ކޮވިޑް19 އަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދަނިކޮށް މާސޭގެ ކުރީގެ ރައީސް މަރުވެއްޖެ

  ދުނިޔޭގައި ހަލުއިކަމާއެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮވިޑް19 އަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށް މާސޭގެ ކުރީގެ ރައީސް ޕަފޭ ޑިއުފް މަރުވެއްޖެވެ. 68 އަހަރުގެ ޑިއުފްގެ ހާލު ސީރިއަސްވެ ސެނެގޯލްގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އެޑްމިޑްކުރީ ބުދަދުވަހުއެވެ.

  ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ޑިއުފް މަރުވެފައިވަނީ އިތުރު ފަރުވާ ހޯދުމަށް  އޭނާ ފްރާންސަށް ގެންދިއުމަށް  އޭނާގެ އާއިލާއިން ތައްޔާރުވަމުން ދަނިކޮށެވެ.

  ޑިއުފް މާސޭގެ ރައީސްކަމަށް ހޮވުނީ 2005 ވަނަ އަހަރުއެވެ. 4 އަހަރުވަންދެން ރައީސްގެ ގޮތުގައި ހުރިއިރު މާސޭއިންވަނީ ލީގުތައްޓަށްވެސް ވާދަކޮށްފައެވެ. ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނުލިބުނު ނަމަވެސް އެޓީމްވަނީ ލީގުގެ 2 ވަނަ ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ހޯދާފައެވެ.

  ރައިސްކަމަށް އައުމުގެ ކުރީން ޑިއުފަކީ ނޫސްވެރިއެކެވެ. އަދި ކުޅުންތެރީންގެ އެޖެންޓެއްގެ ގޮތުގައިވެސް އޭނާވަނީ މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ.

  މަސްދަރު: ޕީއެސްއެމް ސްޕޯޓްސް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ކޭން މަރުވެއްޖެ

  ފުޓުބޯޅަ އަދި ވޮލީ ކުޅުނު މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަބްދުﷲ ޖަލީލް (ކޭން ) މަރުވެއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ...

  މަސީޙު އިސްތިއުފާ ނުދެއްވައިފިނަމަ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގާނަން- ރިޔާޒު

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ މަސީޙު އިސްތިއުފާ ނުދެއްވައިފިނަމަ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ނަގާނެކަމަށް އިދިކޮޅު ...

  ސޮނޭވާފުށި ރިސޯޓުން ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  ސޮނެވާފުށި ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދިވެހި މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ. ބ. އަތޮޅުގައި ...

  ކޮރޯނާވައިރަހަށް ފަރުވާދިނުމަށް 8 ދުވަސް ތެރޭގައި ޗައިނާއިން ހޮސްޕިޓަލެއް އަޅައިފި

  ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާވައިރަހަށް ފަރުވާދިނުމަށް ޗައިނާގައި 1،000 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް 8 ދުވަސް ތެރޭގައި އަޅާ ނިންމާލައިފިއެވެ. ކޮރޯނާވައިރަހަށް ފަރުވާދިނުމަށް ...

  ގެއްލުނު ދެ ކުދިން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގައި މިއަދު ވެސް ސިފައިން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން

  އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ ކޯއްޓޭ ސަރަޙައްދަށް މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް އިއްޔެ ގެއްލިފައިވާ ދެ ކުދިން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެމްއެންޑީއެފް ...

  ޝިޔާންޓޭ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބުކޮށްފި

  އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބުކޮށް ށ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް އެމްޑީޕީން ވާދަކުރުމުގެ ޓިކެޓު މުޙައްމަދު ޝިޔާމް ( ޝިޔާންޓޭ ) ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ. ށ ...