ކޯވިޑް-19 : ދުނިޔޭގައި ބަލިޖެހުނު މީހުންގެ ޢަދަދު ފަސްލައްކައަށްވުރެ މައްޗަށް- މިހާރު މިބަލިއަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ އެމެރިކާއިން

  ދުނިޔޭގައި ކޯވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ޢަދަދު ފަސްލައްކައަށް ވުރެ މައްޗަށް ހިގައްޖެއެވެ. މިބަލިއަށް ފަސްލައްކައަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާއިރު މިބަލި އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނު ޗައިނާއަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މިހާރު އެމެރިކާއިންވަނީ  މިބަލި އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ.

  މިއަދު މިހާތަނަށް އެމެރިކާއިން މިބަލިއަށް  81977 މީހުން  ވަނީ ފޮޒިޓީވް ވެފައެވެ. ޗައިނާއިން މިހާތަނަށް މިބަލިއަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ 81285 މީހުންނެވެ. އިޓަލީއަށް ބަލާއިރު އިޓަލީން މިބަލިއަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ 80539 މީހުންނެވެ.

  ކޯވިޑް-19 ޖެހުނުމީހުންގެ ޢަދަދު ފަސްލައްކައަށް ވުރެ މައްޗަށް ގޮސް، ބަލީގައި މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު މިއަދުގެ ނިޔަލަށްވަނީ 23،000 އަށްވުރެ މައްޗަށް ވަނީ އަރައިގެން ގޮސްފައެވެ. ބަލީގައި މިހާތަނަށް ރަގަނޅު ވެފައިވަނީ 119،807 މީހުންނެވެ. މިބަލީގައި މިހާރުވެސް ސީރިއަސް ހާލަތުގައި 15،006 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އެބަތިއްބެވެ.

  ކޮންޓްރޯލެއްނެތި ބަލި ފެތުރެމުންދާއިރު، މިއަދު މިބަލީގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވަނީ އިޓަލީންނެވެ. އެއީ 712 މީހުންނެވެ. މިހާތަނަށް އިޓަލީން މިބަލީގައި 8215 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. ޗައިނާއިން މިބަލީގައި މަރުވެފައިވަނީ 3287 މީހުންނެވެ. ސްޕެއިންއަށް ބަލާއިރު ސްޕެއިނުން މިބަލީގައި މިހާތަނަށް 4154 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. މިބަލި އެންމެ ގިނަ މީހުންނަށް ޖެހިފައިވާ އެމެރިކާއިން މިހާތަނަށް މަރުވެފައިވަނީ 1175 މީހުންނެވެ.

  ކޮވިޑް-19 އަށް މީހުން ޕޮޒިޓިވްވާ އަދަދާއި މަރުވަމުންދާ އަދަދަށް ބަލާއިރު އަދި ގިނަ ގައުމުތަކުގައި ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރެވެމުންދާ ކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ބަލި ޖެހޭ މީހުންނާއި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު އެތައް ހާހަކަށް އިތުރުވެގެން ދާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  މާލެ ސަރަހައްދުގެ ރެސްޓޯރެންޓްތައް ހަފްތާއަކަށް ބަންދު ކޮށްފި

  ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް ރާއްޖޭގައި އިންތިހާއަށް ގިނަ ވުމާ ގުޅިގެން މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ރެސްޓޯރެންޓްތައް ބަންދުކުރަން އަންގައިފިއެވެ. ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ...

  ރޮނާލްޑޯ އިޓަލީ ޓިއުރިންއަށް

  އިޓަލިއަން ލީގު އަލުން ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުން ދާތީވެ ޔުއެންޓާސްއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޯޗްގަލްގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެނބުރި ...

  ދުބާއީގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

  ރާއްޖޭ ފުލުހުންނާއި ދުބާއީ ފުލުހުން ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ބުނީ، ދުބާއީ ...

  އެމެރިކާއިން ކޮވިޑް ވެކްސިން ފުރަތަމަ ފޯރުކޮށްދޭ ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމަނައިފި

  ކޮވިޑް-19 އިން ދިފާއުވުމަށް އެމެރިކާ އިން ހަދިޔާ ކުރާ 25 މިލިއަން ޑޯޒްގެ ވެކްސިން ހަދިޔާ ކުރާ ގައުމުތަކުގެ ...

  އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ބައިވެރިވާނަން، ކެޕްޕެއިން މެނޭޖަރަކީ މެމްބަރު އަސްލަމް – ނަޝީދު

  ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޙާބުގައި ކުރިމަތިލުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ބައިވެރިވާނެކަމަށާއި، ކެމްޕެއިން މެނޭޖަރަކީ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ...

  އަޟްހާއީދު ކުޅިވަރު: ލީޕަޓުގެ ހެޓްރިކާ ދެބެއިންގެ 2 ގޯލާއެކު ހުޅުދޫޓީމުން މީދޫޓީމް ގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައިފި

  ލީޕަޓު  3 ގޯލުޖަހާ  ހެދި ހެޓްރިކްގެ އިތުރަށް   ފޭދޫގެ މަޝްހޫރު ފުޓްސަލް ކުޅުންތެރީންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދެބެއިން ކަމުގައިވާ ...