އަޟްހާއީދުގެ ކުޅިވަރު: އެކުވެރިކަމުގެ ބަށިމެޗް ކާމިޔާބުކުރީ ގޮމަޓީމް

  އަޟްހާ އީދު ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހުޅުދޫގައި އެކުވެރިކަމުގެ ބަށިމެޗެއް ކުޅެފިއެވެ.

  މިއަދު ހަވީރު ހުޅުދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ބަށި ކޯޓްގައި  ކުޅުނު މި މެޗްގައި ބައްދަލު ކުރީ ހުޅުދޫ ދެޓީމް ކަމުގައިވާ ގޮމަޓީމާއި ފަރިޓީމެވެ.

  މި މެޗް 13 ލަނޑު 11 ފޯލި 10 ލަނޑު 11 ފޯލިން ކާމިޔާބުކުރީ ގޮމަ ޓީމެވެ.

  ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މިމެޗްގެ ބަށިރާނީއަކަށް  ހޮވިފައިވަނީ މައިމޫނާ ޝަފީގެވެ.  ބަށި ރާނީއަކަށް ހޮވުނު  މައިމޫނާއަށް މެޗް އިންތިޒާމް ކުރިފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޓްރޮފީ ހަވާލްކޮށްދެއްވީ   މެޗްގެ ޝަރަފްވެރި މެހެމާނާ ހުޅުދޫ ވާރުގޭ  ޝަމީމާ މުހައްމަދު އެވެ.

  މިމެޗްގެ އެންމެ މޮޅު ހިފުންތެރިއަކަށް ހޮވުނު އާމިނަތު ޝާޠިރާއަށް މެޗް އިންތިޒާމްކުރި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ޓްރޮފީއާއި  ސެޓްފިކެޓް ހަވާލްކޮށްދެއްވީ އޭއޯނިއުސްގެ ޝިމްލާއެވެ

  މެޗް ބެއްލެވުމަށް ދައުވަތު ދެއްވަައިގެން ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންނާއި – އެންމެ މޮޅު ހިފުންތެރިޔާ އާމިނަތު ޝާޠިރާއާއި ސެޓްފިކެޓާއި ޓްރޮފީ ހަވާލް ކޮށްދެއްވުން

  މިމެޗް ބައްލަވާލެއްވުމަށާ މިމެޗްގައި ކުޅުނު ދެޓީމަށް ހިތްވަރު ދެއްވުމަށް ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ހުޅުދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި  ހުޅުދޫއާއި މީދޫގެ  ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުންވެސް މިމެޗް ބެއްލެވުމަށް  ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒަށް  ހާޒިރުވިއެވެ.

  މިމެޗަކީ އެޗްއެސްސީއާއި ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ގުޅިގެން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވުނުމެޗެކެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް ހެޔޮއެދޭ  އެހެނިހެން ބައެއް ފަރާތްތަކުންވެސް މިމެޗް އިންތިޒާމްކުރުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އިންޑިއާ މަނަވަރު “ރަނާ” ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

  އިންޑިއާގެ މަނަވަރު އައިއެންއެސް “ރަނާ” މިއަދު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ. އިންޑިއަން ނޭވަލް ޝިޕް (އައިއެންއެސް) “ރަނާ” ރާއްޖެއަށް ...

  ވެރިކަމުގެ ދައުރާ މެދު ސާފު ޖަވާބެއް އިބޫ ނުދެއްވި

  ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ ފަސް އަހަރަށްތޯ ނުވަތަ ދެއަހަރާއި ބައިގެ މުއްދަތަށްތޯ ކުރެވޭ ސުވާލަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ...

  އައިއެސް އާއި ގުޅުންހުރި ބަޔަކު އައްޑޫ އިން ހައްޔަރުކޮށްފި

  އައިއެސް އަށް ނިސްބަތްވާ ބަޔަކު އައްޑޫ އިން ހައްޔަރުކޮށްފި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެވެ. ނަމަވެސް އެ ...

  ފަނޑިޔާރުންގެ ސޮޔާއެކު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރު އާންމުކޮށްފި

  ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އިއްވި ހުކުމް، އެ މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަސް ފަނޑިޔާރުންގެ ސޮޔާއެކު އެ ...

  ރައީސް ނަޝީދަަށް ހަމަލާދިން ހަތަރު މީހަކު ފާހަގަކުރެވިއްޖެ: ސީޕީ ހަމީދު

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ރޭ ދިން ހަމަލާއާގުޅޭ ހަތަރު މީހަކު ...

  ސިފައިންގެ 14 މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  ކޮވިޑް-19 އަށް އިއްޔެ ( 29-4-2020 ވަނަ ދުވަހު )  14 ސިފައިން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެވެ. ރޭ ބޭއްވުނު ...