” ކޮވިޑް 19 އާއި އަހަރެމެންނާއި ކޮންކަމެއް- މިކަހަލަ ކިތައް ބަލި އެބައުޅޭ ” އިބްރާހިމް ޒުބައިރު

  ހުޅުމީދޫ ރަށްޔިތުންގެ ސިއްހަތު ސަލާމަތް ކުރުމުގައި  އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ، ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒު ހިންގުމާއި ހަވާލްވެ ހުންނެވި  އަދި ކޮވިޑް 19 ހުޅުމީދޫ ޓާސްފޯސްގެ  އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ ވިސްނުމާއި ފިކުރު އެފަރާތުން ވަނީ ޓާސްފޯސް ގްރޫޕްގައި ހާމަކޮށްފައިކަމަށާ އެހެންކަމުން އަހަރެމެން މިކުރާ މަސައްކަތް ހުއްޓާލަން ޖެހޭކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީކައުންސިލްގެ ހުޅުދޫދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު އިބްރާހިމް ޝުކުރީ ވިދާޅުވެއްޖެވެ.

  ކައުންސިލަރު އިބްރާހިމް ޝުކުރީ މިހެން ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް 19 ހުޅުމީދޫ ޓާސްފޯސްގެ ވައިބަރ ގްރޫޕްގައި  ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒު ހިންގުމާއި ހަވާލްވެ ހުންނެވި އިބްރާހިމް ޒުބައިރު ހިއްސާކުރެއްވި ލިއުމަކާ ގުޅިގެން ޝުކުރީގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި ޝުކުރީ ލިއުއްވާފައިވާ ލިއުއްވުމެއްގައެވެ.

  އިބްރާހިމް ޒުބައިރު ކޮވިޑް 19 ހުޅުމީދޫ ޓާސްފޯސްގެ ވައިބަރ ގްރޫޕްގައި  ލިއުއްވާފައިވާ ލިއުމުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ  ކޮވިޑް 19 އާއި އަހަރެމެންނާ އޮތީ ކޮންގުޅުމެއްތޯއާއި  އަދި އެކަހަލަ ކިތަންމެ ބަލި އަހަރެމެންގެ ތެރޭގައި އެބައުޅޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އިބްރާހިމްދީދީ ވިދާޅުވެފައިވަނީ މި 6 މަހުގެ ތެރޭގައި އެހެން ބަލިތަކުގައި މިގައުމުން ކިތައްމީހުން ނިޔާވެފައިވާކަމަށެވެ.

  ” ކޮވިޑް 19 އާއި އަހަރެމެންނާ ކޮންކަމެއް ، މިކަހަލަ ކިތައް ބަލި އެބައުޅޭ . މި 6 މަހުހެ ތެރޭގައި  އެހެން ބަލިތަކުގައި މިގައުމުން ކިތައް މީހުން ނިޔާވެއްޖެ ”  އިބްރާހިމް ޒުބައިރު ކޮވިޑް 19 ހުޅުމީދޫ ޓާސްފޯސްގެ ވައިބަރ ގްރޫޕްގައި ލިއުއްވާފައިވެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ކޯވިޑް-19 : އިތުރު 16 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  ރާއްޖެއިން އިތުރު 16 މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ 9 މީހަކާއި އިންޑިއާގެ ...

  ތާރީޚް ޢިލްމުވެރިޔާ ނަދުވީ އަވަހާރަވެއްޖެ

  ދިވެހި ތާރީޚަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ މަޝްހޫރު ތާރީޚު ޢިލްމުވެރިޔާ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ވަޙީދު “ނަދުވީ” އަވާހާރަވެއްޖެއެވެ. އުސްތާޛް ...

  ފުލުހަކަށް ހަމަލާދީ ޒަޚަމްކޮށްލައިފި

  ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި އަޅަމުން އަންނަ މިސްކިތް ކައިރީގައި ރޭ ފުލުހަކަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމް ކޮށްލައިފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ...

  ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކުރަން ލިބުމަކީ ފަޚުރެއް – ދުންޔާ

  ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކުރަން ލިބުމަކީ ފަޚުރެއް ކަމަށް، ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ދުންޔާ ...

  ރެކޯޑް އަދަދަކަށް މިއަދު ދިވެހިން ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ 137 މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް  ޕޮޒިޓިވްވެ، ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ ...

  އާތުއަވާ ފާހަގަކުރުން: ދުނިޔެއަށް ޓަކައި މިރޭ އެއް ގަޑި އިރު !

  ދުނިޔެއަށް ޓަކައި އެއްގަނޑި އިރު ނުވަތަ އާންމުކޮށް ކިޔާ ގޮތުން ނަމަ “އާތު އަވާ” މިރޭ 8:30 އިން ...