ކޯވިޑް-19 : މަނަދުއިން އިތުރު 9 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

  ނ.މަނަދުއިން އިތުރު 9 މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

  މަނަދުއިން މިއަދު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި 9 މީހުންނަކީ މި މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު އެރަށުން ޕޮޒިޓިވްވި އަންހެންމީހާއާ ކޮންޓެކްޓްވި މީހުންނެވެ. މަނަދޫއިން އިތުރު ކޭސްތަކެއް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވައިރު އެރަށްވަނީ މިމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައެވެ. އެރަށުން ޕޮޒިޓިވެފައިވަނީ ހޯމް އައިސޮލޭޝަންގައި ތިބިބައެކެވެ. ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން އިރުފުށި ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީސްއަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް އެޗްޕީއޭއިން މިހާރުދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

  މަނަދޫން ފުރަތަމަ އެ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވީ ބަނޑުގައި ރިއްސާތީ މަނަދޫ ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު، ހާލު ބޮޑުވެގެން މާލެ ގެނައި އަންހެނެކެވެ. އޭނާގެ ދެވަނަ ޓެސްޓް ކޯވިޑަށް ނެގެޓިވްވުމުން ހެދި ތިން ވަނަ ޓެސްޓުންވަނީ ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ.

  މަނަދޫން ފުރަތަމަ އެ ބައްޔަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން އެ ރަށުން ވަނީ 15 ސިއްހީ އެހީތެރިއަކު އައިސޮލޭޓްކޮށްފައެވެ. އެޗްޕީއޭއިންދަނީ އެރަށުގައި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންނާއި ދިމާވި މީހުން ދެނެގަނެ އެމީހުގެ ސާމްޕަލްތައް ނެގުގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަދީބު ގެއަށް ބަދަލުކޮށްފި

  ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ. ( ތަފްސީލް އަންނަނީ )

  ޕެނަލްޓީގައި ޒެފިޔާ ބަލިކޮށް ސަންއޮފްލޮންސް ސެމީ އަށް

  ގައުމު ސްޓްރީޓްކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ 3 ވަނަ މެޗުގައި ރޭ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 2-0 އިން ...

  ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ކަމަށް ޝަމާލް އައްޔަން ކުރައްވައިފި

  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މަގާމަށް ސިފައިންގެ ބްރިގޭޑިއާ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލު ...

  އަޟްހާއީދުގެ ކުޅިވަރު: ހުޅުދޫއާއި މީދޫ ކުޅުނު ބަށިމެޗް މީދޫ ކާމިޔާބުކޮށްފި

  އަޟްހާ އީދުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މީދޫ  ބަށި ޓީމަކާ  ހުޅުދޫ ބަށި ޓީމާއި ދެމެދު އެކުވެރިކަމުގެ ބަށި ...

  ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެ، ތިލަދުންމަތީގެ ރަށްތަކުން 100 ސާމްޕަލް ނަގަނީ

  ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާ ތިލަދުންމައްޗަށް ފޯރާފައިވާތީ އެ ސަރަހައްދުން 100 މީހުންގެ ގައި ސާމްޕަލް ނަގައި ޓެސްޓްކުރުމަށް ހެލްތް ...

  މީދޫގައި ހައްދާ މިރުސް ކިލޯއެއް 800 ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު

  މިރުސް ލިބުން ދަތިވެ މީދޫގައި ހައްދާ މިރުސް ކިލޯއެއްގެ އަގު މިއަހަރު 800 ރުފިޔާއަށް އުފުލިއްޖެ އެވެ. ރޯދަ ...