ކޮވިޑް-19: 1 ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ !

  ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކުގައި ހަލުއިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19ގައި މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު ލައްކައަކަށް ވުރެ މަތިވެއްޖެއެވެ

  ދުނިޔެއިން މިހާތަނަށް މިބަލީގައި 102،514 މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް މިބަލި 1694،943 މީހުންނަށްވަނީ ޖެހިފައެވެ.

  އިއްޔެ އެމެރިކާއިން އެކަނިވެސް މިބަލީގައި 1894 މީހުންނަށް ވަރުގިނަ މީހުންމަރުވެފައިވެއެވެ. ދެން އިއްޔެ މިބަލީގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވަނީ އިގިރޭސިވިލާތުންނެވެ. އިގިރޭސި ވިލާތުން އިއްޔެ މިބަލީގައި 980 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވެއެވެ.

  ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާއިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިބަލީގައި އެއްލަކައަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެގެން ގޮސްފައިމިވަނީ  މިބަލި ފެތުރެން ފެށިތާ 100 ދުވަސް ހަމަވި ދުވަހެވެ.

  މިބަލީގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވަނީ 18,849 މީހުން މަރުވެފައިވާ އިޓަލީންނެވެ. ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވަނީ 18585 މީހުން މަރުވެފައިވާ އެމެރިކާއިންނެވެ.

  މިބައްޔަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ އެމެރިކާއިންނެވެ. އެމެރިކާއިން އިއްޔެ ނިޔަލަށް  500,131 މީހުން މިބައްޔަށްވަނީ ޕޮޒިޓްވެފައެވެ.

  2019  ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި  ޗައިނާއިން ފެތުރެން ފެށި  މިބަލި  ދުނިޔޭގެ  210 ޤައުމަކަށާއި، ސަރަޙައްދަށް  މިހާރުވަނީ ފެތުރިފައެވެ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ގާ އަޅާ މެޝިނެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓި ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެ

  ލ.އަތޮޅުގައި ހަދަމުންދާ ރިސޯޓެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ މީހަކު  ގާއަޅާ މެޝިނެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓި ނިޔާވެއްޖެއެވެ ގާއަޅާ މެޝިނެއްގެ ތެރެއަށް ...

  އައްޑޫއަށް 37 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކަރަންޓްގެ މަޝްރޫއެއް

  އައްޑޫސިޓީގެ ކަރަންޓް ވިއުގައަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ޗައިނާާގެ ކުންފުންޏަކާއި އެކު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު މާގިރި ހޮޓެލްގައި ...

  ހިތަދޫ ގެއެއްގެ ގޯތިތެރޭގައި ބާއްވާފައި އޮތް ކާރެއްގައި އަލިފާން ރޯކޮށް އަންދާލައިފި

  ސ.ހިތަދޫ ދިރާމުލި ގޯތި ތެރޭގައި ޕާކްކޮށްފައި އޮތް ކާރެއްގައި އަލިފާން ރޯކޮށް އަންދާލައިފިއެވެ އެމްއެންޑީއެފް އިން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި  ރޭ ...

  އިތުރު ދައުރެއް ދެއްވައިފިނަމަ ރައީސް ޔާމީން ވާނީ ދުނިޔޭގެ ވަރުގަދަ ޝަޙްސިއްޔަތަކަށް – މިނިސްޓަރ ސަޢީދު

  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ވެރިކަމުގެ އިތުރު ދައުރެއް ދެއްވައިފިނަމަ، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ޝަޚްސިއްޔަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެމަނިކުފާނު ...

  އެއަރ އިންޑިއާގެ ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ހުކުރުދުވަހު ރާއްޖެއަށް ފަށަނީ

  އެއަރ އިންޑިއާގެ ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް އަންނަ ހުކުރުދުވަހު ރާއްޖެއަށް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. މިއީ ކޯވިޑް19 އަށްފަހު އެ އެއަރލައިނުން ...

  އަބްދުﷲ ސައީދުއާއި އަލީހަމީދު އަދި ނިހާން އާއި މުހުތާޒު ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި

  ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކުރީގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ އިތުރުން ކުރީގެ ޕީޖީ ...