އައްޑޫސިޓީ ފޭދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  އައްޑޫސިޓީ ފޭދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

  މިކަމާއި ގުޅިގެން ޕީއެސްއެމް އަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ މެނޭޖަރ ޝަރަފުއްސާދާތު ވިދާޅުވީ، ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވަނީ ފުލުހެއް ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ މާލޭގައި ނެގި ރެންޑަމް ސާމްޕްލިންގެ ގެ ތެރެއިންކަމަށް، ކަމަށް އޭއީއެޗްއިން ވިދާޅުވެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވަނީ މިމަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫއަށް އައި ފިރިހެނެކެވެ.

  މިފަހުން މާލެއިން ރަށްތަކަށް ދަތުރު ކުރާ ފަރާތްތަށް މިބައްޔަށް އަންނަނީ ޕޮޒިޓިވް ވަމުންނެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ހޯމް ކަރަންޓީނު އުސޫލަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ބަދަލު ގެނެސްފައެވެ. އެގޮތުން މާލެއިން ރަށްރަށް މިހާރު ޟަރޫރީ ބޭނުންތަކުގައި ނޫނީ ދަތުރު ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

  އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ވެސް ރައްކާތެރި ކަމުގެ ގޮތުން މާސްކު ބޭނުން ކުރުމަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ. އަދި މޮނިޓަރިންއަށްލާ ރަށްތަކުގައި މާސްކުއެޅުން ވަނީ މަޖުބޫރުކޮށްފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  37 ދުވަސް ފަހުން ހުޅުމީދޫ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުމުގެ ހުއްދަދީފި

  މިއަދު އަސްރުނަމާދު  ފެށިގެން ހުޅުމީދޫގެ މިސްކިތުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން އެޗްޕީއޭއިން ...

  އައްޑޫ ޔޫތު ޗެލެންޖް ކަޕް 2020 : ހުޅުދޫ ޒުވާން ޓީމު ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުންވެސް ބަލިވެއްޖެ

  މީދޫގައި މިހާރު ހިގަމުންދާ 20 އަހަރުން ދަށުގެ އައްޑޫ ޔޫތު ޗެލެންޖް ކަޕް 2020 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ހުޅުދޫ ...

  ކުރީގެ ނޫޓެއް އޮތްނަމަ އަވަހަށް ބަދަލުކުރަން އުޅޭ !

  ދިވެހި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ކުރިން ގެންގުޅުނު ނޫޓުތައް މި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން ބޭނުން ކުރުން ...

  ފެނަކައަށް 7 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވައިފި

  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 7 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިދަ ނެގުމުގެ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއް ފެނަކަ ހުރިހާ ބްރާންޗެއްގައި ...

  އައްޑުއަތޮޅު ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

  ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެކަމަށް ލަފާކޮށް މ. އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑުއަތޮޅާއި ހަމައަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފިއެވެ މޫސުމާއި ބެހޭ ...

  ފިނޑި ޤައްދާރުން ގެންނަން އުޅުނު ބަޣާވާތުގެ ފުންމިން އެނގިއްޖެ – ރައީސް

  އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ގެންނަން އުޅުނު “ބަޣާވާތު”ގެ ފުންމިން މިހާރު ދެނެގަނެވިފައިވާކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވެސްޓްޕާކް ސަރަހައްދުގައި ...