އީޓީއެފްއޭ އެކަޑަމީ އާއި ފޭދޫ ސަޑޭ ސްޕޯޓްސް އެކެޑެމީގެ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމުގެ މެޗްތަކެއް ކުޅެފި

  މީދޫގައި ހިންގާ ” އީޓީއެފްއޭ ” ފުޓްބޯޅަ އެކަޑަމީގައި ހިމެނޭ ދަރިވަރުންނާއި   ފޭދޫގައި ހިންގާ ސަޑޭ ސްޕޯޓްސް އެކެޑެމީގައި ހިމެނޭ  ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމުގެ މެޗްތަކެއް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ކުޅެފިއެވެ.

  މިގޮތުން މީދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި  ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުޅެވިފައިވަނީ  އަންޑަރ ޓެންގެ ދެމެޗާއި އަންޑަރ ތާޓީންގެ އެއްމެޗެވެ.

  ފޭދޫސްކޫލްގެ އަންޑަރ 10 ގެ އޭޓީމާއި ބީޓީމް

  ބޯވިއްސާރައިގެ ތެރޭގައި ކުޅެންފެށި އަންޑަރ 13 ގެ މެޗް 9 ލަނޑު 0 ލަނޑުން މީދޫގައި ހިންގާ “އީޓީއެފްއޭ” ގެ ޓީމް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާއިރު އަންޑަރ ޓެންގައި ހިމެނޭ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން  “އީޓީއެފްއޭ” ގެ އޭޓީމާއި ސަޑޭ އެކެޑެމީގެ އޭ ޓީމް ބައްދަލުކުރިމެޗް ނިމުނީ 1 ލަނޑު 1 ލަނޑުން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. އަންޑަރ ޓެންގައި ހިމެނޭ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން “އީޓީއެފްއޭ” ގެ ބީޓީމާއި ސަޑޭ އެކެޑެމީގެ ބީ ޓީމް ބަދައްދަލުކުރިމެޗް 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ކާމިޔާބުކުރީ “އީޓީއެފްއޭ” ގެ ޓީމެވެ.

  އީޓީއެފްގެ އަންޑަރ 10 ގެ އޭޓީމާއި ބީޓީމް

  މިތިންމެޗްގެ ތެރެއިން 1 މެޗް އެއްވަރުވެ 2 މެޗުން ސަޑޭ އެކެޑެމީގެ ޓީމް ބަލިވެފައިވީނަމަވެސް ހުނަރުވެރި މޮޅު ކުޅުމެއް ސަޑޭ އެކެޑެމީގައި ހިމެނޭ  ކުޅުންތެރީންގެ ފަރާތުންވެސް ފެނިގެން ދިޔައެވެ. ޚާއްސަކޮށް އަންޑަރ ޓެންގެ އޭޓީމްގައި ހިމެނޭ ސަޑޭ އެކެޑެމީގެ ކުޅުންތެރީންގެ ފަރާތުން ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ.

  މީދޫގައި ހިންގާ “އީޓީއެފްއޭ އިން  އަންނަނީ އެ އެކަޑަމީގެ ހިމެނޭ ދަރިވަރުންނަށް ތަޖުރިބާ ހޯދައި ދިނުމަށް  ގިނަ ފުރުސަތު ތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.  އެގޮތުން މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި މާލޭގައި ހިންގާ ހީނާ އެކެޑެމީގެ 14 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމް މީދުއަށް ގެނެސްގެން އެޓީމާއެކު އީޓީއެފްއޭގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމާއި ދެމެދު  އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް ކުޅެފައިވެއެވެ.

  މީދޫގައި ހިންގާ ” އީޓީއެފްއޭ ” ފުޓްބޯޅަ އެކަޑަމީގެ  ދަޢުވަތަކަށް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ  14.15 ހާއިރު ސަޑޭ ސްޕޯޓްސް އެކެޑެމީގެ ދަރިވަރުންނާއި  ބެލެނިވެރިން މީދޫއަށް  އައުމުން  “އީޓީއެފްއޭ” ގައި ހިމެނޭ ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރީންނާއި މުދައްރިސުން ވަނީ ސަޑޭ އެކެޑެމީގެ  ދަރިވަރުންނަށާއި ބެލެނިވެރީން އަދި ޓީޗަރުންނަށް މަރުހަބާއެއް ކިޔާފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ކޮޕާޑެލްރޭ ފުޓްބޯޅަ މުބާރަތުގެ ފައިނަލަށް ބާސެލޯނާ ދަތުރުކޮށްފި

  ކޮޕާޑެލްރޭ ފުޓްބޯޅަ މުބާރަތުގެ ފައިނަލަށް ބާސެލޯނާ ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ބާސެލޯނާ މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ ސެމީފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގްގެ މެޗް ...

  ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ ޕެރޭޑް މީދޫގެ ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި ބާއްވައިފި

  މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މީދޫ ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ ކެޑޭޓްކޯ އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މީދޫގެ ބޮޑެތި ...

  މަރަދޫފޭދޫ ޓީމަކާ މީދޫ ޓީމަކާ ދެމެދު ކުޅެވޭ ވޮލީމެޗެއް މިއަދު ހަވީރު އޮންނާނެ

  އަޟްހާއީދާއި ގުޅުވައިގެން މީދޫ ޓީމަކާއި މަރަދޫފޭދޫ ޓީމަކާއި ދެމެދުކުޅެވޭ  އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީ މެޗެއް މިއަދު އޮންނާނެއެވެ. މީދޫ އިޖްތިމާއީ ...

  ބާސެލޯނާ އިން ކޮޕާ ޑެލްރޭގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި

  ކޮޕާޑެލްރޭ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު ދެވަނަ ލެގުގެ މެޗްގައި ލެވާންޓޭއާއި ބައްދަލުކުރިމެޗް  3 ލަނޑު 0 ...

  ފޭދޫ ރޮއްވާލުމަށްފަހު މަރަދޫ ފައިނަލަށް

  މިހާރު މީދޫގައި ހިގަމުންދާ އައްޑޫސިޓީ އަންޑަރ 20 ޔޫތު ޗެލެންޖް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ފޭދޫޓީމް ރޮއްވާލުމަށްފަހު ...

  ސީދާ ތިންސެޓުން މީދޫޓީމް ބަލިކޮށް ފޭދޫ ފާހި ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

  މިއަދު ހަވީރު މަރަދޫ ފޭދޫގައި ކުޅެވުނު އައިވީ މިކްސް ވޮލީ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފޭދޫ ފާހި ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ...