ކޮވިޑް ވައިރަހުގެ މުޅިން އައު ވޭރިއެންޓެއް އިންޑިއާއިން އަނެއްކާވެސް ފެނިއްޖެ

  ކޮވިޑް ވައިރަހުގެ މުޅިން އައު ވޭރިއެންޓެއް އިންޑިއާއިން ފެނިއްޖެކަމަށް އިންޑިއާގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

  އަލަށް ފެނުނު ވޭރިއެންޓަށް އިންޑިއާގައި ނަން ދީފައިވަނީ “ޑެލްޓާ ޕްލަސް” ގެ ނަމުންނެވެ.

  މުޅި ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ “ޑެލްޓާ” ގެ ނަމުން ނަންދެވިފައިވާ ކޮވިޑް ވައިރަހުގެ ވޭރިއެންޓަކީވެސް އިންޑިއާއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނު ވައިރަސްއެކެވެ.

  ދުނިޔޭގެ ބައެއް ގައުމުތަކުން ފެނުނު ކޮވިޑް ވައިރަހުގެ ވޭރިއެންޓްތަކަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާއިން ވަކި ނަންތަކެއް ކަނޑައެޅިއިރު، އިންޑިއާއިން ފެނުނު ވައިރަހަށް ކިޔާފައިވާ ނަމަކީ “ޑެލްޓާ” އެވެ.

  އަދި ޑެލްޓާ ވޭރިއެންޓަކީ ވަރަށް ހަލުވިކަމާއެކު މީހުންގެ މެދުގައި ކޮވިޑްބަލި ފަތުރަމުންދާ ވައިރަހެއްކަމުން، މިއީ ނުރައްކާތެރި ވޭރިއެންޓެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ޑަބްލިޔޫއެޗްއޯއިން ވަނީ ލިސްޓުކޮށްފައެވެ.

  ޑެލްޓާ ވޭރިއެންޓުގެ ކަންބޮޑުވުން މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރެމުންދާއިރު، އިންޑިއާއިން އަނެއްކާވެސް މިވަނީ އިތުރު އައު ވޭރިއެންޓެއް ފެނިފައެވެ.

  މި ވޭރިއެންޓަށް އިންޑިއާއިން “ޑެލްޓާ ޕްލަސް” ގެ ނަމުން ނަންދީފައި ވާއިރު، މި ވޭރިއެންޓްގެ ކޭސްތަކެއް އިންޑިއާގެ ތިން ސްޓޭޓަކުން ފެނިފައިވާ ކަމަށް އިންޑިއާގެ މައި ސަރުކާރުގެ ހެލްތު ސެކްރެޓަރީ ރާޖޭޝް ބުޝާންވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މަހާރަޝްޓްރާ ސްޓޭޓުން އެކަނިވެސް 16 ކޭސް ފެނިފައިވެއެވެ.

  އަލަށް ފެނުނު ޑެލްޓާ ޕްލަސްއަކީވެސް މީހުންގެ މެދުގައި ވަރަށް ހަލުވިކަމާއެކު ބަލިފަތުރާ ވޭރިއެންޓެއް ކަމުން، މިކަމަށް ސަމާލުވުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިހާރުވަނީ ސްޓޭޓް ސަރުކާރުތަކަށް އަންގާފައެވެ.

  ކޮވިޑްބަލީގެ ހާލަތު އޭޕްރީލް މަހާއި މެއިމަހު ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެގެން ދިއުމަށްފަހު ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް މަދުވާން ފެށުމުން އިންޑިއާގެ ބައެއް ސްޓޭޓްތަކުން މިހާރުވަނީ ލުއިތައް ދޭން ފަށާފައެވެ.

  އެހެން ނަމަވެސް، ބަލިން ދިފާއުވުމަށް ވެކްސިން ޖެހުމަށް މައި ސަރުކާރުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް މިހާރު ގެންދަނީ ވަރުގަދަ ކުރަމުންނެވެ.

  މަސްދަރު: ވީނިއުސް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ޒައިނަބްގެ ޤާތިލު މީގެ ކުރިންވެސް ކުޑަ ކުދިން ރޭޕް ކުރުމަށްފަހު މަރާފައިވޭ

  ޕާކިސްތާނުގައި އުމުރުން 7 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕް ކުރުމަށްފަހު މަރާލި މީހާ އަކީ، އެފަދަ އަމަލުތައް މީގެ ...

  މާލީގެ ސިފައިން ނުކުމެ ރައީސް އާއި ބޮޑުވަޒީރު ހައްޔަރުކޮށްފި

  މާލީގެ ސިފައިން ބަޣާވާތްކޮށް އެ ޤައުމުގެ ރައީސް އިބްރާހިމް ބޫބަކުރު ކެއިތާއާއި ބޮޑުވަޒީރު ބޫބޫ ސީސާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ...

  ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި 1،000 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަން އިޒްރޭލް ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

  އިޒްރޭލްގެ ޔަހޫދީން ފަލަސްތީނުގައި ހިފާފައިވާ ބިންތަކުގައި ޔަހޫދީންނަށްޓަކައި އިތުރު ގެތައް އެޅުމަށް އިޒްރޭލްގެ ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ. ބައިނަލްއަޤްވާމީ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި ...

  ކޮވިޑް 19-ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓުގެ ސަބަބުން ބަލިމަޑުކަމުގެ އައު ރާޅެއް

  އިންޑިޔާއިން އެންމެ ފެނުނު ކޯވިޑް-19ގެ ނުރައްކާތެރި އައު ވައްތަރެއްކަމަށްވާ ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓު ފާއިތުވި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި އޭޝިޔާގެ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ...

  ލަންކާ އިން 6 ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

  ސްރީލަންކާގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ސިލްސިލާކޮށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ 5 ދިވެއްސަކު ލަންކާ ފުލުހުންގެ ...

  ކިމްއާ އެކު ބާއްވާ ސަމިޓް ޓްރަމްޕް ކެންސަލް ކުރައްވައިފި

  އަންނަ ޖޫން މަހުގެ ބާރަ ވަނަ ދުވަހު، އުތުރު ކޮރެއާގެ ޒަޢީމް ކިމް ޖޮންގް އުން އާއި އެމެރިކާގެ ...