ކޯވިޑް-19: އިތުރު 15 މީހަކު ރަނގަޅުވެ ރަގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 144 އަށް

  ކޯވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިން  ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން އިތުރު 15 މީހަކު ބަލިން ރަގަޅުވެއްޖެވެ.  މިއާއެކު ރާއްޖެއިން  މި ބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 144 އަށް އަރައިފިއެވެ.

  ރާއްޖެއިން މިބަލިން 15 މީހަކު ރަގަޅުވެ ޖުމްލަ ރަގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު  144 އަށް އަރާފައިވާއިރު މިބަލިންރާއްޖޭގެ މީހުން ރިކަވަރީވާ   ރޭޓް އުޅެނީ 10.50% ގައެވެ.

  އެނެމް ފަހުން ބަލިން ރަނގަޅުވި 15 މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ  13 ދިވެހީންނާއި  ސްރީލަންކާގެ ދެމީހެކެވެ.

  ކޯވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް 1371 މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާއިރު މީގެ ތެރެއިން 877 މީހުން  މީހުންނަކީ ބިދޭސީންނެވެ. ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ދިވެހިންގެ އަދަދަކީ 494  އެވެ.

  މިހާރު ރާއްޖޭގައި މިބަލިއަށް 1221  މީހަކަށް ފަރުވާދެމުން އަންނައިރު މި ބަލީގައި މިހާތަނަށް ހަތަރު މީހަކު ރާއްޖެއިންވަނީ  ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އިތުރު ދެމީހަކު ހުޅުދޫއާއި މީދުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  އިތުރު ދެމީހަކު ހުޅުދޫއާއި މީދުން ކޮވިޑް 19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިދެމީހުންނަކީ ...

  ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަދީބު ގެއަށް ބަދަލުކޮށްފި

  ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ. ( ތަފްސީލް އަންނަނީ )

  ކޮވިޑްގައި 30 އަހަރުގެ ޒުވާން އަންހެނަކު މަރުވެއްޖެ

  ކޮވިޑް ބަލި ޖެހިގެން ފަރުވާދެމުން ދިޔަ 30 އަހަރުގެ އަންހެނަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. މިއީ ކޮވިޑްގައި ރާއްޖެ އިން ...

  މަދަނީ އިއްތިހާދުގެ ރައީސް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ދީދީ ޕީޕީއެމާއި ގުޅިވަޑައިގެންފި

  މަދަނީ އިއްތިހާދުގެ ރައީސް އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ޝައިހް މުޙައްމަދު ދީދީ ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީ ...

  މެންބަރުން އަމިއްލައަށް ފިކުރު ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނު އޮވެގެން ނުވާނެ: ނަޝީދު

  ރައްޔިތުން ވަކި ފިކުރެއްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުކުރުމުން މެންބަރުން އަމިއްލައަށް ފިކުރު ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނު އޮވެގެން ނުވާނެކަމަށް ...

  މުލަ ރޯދަަ ދުވަހަކީ ހޯމަ ދުވަސްކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި

  މިއަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ މުލަ ރޯދަ ދުވަހަކީ އަންނަ ހޯމަ ދުވަސް ކަމުގައި ރަސްމީކޮށް ކަނޑައަޅައިފި އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. އިސްލާމިކް ...