މިއަދު ކޮވިޑް 19 އިން 111 މީހަކު ރަގަޅުވިއިރު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ 20 މީހުން

  ރާއްޖެއިން އިތުރު 111 މީހަކު ކޮވިޑް 19 އިން ރަނގަޅުވެ، އިތުރު  20 މީހުން ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެވެ.

  މިއަދު ކޮވިޑު 19 އިން ރަނގަޅުވި 111 މީހުންނާއެކު ޖުމްލަ 1،121 މީހަކު މިހާރުވަނީ ބަލިން ރަގަޅުވެފައެވެ. މިއަދު ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19އަށް 20 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވިއިރު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޢަދަދު މިވަނީ 1962 އަށް އަރާފައެވެ.  މިއަދު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ދިވެހިންގެ 16 މީހަކާއި، ބަންގްލަދޭޝްގެ 4 މީހެކެވެ.
  އެޗްޕީއޭގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ މިހާރު ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހުންގެ ޢަދަދަށްވުރެ ބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ ޢަދަދު މިވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. މިމަހުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދުވަނީ 553 އަށް އަރާފައެވެ. ރަނގަޅުވި މީހުންގެ ނިސްބަތް މިހާރު އުޅެނީ 57.14 އިންސައްތައިގައެވެ. މި ބަލިން ރަނގަޅުވާ މީހުންގެ ޢަދަދު މިހާރު ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އިތުރުކަން ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.

  ކޮވިޑް-19 އިން ރަނގަޅުވާ މީހުން ދޫކޮށްލުމުގައި ބަލާ މިންގަނޑުތަކުގެ ތެރޭގައި ބަލި ނެތްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ހޭދަކުރަންޖެހޭ މުއްދަތުތަކެއްވެސް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. އެގޮތުން ޓެސްޓުތަކުގެ ނަތީޖާތައް ނެގެޓިވްވެ، ރޯގާއެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ހުމުގެ އަލާމާތެއްވާނަމަ އެމީހަކު ދޫކޮށްލާނީ އިތުރު މުއްދަތަކަށް ބެލުމަށްފަހުކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ހާމަކުރައްވާފައެވެ.

  ރާއްޖޭގައި ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ ޢަދަދު ދަށަށް ދާން ފަށާފައިވާއިރު ފުރަބަންދާއި ގުޅިގެން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް މިހާރު މިވަނީ ލުއިތަކެއް ދޭންފަށާފައެވެ. އެގޮތުން ތިން ފިޔަވައްސަކަށް ބަހާލައިގެން ލުއިތަކެއް ދޭން ނިންމާ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ފިޔަވަޅުތައް އިޢުލާންކުރިތާ މާދަމާއަށް ދެހަފްތާ ހަމަވާނެއެވެ. ސަރުކާރުން ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވާ ކޭސްތއް ދަށަށްދާނަމަ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ލުއިތައްވެސް ދޭނެކަމަށް ހާމަކުރައްވާފައެވެ. އެހެންކަމުން އިތުރަށްދޭ ލުއިތައް މާދަމާގެ ވަގުތެއްގައި އިޢުލާންކުރާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

  އެންމެ ފުރަތަމަ ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ކޭހެއް ރެކޯޑްކުރެވިފައިވަނީ މާރޗްމަހުގެ 7ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ނަމަވެސް މާލެ ސަރަޙައްދުން ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑެއް ނުވަތަ މުޖުތަމަޢުގެ ތެރެއަށް ބަލި ފެތުރިފައިވާ ޙާލަތެއް ފެނިފައިވަނީ އޭޕްރީލް މަހުގެ 15ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ޕޮޒިޓިވް ކޭހެއް ރާއްޖޭގައި ފެނުނުތާ މިހާރު މިވަނީ 95 ދުވަސް ފާއިތުވެފައެވެ.

  ކޮވިޑް 19 އަށް  ރާއްޖޭގައި މިހާރު ފަރުވާ ހޯދަމުންދަނީ 825 މީހުންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ސްރީދޭވީ މަރުވެއްޖެ

  ބޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު ބަތަލާ ސްރީދޭވީ ވަރަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެއްޖެއެވެ. ސްރީދޭވީ މަރުވެފައި ވަނީ ހިތް ހުއްޓިގެން، ހޮނިހިރު ...

  މީޑިއާނެޓްގެ ފަރާތުން ކަސްޓަމަރުންނާއި ހަމައަށް ސްޓޭ ހޯމް ޕެކޭޖް: 12 ޗެނަލްއެއް މުޅިން ހިލޭ!

  ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާއި ގުޅިގެން، އާއްމުން ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް ހިއްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން މީޑިއާނެޓުން ދޫކުރާ ޗެނަލްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ...

  ހުޅުދޫ ބަހާއުއްދީންމަގާއި މީދޫ ބަހާއުއްދީން މަގުގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވަނީ

  އައްޑުއަތޮޅު ހުޅުދޫއާއި މީދޫގައި ދުއްވާ އެއްޗެހި ގިނަވެ މަގުތައް އަޑިގުޑަންވެފައިވާތީ އެމައްސަލައަށް ޙައްލެއް ގެންނެވުމަށް ސަރުކާރުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ...

  މިއަދު މީދޫގައި ހުކުރު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އެމިސްކިތްތަކުގައި އިމާމްވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

  މިއަދު ( 27 މާރޗް 2020 ވަނަ ދުވަހު )  މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތަކާއި ...

  ކޮވިޑު-19 ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު ރާއްޖެއިން ނިޔާވެއްޖެ

  ކޮވިޑު-19 ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު ރާއްޖެއިން ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ނޭޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްވަމުން ...

  ފޮޓޯއިން ޚަބަރު

  މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯއިން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ހުޅުދޫ ސްކޫލްގެ އުތުރުންއޮތްމަގު ސާފްކޮށް އެމަގުފުޅާކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް . މިމަސައްކަތް ...