ކޮވިޑް 19- ހިތަދޫން އިތުރު 4 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ ހިތަދޫގެ އެކްޓިވްކޭސްގެ އަދަދު 121 އަރައިފި

  ކޮވިޑް-19 އަށް އައްޑޫސިޓީން މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 5 މީހުން ކަމުގައި އޭއީއެޗް އިން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ.

  އޭއީއެޗްގެ ތަފާސް ހިސާބަށް ބަލާއިރު އާދީއްތަ ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި 6:00 އިން ފެށިގެން ހޯމަ ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި 6:00 ޖެހުމާއި ހަމައަށް ޕޮޒިޓިވްވި 5 މީހުންގެ ގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހިތަދުން ޕޮޒިޓިވްވި 4 މީހުންނާއި މަރަދުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހެކެވެ.

  ހިތަދުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން 3 މީހުންނަކީ މީގެ ކުރީން ހިތަދުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓުންނެވެ. ދެން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ މީހާއަކީ ފްލޫ ކްލިނިކަށް ދެއްކި މީހެކެވެ. މަރަދުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހާއަކީ ހޯމްކަރަންޓީނުގައި ހުރިމީހެކެވެ.

  މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި 5 މީހުންގެ ތެރެއިން 4 މީހުންނަކީ ހިތަދޫ މީހުންކަމަށްވާތީ ހިތަދޫގައި މިހާރު އެކްޓިވް ކޭސްގެ ގޮތުގައި 121 މީހުންތިބި އޭއީއެޗް އިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. އަދި މަރަދުން މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވިމީހާއާއިއެކު މަރަދޫގައި އެކްޓިވް ކޭސްގެ ގޮތުގައި ވަނީ 3 ކެވެ.

  ތަފްސީލް އަންނަނީ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކޮވިޑް-19 އޮތްތޯ ބަލަން 100 ސާމްޕަލް ނަގަނީ

  ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކޮވިޑް-19 އޮތްތޯ ބެލުމަށްޓަކައި ޓެސްޓް ކުރުމަށް ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލްގެ ކޮވިޑް “ރެޕިޑް ...

  ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރެވޭނީ މޭޔަރުންނާއި، ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނަށް ޤާބިލް މީހުން އިންތިޚާބް ކޮށްގެން – އެލްޖީއޭ

  ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް އަންނަ ބޮޑުބަދަލު ހެޔޮގޮތުގައި ތަންފީޒު ކުރެވިގެންދާނީ މޭޔަރާއި، ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލް ރައީސުން އިންތިޙާބް ކުރުމުގައި ޤާބިލް ...

  ދޭހަ އުނގެނެން ފެށި ދަތުރު

  ޖާހިލު އަތްއަތް މަތީން ހިލެމުން އައި ލިއުމެއް އަތަށް އެރިއެވެ. ސްކޫލު ނިޒާމަށް ގެނެވޭ ބަދަލު ހިއްސާކުރުމަށް އެޑިޔުކޭޝަން ...

  ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް ސްޓްރެޓެޖިސްޓުގެ މަގާމަށް ސ. ހިތަދޫ އާސީނުގޭ ހޫދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

  ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ގެ މަގާމަށް އިބްރާހިމް ހޫދު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އައްޔަން ކުރައްވައިފި ...

  މަގޫދޫގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ސޯލާ ކަރަންޓުގެ ނިޒާމުން އުފައްދާ ކަރަންޓު ފެނަކައަށް ގަނެފި

  ފ. މަގޫދޫގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ސޯލާ ކަރަންޓުގެ ނިޒާމުން އުފައްދާ ކަރަންޓު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ގަތުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ...

  އެއްފުރާޅެއްގެ ދަށަށް ކުދީން ގެންނަނީ އުގެނުމަށް ފަހިކުރަން ؟

  (23 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ ލިއުމާއި ގުޅޭ ) ނިންމުން: މަތީގައި ބަލައިލެވިފައިވާ ދިރާސާ ލިއުންތަކުން ހާމަވާ ...