ކޮވިޑް-19 : ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ

  ކޯވިޑް-19އަށް ފަރުވާދެމުންދިޔަ އިތުރު ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

  ހެލްތު އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ވިދާޅުވީ ރޭ މެންދަމު ނިޔާވީ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ  79 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއްކަމަށެވެ. އޭނާ ނިޔާވީ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ 11 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށެވެ.

  މިއީ ރާއްޖެއިން މިބަލީގައި ނިޔާވި 29 ވަނަ މީހާއެވެ. އެންމެފަހުން މިބަލީގައި ރާއްޖެއިން މީހަކު ނިޔާވީ މިދިޔަ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ. މިބަލީގައި މިހާތަނަށް ނިޔާވެފައި ވަނީ 22 ދިވެއްސަކާއި 7 ބިދޭސީންނެވެ.

  ރާއްޖެއިން 7,804 މީހުން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު މީގެ ތެރެއިން 171 މީހުންނަށް ހޮސްޕިޓަލްގައި ދަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ. މީގެ ތެރެއިން 8 މީހަކަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުން ދާކަމަށާއި ވެންޓިލޭޓަރުގައި 5 މީހަކަށް ފަރުވާދެމުންދާކަމަށް އެޗްއީއޯސީން ރޭވަނީ ހާމަކުރައްވާފައެވެ.

  އިއްޔެ ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 137 މީހުންނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ގްރޭޓަރ މާލޭ ސަރަޙައްދުން ޕޮޒިޓިވްވި 129 މީހުންނާއި ރަށްރަށުން ޕޮޒިޓިވްވި 8 މީހުންނެވެ. އެއީ 96 ދިވެހިންނާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ 25 މީހަކާއި، އިންޑިއާ 9 މީހަކާއި، ސްރީލަންކާގެ 2 މީހަކާއި، ނޭޕާލުގެ 2 މީހަކާއި، ފިލިޕީންސް، ރަޝިޔާ އަދި ގާނާގެ މީހެކެވެ.

  ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން އަލަށް ބަލިން ރަނގަޅުވެފައިވަނީ 119 މީހެކެވެ. މިއާއެކު މިހާތަނަށް ބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ ޢަދަދު ވަނީ 5155 އަށް އަރާފައެވެ.

  ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ އެންމެފަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުބް ދައްކާގޮތުން މިހާތަނަށް ޕޮޒިޓިވްވި 7804 މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 4812 ދިވެހިންނާއި 2992 ބިދޭސީންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ވޯލްޑިވްސް ވޮލީ ބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސްކަމަށް ކުރީގެ ގައުމީ ސެޓަރު މުހައްމަދު ރަނޭޝް ހޮވިއްޖެއެ

  ވޯލްޑިވްސް ވޮލީ ބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސްކަމަށް ކުރީގެ ގައުމީ ސެޓަރު މުހައްމަދު ރަނޭޝް ހޮވިއްޖެއެވެ. މައްސަލަ ބޮޑުވެފައިވާ ވީއޭއެމްގެ ...

  ތިނަދޫ މުދިމެއްގެ މެޔަށް ދަގަނޑެއް ހެރިގެން ހޮސްޕިޓަލްގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފި

  ގދ. ތިނަދޫ މަސްޖިދުލް ޢަލީގެ މުދިމް އަހުމަދު ޝާތިރުގެ މެޔަށް ދަގަނޑެއް ހެރިގެން ޑރ. އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ...

  ހުޅުދޫ ފްލެޓްތަކުގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފި

  ސަރުކާރުގެ “ގެދޮރުވެރި ކުރުވުން” ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ހުޅުދޫގައި އިމާރާތްކޮށް ފައިވާ ފްލެޓްތަކަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވި ...

  އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ މިމަސް ނިމުމުގެ ކުރީން ކަނޑައެޅޭނެ

  މަސައްކަތްތެރިންނަށް ކަނޑައަޅާ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ނުވަތަ މިނިމަމް ވޭޖް މި މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ކަނޑައެޅިގެންދާނެކަމަށް އިކޮނޮމިކް ...

  މަހްރޭޒް ހޯދުމަށް ލިވަޕޫލުން މަޝްވަރާތައް ފަށައިފި

  ޕްރިމިއަ ލީގުގެ ލެސްޓަ ސިޓީއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ރިޔާދު ކަރީމް މަހްރޭޒް ހޯދުމުގެ މަޝްވަރާތައް ލިވަޕޫލުން ފަށައިފި އެވެ. ...

  ޓްރަކެއް ހަންކެނޑެ ބްރިޖްގެ ފެންސްގައި ޖެހި ފެންސަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ

  ބޮޑުހިލަ ބަރުކޮށްގެން ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ޓްރަކެއް ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވާފައިދަނިކޮށް  ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވިގެން ގޮސް އައްޑޫސިޓީގެ ހަންކެނޑެ ބްރިޖްގެ ފެންސްގައި ...