ކޮވިޑް19 އަށް ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

  ކޮވިޑް19 އަށް ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އަބުދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

  މިބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ 38 އަހަރުގެ ދިވެއްސެއް ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަމީން ވިދާޅުވިއެވެ. އަމީނު ވިދާޅުވީ އެމީހާ ރާއްޖެ އައީ މިމަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު އިނގިރޭސިވިލާތުން ކަމަށާއި ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ފެނިގެން އެމީހާ ޓެސްޓް ކުރީ މިމަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށް މިނިސްޓަރ އަމީން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެ ދިވެހި މީހާ ބައްޔައް ޕޮޒިޓިވްވިކަން އެނގުނީ 27/3/2020 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

  މި ދިވެހި މީހާ މިހާރު ހުރީ ހޮލިޑޭ އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި ކަރަންޓީނު ކޮށްފައި ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ހާމަކުރެއެވެ.

  ރާއްޖެއިން ބޭރުން އައި މިމީހާ ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ނަމަވެސް ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑްގެ ހާލަތަަކަށް ރާއްޖެ ނުދާ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ޝުކުރީ ކަރަންޓީނުވުމަށް ގެއަށް ވަޑައިގެންނެވީ ބަރޯ ގާޑިޔާއަކަށް ފޮށިތައް އަރުވައިގެން

  މާލޭގައި ތިބެފައި ކަރަންޓީނު ވުމަށްދާ ރަށަށް ދިއުމުގެ ދަތުރު ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނީ އަމިއްލައަށް ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ...

  ކުޅިވަރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ދެފަރާތަކަށް ހަނދާނީ ލިއުން ދެއްވައިފި

  ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ޚިދުމަތް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މީދޫ އަވަށު އޮފީހުން ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަފްލާގައި މީދުއަށް ކުޅިވަރުގެ ...

  ކޮވިޑް-19 : މިއަދު 129 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ 37 މީހުން ރަނގަޅުވެއްޖެ

  ރާއްޖެއިން މިއަދުވެސް ކޮވިޑް-19އަށް އިތުރު 129 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ މާލެ ސަރަޙައްދުން ޕޮޒިޓިވްވި ...

  ކޮމިއުނިޓީ ސްޕެރެޑެއް އައްޑޫގައި އޮތްކަމަށް ގަބޫލް ކުރެވޭ – ސޯބެ

  އައްޑޫގައި ކޮވިޑް-19ގެ ކޮމިއުނިޓީ ސްޕެރެޑެއް އޮތްކަމަށް ގަބޫލް ކުރެވޭކަމަށް އައްޑޫގެ މޭޔަރ އަބްދުﷲ ސޯދިގު (ސޯބެ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.  ސޯބެ ...

  “އައްޑޫ އެވޯޑު 2019” ގައި ބައިވެރި ނުވާނަން- ހުޅުދޫ ކައުންސިލަރު ޝުކުރީ

  އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ “އައްޑޫ ސިޓީ އެވޯޑު ހަފްލާ 2019″  ސ.ގަމުގެ އީކުއޭޓަރ ވިލެޖްގައި ބާއްވަން ...

  ފައްޔާޒު މަގާމުން ވަކިކޮށްދެއްވުމަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވާ- ރައީސް ނަޝީދު

  އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު މަގާމުން ދުރުކުރެއްވުމަށް އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުން އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ...