ކޮވިޑް-19: ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 1.6 މިލިއަނަށް ވުރެ މައްޗަށް – މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 95000 އަށްވުރެ މައްޗަށް

  ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް 19 ގެ ސަބަބުން  އިއްޔެ ނިޔަލަށް 1603073 މީހުންނަށް ޖެހިފައިވާއިރު މިވައިރަސް ޖެެހިހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 95000 އަށްވުރެ މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ.

  އިއްޔެ ނިލިޔަލަށް ލިބިފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން، މި ބަލީގައި މަރުވި މީހުންގެ ޖުމުލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 95714 އަށް އަރާފައެވެ.

  އިއްޔެ އެކަނިވެސް އެމެރިކާގައި މިވަސްޖެހިގެން 1900 މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު ، އެމެރިކާއިން މިވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް 16691 މީހުންވަނީ މަރުވެފައެވެ. ހަމައެކަނި އިއްޔެވެސް އެމެރިކާގައި މިބައްޔަށް 33536 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވެއެވެ.

  ސްޕެއިންލަށް ބަލާއިރު އިއްޔެ އެގައުމުން 655 މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް އެގައުމުން 15447 މީހަކު މިބަލީގައިވަނީ މަރުވެގެން ގޮސްފައެވެ. އިއްޔެ ސްޕެއިނުން 5002 މީހަކަށް މިބަލި ޖެހިފައިވެއެވެ.

  ފްރާންސަށް ބަލާއިރު އިއްޔެ ފްރާންސްގައި މިބަލިޖެހިގެން 1341 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ. ފްރާންސުން އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް މިބަލީގައި   މަރުވެފައެވެ. ފްރާންސުން އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް މިބަލީގައި 12210 މީހުން  ވަނީ މަރުވެފައެވެ . އިއްޔެ ފްރާންސުން މިބަލި އަލަށް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދަކީ 4779 މީހުންނެވެ.

  އިޓަލީއަށް ބަލާއިރު އިއްޔެ އިޓަލީން މިބަލީގައި މަރުވެފައިވަނީ 610 މީހުންނެވެ. އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް އިޓަލީން 18279 މީހަކު މިބަލީގައިވަނީ މަރުވެ ގޮސްފައެވެ. އިއްޔެ އިޓަލީން މިބަލި އަލަށް ޖެހިފައިވަނީ 4204 މީހުންނަށެވެ.

  ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން 209 އަށްވުރެ ގިނަ ގައުމާ ސަރަހައްދުން މި ބައްޔަށް އިއްޔެ އެކަނިވެސް 85010 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން ހަމައެކަނި އެމެރިކާއިން 33536 މީހަކު އިއްޔެ އެކަނިވެސް މިބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވެއެވެ.

  ކޮވިޑް-19އަށް ކަނޑައެޅިގެން ވަކި ފަރުވާއެއް އަދި ހޯދިފައި ނުވާއިރު، އެކި ހިސާބުތަކުގައި މި ބައްޔަށް އެކި ފަރުވާ ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރަންޖެހެއެވެ. މި ފަރުވާތައް އަމާޒުކުރަނީ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހާގެ ކިބައިން ފެންނަ އަލާމާތްތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އައްޑޫ މަސް ފެކްޓްރީގައި ޖާގަ ނެތުމުން، ބޮޑެތި ދޯނި ފަހަރުތަކުން މަސް ކިރުވަން ކޫއްޑޫއަށް ދިޔުމަށް މިފްކޯއިން އެދިއްޖެ

  އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްގެ ބްރައިން ޓޭންކު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ކުރެވެމުންދާތީ، ބޮޑެތި ދޯނި ފަހަރުތަކުން މަސް ކިރުވުމަށް ...

  ފަތުރުވެރީންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ހުޅުމީދޫގައި ވަކި ޚާއްސަ ބީޗެއް ހެދުމަށާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

  އައްޑޫގައި ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް އެކުލަވާލާ ތަސައްވުރުގައި އާންމުން ބައިވެރިކޮށް ހިޔާލު ހޯދުމުގެ ގޮތުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ހުޅުމީދޫ ...

  ކޯވިޑް-19 : ރާއްޖެއިން އިތުރު 9 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ

  ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން އިތުރު 9 މީހުން ބަލިން ރަނގަޅުވެ ރާއްޖެއިން މިބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ ...

  ކޮވިޑް-19: ހުޅުމާލޭ ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުން ދިޔަ ދިވެއްސަކު

  ހުޅުމާލޭގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ކޮވިޑް 19 އަށް ފަރުވާދެމުން ދިޔަ އުމުރުން ދުވަސްވީ ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ. ...

  ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ރައީސް ޔާމީން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން އަމުރުކޮށްފި

  ކުރީގެ ރައީސް އަބުދުﷲ ޔާމީން އަބުދުލް ގައްޔޫމު ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރަކަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް އެދިފައިވާތީ، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ...

  ގިނަ ބަޔަކު އެއްތަނަކަށް އެއްވެ ކުޅިވަރު ހަރަކާތް ބެލުމުގެ ފުރުސަތު މިހާލަތުގައި ނުދެވޭނެ: ފުލުހުން

  މި ހާލަތުގައި ގިނަ ބަޔަކު އެއް ތަނަކަށް އެއްވެ ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް ބެލުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެވޭނެ ކަމަށް ފުލުހުން ...