ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ސަބަބުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 14750 އަށް އަރައިފި

  މިހާރު ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 14،750 އަށް އަރައިފިއެވެ.

  މި ބަލި ޖެހިގެން މިހާތަނަށް 14،750 މީހަކު މަރުވެފައިވާއިރު މިހާތަނަށް މި ބަލި ޖެހިގެން އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު މަރުވެފައިވަނީ އިޓަލީއިންނެވެ. އެގައުމުން މިހާތަނަށް 5,476 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ. ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން މަރުވި ޗައިނާއިން 3,261 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

  އިރާނުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މިހާތަނަށް 1،685 މީހަކު މަރުވެފައިވާއިރު، ސްޕެއިން އިން 1772 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ. އަދި ފުރާންސުން ވަނީ 674 މީހަކު މަރުވެފައެވެ.

  މުޅި ދުނިޔެއިން މިހާތަނަށް 343,543 މީހަކު މިވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައެވެ. އޭގެތެރެއިން 97,630 މީހަކު މިހާރު ވަނީ މިބަލިން އެއްކޮށް ރަނގަޅުވެފައެވެ.

  މި ބަލި ޖެހިގެން އާންމުކޮށް މަރުވެފައިވަނީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި، ނޭވާލާ ނިޒާމުގެ އެކި ބަލިތައް ހުންނަ މީހުންނާއި، އަދި އެކި ބޮޑެތި ބަލިތައް ހުންނަ މީހުންނެވެ.

  ޗައިނާގެ ވުހާން އިން ފެތުރެން ފެށި ކޮވިޑް-19 މިހާރު މިވަނީ ރާއްޖެއިންވެސް ފެނިފައެވެ. މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން 13 މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަދި އެއްވެސް ދިވެއްސަކު މި ބައްޔަށް ފައްސިވެފައެއް ނުވެއެވެ

  ކޮރޯނާ ވައިރަސް އާއި ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު އޮޅުން ފިލުވުމަށް ތިރީގައިވާ ލިންކު ބައްލަވާ ލައްވާ

  https://bnonews.com/index.php/2020/03/the-latest-coronavirus-cases/

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ޖޫނިއަރ ކެޓަގަރީން ބެސް ސްކޫލަކަށް ޝަރަފުއްދީން – ސީނިއަރ ކެޓަގަރީން ބެސްޓް ސްކޫލަކަށް އައްޑޫ ހައިސްކޫލް

  އައްޑޫ އިންޓަރ ސްކޫލުގެ ސައިންސް ކާނިވަލް ބާއްވައި ސައިންސް ކާނިވަލުން ވަނަ ހޯދި  ސްކޫލްތަކަށާ ދަރިވަރުންނަށް ހަނދާނީލިއުން އަދި ...

  ސުކޫލްތަކާއި ޔުނިވާސިޓީތައް ވެސް އިތުރު އެއް ހަފްތާއަށް ބަންދުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

  ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އަންނަ ހަފްތާގައިވެސް ސްކޫލްތައް ބަންދުކުރާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. ...

  ސ. ހުޅުދޫ ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

  އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ. ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުގެ ބޭފުޅަކު ވީއޯއެމްއަށް މައުލޫމާތު ...

  ވިހި ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ އެޅުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

  ވިހި ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ އެޅުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ވިހި ރަށެއްގެ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ބަޔާކާ ހަވާލު ކުރެއްވުމަށް ...

  ޖަރުމަނުގެ ފުރަތަަމަ ޑިވިޝަނާއި ދެވަނަ ޑިވިޝަނުން 10 ކުޅުންތެރިއަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  ޖަރުމަނުގެ ފުރަތަަމަ ޑިވިޝަނާއި ދެވަނަ ޑިވިޝަނުން 10 ކުޅުންތެރިއަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެވެ. ޖަރުމަން ލީގުގެ ...

  އިތުރު 43 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  ރާއްޖެއިން އިތުރު 43 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މިރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮވިޑްގެ ތަރުޖަމާނު ...