ކޯވިޑް19: “މިހާރު މިއޮތީ ފުރަބަންދު ނިމުމަކަށް ގެނެވޭނެފަދަ ހާލަތެއް ނޫން”

  ރާއްޖޭގައި ކޯވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަން މިހާރު މިއޮތީ ފުރަބަންދު ނިމުމަކަށް ގެނެވޭނެފަދަ ހާލަތެއް ނޫންކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް ޢަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

  ނޭޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ އަމީން ވިދާޅުވީ ފުރަބަންދަށް މިވީ 10 ވަރަކަށް ދުވަހުގެތެރޭގައި މިބައްޔާއި ގުޅޭ މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް ދެނެގަނެވި ބަލިފެތުރޭ ސަރަހައްދު އެނގެންފަށާފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކްލަސްޓަރތައް ފާހަގަވަމުންދާއިރު، އޭގެ ސަބަބުން ދެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ފަސޭހަވެގެންދާކެމަށެވެ.

  މިނިސްޓަރ އަމީން ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު، އަދި ވަކި އެއްޗެއް ހާމަކުރަން ބޭނުނުވާކަމަށާއި، ކުރިއަށްއޮތް 4 ވަރަކަށް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުރަބަންދު ވީއްލުމަކަށް ގެނެވޭނެކަމަށް ޤަބޫލު ނުކުރައްވާކަމަށެވެ.

  “މިވަގުތުގެ ހާލަތު މިއޮތީކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮކްޑައުންގެ ހާލަތު އާންމު ހާލަތަކަށް ބަދަލުކުރެވޭ ހާލަތަކު ނޫން. އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ ކުރިއަށްއޮތް ހަތަރު ދުވަހުގެތެރޭގައި ލޮކްޑައުން ވީއްލަންޖެހޭ ހާލަތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އައިސް، އާންމު ހާލަތަކަށް ކަންކަން ބަދަލުވެދާނެކަމަށް” މިނިސްޓަރ އަމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

  މިނިސްޓަރ އަމީން ވިދާޅުވީ އާންމު ހާލަތަކަށްދާން އަދި ވަގުތު ނަގާނެކަމަށާއި މި ބައްޔަށް ފަރުވާއެއް ހޯދިފައި ނުވާއިރު މިބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި އިތުރު ދުވަސްތަކެއްވަންދެން ހޭދަކުރަންޖެހޭކަމަށް ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރަންވާނެކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަމީހުން ދިއުރުޅޭ މާލެ ސިޓީން މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ކޯވިޑް-19 ފެނުމާއި ގުޅިގެން އެދުވަހުން ފެށިގެން މާލެވަނީ ފުރަބަންދުގެ ހާލަތައް ގެނެސްފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  މީދޫ ގެއަކުން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ތަކެތި ހޯދައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

  މީދޫ ސައިގޭ ގޯތި ތެރޭގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރަމުންދާ ބައިން ވަގަށް ނަގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ ތަކެތި ހޯދައި 32 އަހަރުގެ ...

  ފޮޓޯއިން ޚަބަރު: ޓްރެފިކް ގަވާއިދަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުން

  މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ ފަރާތުން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޓްރެފިކް ...

  އަލްހާން ފަހްމީ ޕީޕީއެމުން ވަކިވެއްޖެ

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ ...

  ކޯވިޑް-19: މަސްޖިދުލް ޙަރާމްގައި ސްޓެރަލައިޒޭޝަން ގޭޓްތައް ބަހައްޓައިފި

  މަސްޖިދުލް ޙަރާމްއަށް ވަންނަ މީހުން ސްކޭންކޮށް، ވައިރަސްތަކާއި ޖަރާސީމުތައް ނައްތާލާ ސްޓެރަލައިޒޭޝަން ގޭޓުތައް މައްކާގެ މަސްޖިދުލް ޙަރާމްއަށް ހަރުކޮށްފިއެވެ. ...

  ކޯވިޑް-19 : އިތުރު 13 މީހަކު ރަގަޅުވެ ބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 104އަށް

  ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން އިތުރު 13 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެއެވެ. މިއާއެކު ރާއްޖެއިން މި ބަލިން ...

  ޔޫތުޗެލެންޖް ކަޕް 2020- ގްރޫޕް އޭގެ 1 ވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި ކްލަސްޓާ އެފްސީ ސެމީފައިނަލަށް

  ” ޔޫތުޗެލެންޖް ކަޕް 2020 ” ގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅެވުނު މެޗް ކްލަސްޓާ އެފްސީ ކާމިޔާބުކޮށް ގްރޫޕް ...