ފޮޓޯއިން ޚަބަރު: ކޮވިޑް19 – ދަތުރުވެރީންގެ ޓެމްޕްރޭޗަރ ޗެކްކުރުން

  މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނި މިހާރު މުޅި ދުނިޔޭގައި ފެތުރިގެން އުޅޭ ކްރޯނާވައިރަސް ނުވަތަ ކޯވިޑް19 އަށް އާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި ރަށްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ކ. ގުރައިރޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ކުރަމުން ދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން  ގުރައިދޫއަށް ދާ ލޯންޗް އަދި ފެރީތަކުން އެރަށަށް ދާ ހުރިހާ ދަތުވެރީންގެ ޓެމްޕްރޭޗަރ ޗެކްކުރުމަށް އެރަށުގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުން ހަރަކާތެރިވަމުންދާ ފޮޓޯތަކެއް

  މިމަސައްކަތް ގުރައިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުން ފަށާފައިވަނީ  މިމަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ، އެގޮތުން އެރަށަށް ދާ ކޮންމެ ފެރީއަކުން އެރަށަށް ދާ މީހުންގެ ޓެމްޕްރޭޗަރ ޗެކްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބަނދަރަށް ގޮސްގެ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުންދަނީ ކުރަމުން .

  ކ.ހުރާ- ސިއްހީމަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުން އެރަށަށް ދާ ދަތުރުވެރިންގެ ޓެމްޕްރޭޗަރ ޗެކްކުރަނީ
  ކ.ހުރާ- ސިއްހީމަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުން އެރަށަށް ދާ ދަތުރުވެރިންގެ ޓެމްޕްރޭޗަރ ޗެކްކުރަނީ
  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  މިޝްކާގެ މަރު: ރިވިއު ރިޕޯޓުގައި ހުސް އިޙުމާލު، އެންބިއުލާންސް ނުފޮނުވާ ހެދީ ދޮގު

  މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ކޯވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ފަރުވާ ނުދެވި ލަސްވުވުމުގެ ސަބަބުން މަރުވި ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ...

  މީދޫ އިން ކޮވިޑަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މީދޫ އިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ ...

  ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޝައްކުވެގެން ދިވެއްސަކު ކަރަންޓީނު ކޮށްފި

  ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހަކު ރާއްޖެއިން ފެނިގެން ކަރަންޓީނުކޮށްފިކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާ ގުޅޭގޮތުން ...

  މޯލްޑިވިއަންއިން ހެޔޮ އަގެއްގައި ހަނިމާދޫއިން ކޮޗިންއަށް

  ގައުމީ އެއަރލައިން މޯލްޑިވިއަން އިން ހަނިމާދޫއާއި ކޮޗިންއާއި ދެމެދު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރުތަކުގެ އަގުތައް ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. އެގޮތުން ހަނިމާދޫއިން ...

  ކޯވިޑް-19 : ދުރާލައި ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު ނާޅައިފިނަ ރާއްޖެއިން އެތައްބަޔަކު މަރުވެދާނެ

  ކޯވިޑް-19އިން ރައްކާތެރިވުމަށް މުހިންމު ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިފިނަމަ ބަލި ފެތުރިއްޖެ ޙާލަތެއްގައިވެސް އެންމެ ގިނައިން ފަރުވާދޭން ޖެހޭނީ 300 ...

  ރެފްރީގެ ނިންމުތަކާ ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން އެކަމުގެ ރުޅިގަޑު ރެފްރީއަށް އަމާޒުކޮށްފި

  މަމެން އައްޑޫއިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅެވުނު މެޗަށްފަހު  އަތޮޅުމަދަރުސާޓީމްގެ ...