޭ ފެސިލިޓީތަކަށް އަތޮޅުތަކުން ސިއްޙީ އެހީތެރިން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތަށް ކުރަމުންދާކަމަށްވެސް އެޗްއީއޯސީން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

  ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް 19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް 28މީހަކު ވަނީ މިބަލީގައި މަރުވެފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ 21 ދިވެހިންނާއި 7 ބިދޭސީންނެވެ. ރާއްޖޭގައި މި ބައްޔަށް ޓެސްޓްކުރުމަށް މިހާތަނަށް 106،909 ސާމްޕަލެއް ވަނީ ނަގާފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ކޮމިޝަނަރު ޖެނަރަލް ކަސްޓަމްސް ކަމުން ޖުނައިދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

  ކޮމިޝަނަރު ޖެނަރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަގާމުން މުހައްމަދު ޖުނައިދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަމުގައި ކުރީގެ ރައީސް ...

  ޒަމާނުންސުރެ ރާއްޖެ ބައްޓަން ކުރަމުން އައި ގޮތުގެ ހިތި ނަތީޖާ މިއަދު މިވަނީ ފެނިފައި: ޔާސިރު

  މާލެ ތޮއްޖައްސައި، ހުރިހާ ހިދުމަތެއް ލިބެން ހުންނަ ޖެހޭނީ މާލޭންކަމަށް ދެކި އެ ވިސްނުމުގައި ޒަމާނުންސުރެ ރާއްޖެ ބައްޓަން ...

  ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް – ވިއްސާރަވުމުގެ ސަބަބުން މިރޭގެ މެޗްތައް ކެންސަލްކޮށްފި

  މިރޭ ކުޅުމަށް ތާވަލް ކުރެވިފައިވާ ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލްގެ މެޗްތައް މިރޭ ނުބާއްވާގޮތައް  ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ...

  ސިއްޚީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނު ކުރުމުގެ ބާރު ރައީސަށް ދެނީ

  ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކުރުމުގެ ބާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ ގޮތަށް ގާނޫނުއަސާސީގައި ބުނާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާ ...

  ބީއެމްއެލް އިން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް މޮޓޮރައިޒްޑް ވީލްޗެއާ ހަދިޔާކޮށްފި

  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ...

  މުޖުރިމުން ދައްކާ ދޮގުތަކުގެ ވާހަކަ ނޫސްތަކުގައި “ކެރީކުރީމަ” އަޅުގަނޑު ހިތާމަ ކުރަން – ރައީސް

  މުޖުރިމުން ދައްކާ ބޮޑެތި ބުހުތާނު ދޮގުތަކުގެ ވާހަކަ ނޫސްތަކުގައި ކެރީކުރީމަ ހިތާމަފުޅު ކުރައްވާކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ...