ކޯވިޑް19 އަށް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ބެނާތަކެއް ހަރުކޮށްފި

  މިހާރު މުޅި ދުނިޔޭގައި ފެތުރިގެން އުޅޭ ކްރޯނާވައިރަސް ނުވަތަ ކޯވިޑް19 އަށް އާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކަމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ބެނާތަކެއް ހަރުކޮށްފިއެވެ.

  އެގޮތުން ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ 4 ސަރަހައްދެއްގައި ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ ބެނާ ހަރުކޮށްފައެވެ. މިބެނަތައް ހަރުކޮށްފައިވަނީ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ރިންގްރޯޑުގަ (ތާރުމަގު)އެވެ. މިއީ މި ބެނާތަކުގައި ދިވެހިބަހާއި އިނގިރޭސި ބަސް އަދި ބަންގާޅު ބަހުން ކަމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހިމަނާފައި ވެއެވެ.

  ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލާއި ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލް ގުޅިގެން ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ކޯވިޑް19 އަށްހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން އަންނަނީ ތަފާތު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ބައްޔާބެހޭ މައުލޫމާތު ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް އަންނަނީ ހިންގަމުންނެވެ. ގޭގެއަށް ގޮސް ބައްޔާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމާއި ބަލީގެ މައުލޫމާތުގެ ލުއި ފޮތްތައް ގޭގެއަށް ބެހުން ހިމެނެއެވެ.

  ނަމަވެސް ފުވައްލައް ސިޓީގައި ކޯވިޑް 19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހަކު ވެސް ހުރިކަން މިހާތަނަށް އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ. މިހުރިހާ މަސައްކަތަކީ ވެސް ބަލިއައުމުގެ ކުރިން ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކެކެވެ.

  މުޅި ރާއްޖެއިން ވަނީ މިހާތަނަށް 13 މީހުން ކްރޯނާ ވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. އެއީ މުޅިންވެސް ރިޒޯރޓް ތަކުގެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނާއި ގެސްޓުންނެވެ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ރަމަޟާން މަހުގެ ދުވަސްތަކާއި ރޭތަކުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިއްޕެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

  ރަމަޟާން މަހުގެ ދުވަސްތަކާއި ރޭތަކުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިއްޕެވުމަށާއި، އިސްލާމީ ރިވެތި އަޚުލާޤުގެ މަތީގައި ދެމިތިއްބެވުމަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ...

  “ރަސްފަންނު މިކްސްޑް ޔޫސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް” މަޝްރޫޢުގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވައިފި

  ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ތަރައްޤީކުރާ އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ އެޕާޓްމަންޓްތަކާއެކު ޢިމާރާތްކުރާ “ރަސްފަންނު މިކްސްޑް ޔޫސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް” މަޝްރޫޢުގެ ބިންގާ ...

  އެޖެންޑާ 19: އައްޑޫ ތަސައްވަރު ލޯންޗުކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސް ސޯލިހު އައްޑުއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭން އެޖެންޑާ 19 “އައްޑޫ ތަސައްވަރު” ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ލޯންޗުކޮށްދެއްވާނެކަމަަށް އެމްޑީޕީން ...

  އަދީބު މިނިވަން ވެއްޖެ

  ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކަނޑައިގެން 15 ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުން ދިޔަ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ...

  ރައީސް ޔާމީންއަށް އިންސާފުވެރި ޝަރީއަތެއް ލިބެންޖެހޭ: ރައީސް ނަޝީދު

  ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންއަށް ދެފުށް ފެންނަ އިންސާފުވެރި ޝަރީއަތެއް ލިބެންޖެހޭނެކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ...

  ވަޒީފާ ގެއްލުނު މީހުންނަށް އެލަވަންސް ދޭން ގޮވާލާ ގަރާރު ބަލައެއް ނުގަތް

  ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ވަޒީފާ ގެއްލިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެލަވަންސެއް ދޭން ގޮވާލައި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ...