އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީމެޗުން ބަލިވީ މީދޫ ވޮލީޓީމް

  advertisement

  އައްޑޫސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުގެ ކުޅުންތެރީން ހިމެނޭ ޓީމަކާ މީދޫ ޓީމަކާ ދެމެދު ކުޅެވުނު އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީ މެޗު ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުގެ ކުޅުންތެރީން ހިމެނޭ ޓީމް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

  މީދޫ އިޖްތިމާއީމަރުކަޒުގެ ވޮލީ ކޯޓްގައި ކުޅެވުނު މިމެޗް ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުގެ ކުޅުންތެރީން ހިމެނޭޓީމް ކާމިޔާބުކުރީ 3 ސެޓް 1 ސެޓުންނެވެ.

  މިމެޗްގެ ފުރަތަމަ ސެޓް ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުގެ ކުޅުންތެރީން ހިމެނޭޓީމް ހޯދާފައިވަނީ 25 -22 އިންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދެވަނަސެޓް މީދޫޓީމް ހޯދީ 25-23 އިންނެވެ. 3 ވަނަ ސެޓް ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުގެ ކުޅުންތެރީން ހިމެނޭ ޓީމް 25-12 އިން ހޯދުމަށްފަހު 4 ވަނަ ސެޓް އެޓީމުން ކާމިޔާބުކުރީ 25-17 އިންނެވެ.

  މީދޫގެ މަޝްހޫރު ވޮލީ ކުޅުންތެރިޔާ ޔާސީނުގެ ކޯޗްކަމުގެ ދަށުގައި ކުޅެވުނު އަންނަ މީދޫ ވޮލީޓިމްގެ ކުޅުންތެރީންނަށް މިމެޗްގައި އެކަށީގެންވާ ކުޅުމެއް ކުޅެފައިނުވާއިރު އެންމެ 6 ކުޅުންތެރީން ހިމެނޭގޮތައް މީދުއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުގެ ކުޅުންތެރީން ހިމެނޭޓީމްގެ ކުޅުންތެރީން މިމެޗްގައި ވަރަށް ރަގަޅު ކުޅުމެއް ކުޅެފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

  މިމަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ކުޅެވުނު މިމެޗް ކުޅެފައިވަނީ ޓީމެއްގައި 3 އަންހެން ކުޅުންތެރީންނާއި 3 ފިރިހެން ކުޅުންތެރީން ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

  advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  މީދުން ހިތަދޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނދިޔަ މާބަނޑު އަންހެނަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ-

  މީދުން އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ވިހަން ގެންދިޔަ މާބަނޑު އަންހެނަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ...

  ޓްރިވެންޑްރަމްގައި ދިވެހީން އުޅޭ ސަރަހައްދެއްގައި ކޯރެއް ބަންޑުންވެ ދިވެހި ތިން އާއިލާއެއް ހާލުގައި ޖެހިއްޖެ

  ޓްރިވެންޑްރަމްގެ ކޯރެއް ބަންޑުންވުމުގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ތިން އާއިލާއެއް ހާލުގައި ޖެހިއްޖެ އެވެ މައުލޫމާތު ...

  ބައެއް ވޯޓުފޮށިތައް އިލެކްޝަންސް އިން މިއަދު އަލުން ގުނަނީ

  މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައެއް ވޯޓު ...

  ދެން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ބަނދަރު ސަރަހައްދަށް ވަދެވޭނީ ހުއްދަ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި

  ކޮވިޑް 19އިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ބަދަރު ސަރަހައްދަށް ވަދެވޭނީ ހަމައެކަނި ހުއްދަ ލިބޭ ...

  ފެބުރުއަރީ އެކެއް ގައި ހިންގި ކަންކަމަށް މަޢާފުކޮށްދެވޭކަށް ނެތް – ރައީސް ޔާމީން

  މިއަހަރުގެ ފެބުރުއަރީ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ހިންގި ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވި މީހުންނަށް ލޯ މަރާފައި މަޢާފުކޮށްދެވެން ...

  ނޭމާއަށް ދެ މެޗުގެ ސަސްޕެންޝަނެއް

  ނޭމާގެ އިތުރުން ޕަރޭޑޭސް 2 މެޗަށް ، ކުރްޒާވާ 6 މެޗަށް ، އަމާވީ 3 މެޗަށް އަދި ...