ދުސޫމާ – ނަމޫނާ ކަނބަލެއް

  advertisement

  ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއެކު ކުރިޔަށްގެންދާ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަނުން މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލަފައެވެ. މި ފެބްރުއަރީ މަހު 5 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 24 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލާފާއި ވާ ފުރުސަތުގައި އެމްޑީޕީން ވާދަކުރާނެ ކެނޑިޑޭޓުން ކަނޑައެޅުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީ މިމަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް މިހާރުވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

  މިގޮތުން ހުޅުދާދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވަނީ  ދެ އަންހެން ކަނބަލުންނެވެ. އެއީ ދުސޫމާއާއި މިރުފާއެވެ.

  މިދެ ކަނބަލުންގެ ތެރެއިން ގިނަބަޔަކު ފާހަގަ ކުރާ ގޮތުގައި ދުސޫމާއަކީ ވަރަށް ހިންގުންތެރި ކުޅަދާނަ އަންހެން ކަނބަލެކެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް ދުސޫމާއަކީ ހުޅުދޫގެ އިޖުތިމާޢީ މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރި ވުމުގައިވެސް ނަމޫނާ ކަނބަލެކެވެ. އަދި ހުޅުދޫ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންގެ ޖުމްލަކޮށް ހުޅުދޫގެ ގިނަ ރައްޔިތުންގެ އިހްތިރާމާއި ލޯބި ދުސޫމާއަށްވަނީ   ލިބިފައެވެ.

  ހުޅުދޫގައި އެމްޑީޕީގެ  ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާ  ހުޅުދޫގެ  އިޖުތިމާޢީގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށް ހިންގޭ ތަފާތު ހަރަކާތްތަކުގައި ދުސޫމާ އަންނަނީ އޭނާގެ ލީޑަރޝިޕް ފިސާރި ރަނގަޅަށް ދައްކަމުންނެވެ.

  ހަޤީގަތުގައިވެސް ދުސޫމާއަކީ މިއަދު ހުޅުދޫގެ  އެންމެހާ އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ހުރި ރިވެތި ނަމޫނާއެކެވެ. ހުޅުދޫ މިހާރުގެ ކައުންސިލަރު އިބްރާހިމް ޝުކުރީ ސިފަކުރެއްވި ގޮތުންނަމަ ދުސޫމާއަކީ ” އެފަދަ ދެވަނައެއްނެތް ނަމޫނާ ކަނބަލެއް ، ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންނާއި ޖުމްލަކޮށް ހުޅުދޫގެ ރަށްޔިތުންގެ މެދުގައި ތަފާތު ކުރުމެއް ނުގެންގުޅޭނެ ގެވެހި މުރާލި ކަނބަލެއް ” ޝުކުރީ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

  advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  މިއަދު މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

  މިއަދު ( 23 އޮކްޓޯބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހު )   މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި    އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރެއްވުމަށް ...

  ރޮޒޭ މަޖިހުގައި އިންނަންޖެހޭ – ރައީސް ސޯލިހު

  ރޮޒޭއަކީ އަޅުގަޑުމެންގެ ވައުތުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކޮށްގެން ހުންނެވި އެކަން ގަބޫލްކުރާ ބޭފުޅެއްކަމަށާ  އަޅުގަޑުމެންގެ މެނިފެސްޓޯ ތަންފީޒުކުރުމާއި އެޖެންޑާ19 ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ...

  އިތުރު ފަރުވާއަށް ރައީސް ނަޝީދު މާދަމާ ޖަރުމަނަށް

  މިދިޔަ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ރައީސް ނަޝީދުގެ ފުރާނަފުޅު ދުއްވާލަން ދިން ނުރައްކާތެރި ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ލިބިވަޑައިގެންނެވި ގެއްލުންތަކަށް ...

  މާދަމާ މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

  މާދަމާ ( 23 އެޕްރީލް 2021 ވަނަ ދުވަހު )   މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި    އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރެއްވުމަށް ...

  އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ސެލަޓަވީގޯ އަތުން ބަލިވެ ލީގު ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ބާސެލޯނާއަށް ގެއްލިއްޖެ

  ބާސެލޯނާގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ސެލްޓަ ވީގޯ އަތުން ބަލިވެ ސްޕެނިޝް ލީގު ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ބާސެލޯނާއަށް ގެއްލިއްޖެއެވެ. ބާސެލޯނާގެ ...

  ޖުމްލަ 36 ރިސޯޓެއްގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓަން ނިންމައިފި

  ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އިތުރު 29 ރިސޯޓެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމުމާއިއެކު ވޯޓު ...