ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ، ރަށްރަށުގައި ކަރަންޓީނުގައި ތިބި މީހުން ދޫކޮށްލުމަށް އަންގައިފި

  ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ރަށްރަށަށް ހޯމް ކަރަންޓީނަށް ދަތުރުކޮށް، މިހާރު ކަރަންޓީނުގައި ތިބި މީހުން ކަރަންޓީނުން ދޫކޮށްލުމުގެ ހުއްދަދީފިއެވެ.

  އެޗްޕީއޭއިން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން ޕޮޒިޓިވްވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން (ސާމްޕަލް ނަގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން) 60 ދުވަސް ހަމަވެފައިނުވާ މީހުންގެތެރެއިން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކޮށް، ކަރަންޓީނުގައި މިހާރު ތިބި މީހުން ކަރަންޓީނުން ދޫކޮށްލުން އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.

  އެ ގޮތުން ބަލިޖެހި، ރަނގަޅުވެފައިވާތާ 60 ދުވަސްވެފައިނުވާ މީހުން ކަރަންޓީނުން ދޫކޮށްލުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކައުންސިލުތަކުން ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް އަންގާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ އުސޫލުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު އެ އެޖެންސީއާއި ހިއްސާކޮށްދިނުމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ އެދިފައެވެ.

  މާލެއިން އަތޮޅު ތެރެއަށް ކަރަންޓީން ނުވާ ގޮތަށް ދަތުރު ކުރާ މި ކެޓަގަރީއަށް ފެތޭ މީހުން ދަތުރު ކުރުމުގެ ކުރިން ހާލުބަލާ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ހުއްދައަށް އެދޭއިރު އެ ޕޮސިޓިވްވި ކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހެޅުމުން ކަރަންޓީން ނުވާގޮތަށް ރަށަށް ދެވޭނެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެ އެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ކޯވިޑް-19: މަސްޖިދުލް ޙަރާމްގައި ސްޓެރަލައިޒޭޝަން ގޭޓްތައް ބަހައްޓައިފި

  މަސްޖިދުލް ޙަރާމްއަށް ވަންނަ މީހުން ސްކޭންކޮށް، ވައިރަސްތަކާއި ޖަރާސީމުތައް ނައްތާލާ ސްޓެރަލައިޒޭޝަން ގޭޓުތައް މައްކާގެ މަސްޖިދުލް ޙަރާމްއަށް ހަރުކޮށްފިއެވެ. ...

  މޮނިޓަރިންގައި ހުރި ރަށްރަށަށް ސިއްޙީ ފަރުވާއަށް ދަތުރުކުރަން ލުއި ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސައިފި

  މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތްތަކުގައި އޮންނަ ރަށްތަކަށް ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް 24 ގަޑިއިރަށްވުރެ ކުރު ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން އެނބުރި ރަށަށް ...

  މިއީ ޙިކްމަތްތެރިކަމާއެކު، ޑޮކްޓަރުންގެ އިރުޝާދާއެކު ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަންވީ ވަގުތު- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

  ކޮވިޑް19 އަކީ މުޅި ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާ ބަލިމަޑުކަމެއް ނަމަވެސް މިއީ ކަންބޮޑުވެ ހާސްވާންވީ ވަގުތެއް ނޫންކަމަށާއި، މިއީ ވިސްނުންތެރިކަމާއި ...

  ކޮވިޑް 19 – ހިތަދޫގެ އެކްޓިވް ކޭސް އަދަދު 117 އަރައިފި

  ހިތަދުން އާދީއްތަ ދުވަހު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި 9 މީހުންނާއެކު ހިތަދޫގެ އެކްޓިވް ކޭސް އަދަދު 117 އަށް އަރައިފިއެވެ. ...

  ކޮވިޑް-19: ރާއްޖެ އިން އިތުރު 27 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 27 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ބަގްލާދޭޝްގެ 18 ...

  ކޮވިޑާ ގުޅޭ އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއް އިޢުލާން ކުރުމަށް އެޗްއީއޯސީގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއް މިއަދު ހަވީރު

  ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވަމުންދާތީ، ސަރުކާރުން އަޅަން ނިންމާފައިވާ އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް އިއުލާންކުރަން ހެލްތް އިމަޖެންސީ ...