ކޮވިޑް 19 – ކަމަދޫ އިން ދިވެއްސަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  ބ. ކަމަދޫ ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

  ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު(އެޗްއީއޯސީ)ން ބުނީ ކަމަދޫއިން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ އުމުރުން 38 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަށާއި އޭނާ ޕޮޒިޓިވްވިކަން އެނގުނީ ހޯމް ކަރަންޓީނަށްފަހު އިއްޔެ ހެދި ޓެސްޓުންނެވެ.

  ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި 14 ދުވަސް ވަންދެން ތިބެންޖެހޭއިރު، ކަރަންޓީނުން ދޫކޮށްލަނީ އެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ހަދާ ޓެސްޓުން އެ ބައްޔަށް އެމީހާ ނެގެޓިވް ވުމުންނެވެ.

  ކަމަދޫ އިން މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާއިރު އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި  މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ބިދޭސީއަކު ވެސް މިއަދު ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ.

  މީގެ އިތުރުން ރޭ އައްޑޫ ސިޓީގެ ފޭދޫގައި ހޯމްކަރަންޓީނުގައިހުރި ފުލުހަކު ވެސް ވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފަ އެވެ.

  ކޮވިޑާއެކު އުޅެން ދަސްކުރަންޖެހޭކަމަށްބުނެ މާލެން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ހޯމް ކަރަންޓިނަށް ފޮނުވާ މީހުން  ދަތުރުކުރަމުން މިދަނީ އާއްމު ދަތުރުފަތުރުގެ ތެރެއިން ކަމަށްވާތީ ކުރިއަށްއޮތްތަކުގައިވެސް އަތޮޅުތެރެއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުން ގިނައިން ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑެވެ.

  އަތޮޅު ތެރެއަށް މިބަލި ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި މާލެން އަތޮޅުތެރެއަށް ކަރަންޓީނަށް ފޮނުވާ މީހުން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓްކުރުމަށްފަހު އޭގެ ނަތީޖާ ލިބުމުން ކަރަންޓީނަށް ފޮނުވޭ އުސޫލެއް ހަމަޖެހުމަކީ އަތޮޅުތެރެއަށް މިބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރެވެންއޮތް ހަމައެކަނިގޮތެވެ. އެހެންކަމުން މިގޮތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އަމަލުކޮށްދެއްވުމަކީ އަތޮޅުތެރޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހުންގެ ވަރަށްބޮޑު އެދުމެކެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  މަހްލޫފްގެ މައްސަލައިގެ އިތުރު ހެއްކާއި ގުޅޭ ލިޔުންތައް ހުށައަޅަން ޕީޖީން އޭސީސީގައި އެދިއްޖެ

  އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައިގައި ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު މަހްލޫފުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ނުކުރަން ނިންމާފައި ނުވާކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލްގެ ...

  ކޮވިޑް 19 – ރާއްޖެއިން އިތުރު 68 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  ކޮވިޑް 19 އަށް ރާއްޖެ އިން އިތުރު 68 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މިއަދު 18:00 އާއި ހަމައަށް ...

  ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ނިކުތްއިރު މި ޤައުމުގައި ޒުވާނުން ތިބިކަން ޤަބޫލުކުރި ހަމައެކަނި ރައީސަކީ ރައީސް ޔާމީން- މެންބަރ ރިފާއު

  ރައީސް ޔާމީނަށް ވޯޓްދޭންޖެހޭ ސަބަބުތައް ކިޔަން ފަށައިފިއްޔާ އިރު އަރަންދެންވެސް ކިއިދާނެ ކަމަށާއި، 2013 ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ...

  ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ ހިދުމަތްތައް ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ ލޮލުގެ ފަރުވާދޭ ސެންޓަރަށް

  ކޯވިޑަށް ޕޮސިޓިވްވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ސަރުކާރަށް ދިނުމަށް ފަހު އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ހިދުމަތްތައް ދޭ ...

  ކަންނެލި މަސްވެރިކަން ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކުގައި ފަށައި އެކްސްޕޯޓު ބާޒާރަށް ނެރުން

  ާއްޖޭގެ “ރަންބިސް އަޅާ ކުކުޅަށް” ސާޅީހަކަށް އަހަރު ފަހުން މިވަނީ “ކޮރޯނާ ވައިރަސް” ނުވަތަ ކޮވިޑް-19 ޖެހި އިންޓެންސިވް ...

  ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން އައުން މަނާކޮށް، ބޯޑަރު ބަންދުކުރަން ނިންމައިފި

  އެއްވެސް ގައުމެއްގެ އެއްވެސް މީހަކަށް ނާދެވޭ ގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް ބަންދުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ. ސަރުކާރުން މިގޮތައް ނިންމެވިކަން ...