ކަނޑު އުޅަދަކުން އައްޑޫގެ އަވަށަކަށް މީހުން ބޭލުމުގެ ކުރީން އެކަން އެންގުމަށް އިއުތިމާސްކޮށްފި

  އެމްޕީއެލް ފެރީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ނޫންގޮތަކަށް މީހުން ގޮވައިގެން ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ތަނަކުން ފުރައިގެން އައްޑޫގެ އެއްވެސް އަވަށަކަށް ކަނޑު އުޅަދެއް އައިސް ކައިރިކުރާނަމަ އެއުޅަދަކުން  މީހުން ބޭލުމުގެކުރިން އެއަވަށެއްގައި ގާއިމް ކުރެވިފައިވާ ” އެސްއެސްޑީ ” ގެ ހޮޓްލައިނަށް ގުޅާ އެންގެވުމަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ކޮވިޑާއި ގުޅިން އެކުލަވާލާފައިވާ ” ކޮވިޑް19 ހިތަދޫ ސޯޝަލް ސަޕޯޓް ޑެސްކް” ޓީމުން އިއުތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

  އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ ” ކޮވިޑް19 ހިތަދޫ ސޯޝަލް ސަޕޯޓް ޑެސްކް” ޓީމުން މިގޮތައް އިއުތިމާސްކޮށްފައިވަނީ އެޓީމުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށް 16 އެޕްރީލް 2020 ގައި  އާއްމުކޮށްފައިވާ ލިއުމެއްގައެވެ.

  މީގެ އިތުރަށް 14 އެޕްރީލް 2020 ވަނަ ދުވަހު އިރުއޮއްސި 18:30 ގައި ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް  ޖެއްސި މޯލްޑިވިއަންގެ އެއަރބަސް އިން ދަތުރުކުރި ފަރާތްތަކާއި އެފަރާތްތަކާއި ކޮންޓެކްޓްވި ފަރާތްތަކަށްވެސް  އެންމެ ރައްކާތެރިގޮތަކީ  ގޭގައިމަޑުކޮށްދެއްވުންކަމަށް އެ ޓީމުންވަނީ  ބުނެފައެވެ.

  ތިރީގައި ދަންނަވާފައި އެވަނީ އައްޑޫސިޓީގެ އަވަށްތަކުގައި  ގާއިމް ކުރެވިފައިވާ ” އެސްއެސްޑީ ” ޓީމްތަކަށް ގުޅޭނެ  ފޯން ނަމްބަރުތަކެވެ.

  # މީދޫ އެސްއެސްޑީ ހޮޓްލައިން: 7789041

  # ހިތަދޫ އެސްއެސްޑީ ހޮޓްލައިން 7789042

  # މަރަދޫ އެސްއެސްޑީ ހޮޓްލައިން 7789043

  # މަރަދޫފޭދޫ އެސްއެސްޑީ ހޮޓްލައިން: 7789045

  # ފޭދޫ އެސްއެސްޑީ ހޮޓްލައިން: 7789044

  # ހުޅުދޫ އެސްއެސްޑީ ހޮޓްލައިން: 7789046

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އައްޑޫސިޓީއަށް އަދިވެސް މޫސުން ގޯސް، ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

  މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައާއި ގުޅިގެން ކ. އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫސިޓީއާއި ހަމައަށް  މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ވައިޓް އެލާޓް ...

  މާލެއިން އިތުރު 13 މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  މާލެއިން އަނެއްކާވެސް އިތުރު 13 މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 8 ދިވެހިންނާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ ...

  14 ރަށަކުން 334 މީހެއްގެ ވަޒީފާވަނީ ގެއްލިފައި- އެޗްއާރުސީއެމް

  ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން 14 ރަށަކުން 334 މީހެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލިފައިވާކަމަށް ހިއުމަންރައިޓްސްއޮފްދަމޯލްޑިވްސް ( އެޗްއާރުސީއެމް ) ...

  ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޒަހާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓަކަށް ދާކަހަލަ އިޝާރާތެއް ރައީސް ނަޝީދު ކުރައްވައިފި

  ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޒަހާ ވަހީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓަކަށް ދާކަހަލަ އިޝާރާތެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ...

  އައްޑޫގައި ރިސޯޓް ތަރައްގީކުރަން ބިން ހިއްކަން ނިންމައިފި

  އައްޑޫ ސިޓީގައި ރިސޯޓް ތަރައްގީކުރަން ބިން ހިއްކަން ނިންމައިފި އެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ އައްޑޫ ސިޓީގައި ...

  އައްޑޫ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލުގެ ހިދުމަތް މިއަހަރުގެ މެދެއްހާ ހިސާބުގައި ދޭން ފެށޭނެ: ރައީސް

  ސާކް ސަމިޓް ބޭއްވުމަށް އައްޑޫގައި އެޅި އީކުއެޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު (އީސީސީ) އަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް ފަހު އެތަނުގައި ...