ކޮވިޑް-19 ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 150 އަށްވުރެ ގިނަ ޓެސްޓް އައްޑޫއިން މިހާރު ހެދޭނެ : ޝަރަފުއްސާދާތު

  އައްޑޫގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 150 އަށް ވުރެ ގިނަ ޓެސްޓު މިހާރު ހެދޭނެ ކަމަށް އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ މެނޭޖަރ ޝަރަފުއް ސާދާތު ވިދާޅުވެއްޖެވެ. ޝަރަފުއްސާދާތު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވައިވަނީ ޕީއެސްއެމް ނިއުސްއަށް ދެއްވި ބަސްދީގަތުމެއްގައެވެ.

  ޝަރަފުއްސާދާތު ވިދާޅުވީ، އެހޮސްޕިޓަލުގައި ކޮވިޑް-19 އަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ޓެސްޓު ހަދަން ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުކަމަށެވެ.  މިގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ  އެ ހޮސްޕިޓަލުން ހަދަން ފެށީ، ބަޔޯފަޔަރ ރެޕިޑް ޕީސީއާރު ޓެސްޓްކަމަށާ އޭރު  ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ހެދެނީ  24 ޓެސްޓްކަމަށް ޝަރަފް ވިދާޅުވިއެވެ.

  ޕީއެސްއެމް ނިއުސް އަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޝަރަފުއްސާދާތު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ޕީސީއާރު މެޝިން ބޭނުން ކުރަން ފެށުމާއެކު ޓެސްޓު ކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުވެގެން ދިޔަކަމަށެވެ. އަދި އެމެޝިނުން ދުވާލަކަށް 100އަށްވުރެ ގިނަ  ޓެސްޓް ހެދޭނެކަމަށާ އެހެން ކަމުން މިހާރު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ޓެސްޓް ހެދޭ މިންވަރު 150 އަށް އިތުރު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ޝަރަފް ވިދާޅުވިއެވެ.

  އައްޑޫގައި ޕީސީއާރު ޓެސްޓު ހަދަން ފެށި ފަހުން މިހާތަނަށް މުޅިއެކު 250 އަށް ވުރެ ގިނަ ޓެސްޓު ހަދާފައިވާ ކަމަށާ މީއީ އައްޑޫގައި ކަރަންޓީނު ކުރެވިފައި ތިބި ފަރާތްތަކުގެ ޓެސްޓްތައް ކަމަށް ވިދާޅުވަމުން ޝަރަފް ވިދާޅުވީ  ފުވައްމުލަކު ސިޓީން ލިބުނު ބައެއް ސާމްޕަލް ތަކުގެ ޓެސްޓުވެސް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ކުރެވިފައިވާނެކަމަށްވެސް ޝަރަފް ވިދާޅުވިއެވެ.
  ޝަރަފްވިދާޅުވީ އައްޑޫގައި ކޮވިޑް 19 އަށް ޓެސްޓް ކުރެވެން ފެށުމާއެކު ބައެއް ސާމްޕަލް ހުރި މިންވަރަށް ބަލައި ބައެއް ފަހަރު ސާމްޕަލް ތައް މާލެއަށް ފޮނުވާލާން ޖެހުނު ނަމަވެސް މިހާރު ޓެސްޓް ހެދުމުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން ޓެސްޓް ކުރަން ކުރިން ދިމާވި މައްސަލައަށް ޙައްލު ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށެވެ.

  ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދު ތަކުގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ސަރުކާރުން ދަނީ ހަމަ ޖައްސަމުންނެވެ. އެގޮތުން މާލެ ސަރަހައްދުގެ އިތުރުން ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ވެސް މިބައްޔަށް ޓެސްޓު ކުރަން ވަނީ ފަށާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޖީއެކްސްޕާޓް މެޝިން ބޭނުން ކޮށްގެން އިތުރު 6 ރަށެއްގައި ޓެސްޓު ކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ސަރުކާރުން ދަނީ ހަމަ ޖައްސަމުންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ހިތަދޫ އަށް މީހުން އަރާ ފޭބުން މަނާކޮށްފި

  ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ އަށް މީހުން އަރާ ފޭބުން މަނާކޮށްފިއެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން ...

  ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ޤައުމަށް ނުރައްކާތެރި 3 ހާލަތެއް ކުރިމަތިވި- މިނިސްޓަރ ނާޒިމް

  ޤައުމެއްގެ ޙަޔާތުގައި ކުރިމަތިވާނެ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ތިން ޙާލަތު ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވީ ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ...

  “ސައުފު އައްޑޫ އަފިރިންގެ އައްޑޫ” ގެ ނަމުގައި ސާފްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އައްޑޫގައި ފަށައިފި

  “ސައުފު އައްޑޫ އަފިރިންގެ އައްޑޫ” ގެ ނަމުގައި ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އައްޑޫސިޓީގައި އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ. މިއީ އައްޑޫސިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ ...

  މަރަދޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި 2 މީހެއްގެ ފައި ދެ ތަނަކުން ބިނދިއްޖެ

  އައްޑޫސިޓީ މަރަދޫގައި މިއަދު ހެނދުނު ދެ ސައިކަލް ޖެހި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި 2 މީހެއްގެ ފައި ދެ ...

  64 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެ 11 މީހަކު ބަލިން ރަގަޅު ވެއްޖެ

  10 ޖުލައި 2020 ވީ ހުކުރު ދުވަހު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑަށް 64 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފި ...

  ރައީސް ސާލިހުގެ ވައުދު ފުއްދަންވީގޮތެއް ޕީޕީއެމްއަކަށް ނޭގޭނެ: ރޮޒޭނާ

  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ވައުދުތައް ފުއްދަންވީ ގޮތް ޕީޕީއެމްއަށް ނޭގޭނެކަމަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ ...