ޔޫރޯ 2020: ޗެކްރިޕަބްލިކް ބަލިކޮށް ޑެންމާކް ސެމީއަށް

  ޗެކްރިޕަބްލިކް ބަލިކޮށް ޔުއެފާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލުން ޑެންމާކް ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.

  ޑެންމާކު ސެމީފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދާގައިވަނީ އަޒަރުބައިޖާންގެ ބަކޫ އޮލިމްޕިކް ސްޓޭޑިއަމްގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު ކުއާޓާފައިނަލްގެ މެޗުގައި ޗެކްރިޕަބްލިކް 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

  މިމެޗްގައި ޑެމްކާމުން ކާމިޔާބުކުރި ފުރަތަމަ ލަނޑު މެޗްގެ ފަސްވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ތޯމަސް ޑިލަނޭއެވެ. މިލަނޑަކީ އެޓީމަށް ލިބުނު ކޯނަރެއްގައިފޮނުވާލި ބޯޅަ  ބޮލުންޖަހާ  ގޯލުގެ ތެރެއަށް ފޮނުވާލައިގެން ތޯމަސް ލިޑަނޭ ކާމިޔާބު ކޮށްދީފައިވާ ލަނޑެކެވެ.

  އަދި އެޓީމްގެ ދެވަނަ ލަނޑު 42 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖީކޮމް މައެލް ތަނަވަސް ކޮށްދިން ފުރުޞަތެއްގައި ކާމިޔާބު ކޮށްދީފައި ވަނީ ކެސްޕަރ ޑޮލްބާގެވެ.

  މިމެޗުގައި ޗެކްރިޕަބްލިކުން ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑު ދެވަނަ ހާފުގެ ކުރީކޮޅު ކާމިޔާބު ކޮށްދީފައި ވަނީ އެ ޓީމްގެ އިތުބާރު ފޯވާޑް ޕެޓްރިކް ޝިކްއެވެ. މިއީ އޭނާ މި މުބާރާތުގައި ކާމިޔާބުކުރި ފަސްވަނަ ލަނޑެވެ. ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕަޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ވެސް މި މުބާރާތުގައި ވަނީ ފަސް ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. މި ދެ ކުޅުންތެރިންނަށް މުބާރާތް މިހާރު ނިމިފައި ވީނަމަވެސް މިވަގުތު މި ލިސްޓުގެ އެއްވަނާގައި ތިބީ މި ދެ ކުޅުންތެރިންނެވެ.

  މި މެޗުން ބަލިވުމުން ޗެކްރިޕަބްލިކް ވަނީ މުބާރާތުން ކަޓާފައެވެ. މި މެޗުން މޮޅުވި ޑެންމާކް ސެމީ ފައިނަލުގައި ބައްދަލު ކުރަން ޖެހޭނީ މިރޭ އިންގްލެންޑާއި ޔުކްރެއިން ބައްދަލުކުރާ މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމަކާއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ސިޓީއަތުން މޮޅުވެ ޔުނައިޓެޑް މުބާރާތުން ކަޓާ ސިޓީ ފައިނަލަށް

  އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ލެގުން މެންޗެސްޓަރ މޮޅުވިކަމުގައިވިޔަސް  ޔުނައިޓެޑް މުބާރާތުން ކަޓާ މެންޗެސްޓަރ ...

  ސީއެސްކޭ މޮސްކޯއަތުން ރެއާލްމެޑްރިޑް ބަލިވެއްޖެ

  ރަޝިޔާގެ ސީއެސްކޭއޭ މޮސްކޯ އާއި ބައްދަލުކޮށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަލިވެއްޖެވެ. ރޭ ...

  ރެއާލްމެޑްރިޑުންފަހަތުން އަރާ ބަޔާން މިޔުނިކް ބަލިކޮށް ފައިނަލާ ގާތަށް

  ބަޔާން މިއުނިކުން ލަނޑެއްޖަހާ މެޗްގެ ލީޑު ހޯދާފައިވަނިކޮށް ރެއާލްމެޑްރިޑުންފަހަތުން އަރާ ބަޔާން މިޔުނިކް ބަލިކޮށްފިއެވެ. ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ސެމީ ...

  ޔޫރޯ 2020 : ރޭ ކުޅެވުނު 3 މެޗް ކާމިޔާބުކުރީ ރަޝިޔާ ، ވޭލްސް އަދި އިޓަލީ

  ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރޭ ފިންލެންޑް އަތުން މޮޅުވެ، ރަޝިއާއިން މުބާރާތުގެ 2 ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދުމުގެ ...

  ސްކޮޓްލެންޑް އަތުން އިންގްލެންޑަށް މޮޅެއް ނުވެވުނު

  ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގަޑިން ރޭ ދަންވަރު ކުޅެވުނު މެޗުގައި ވަރުގަދަކަމަށް ބެލެވުނު އިންގުލޭންޑަށް އެ ޤައުމުގެ އަވަށްޓެރި ...

  ޗެލްސީން އިސްތިއުފާ ނުދޭނެ ކަމަށް ކޮންޓޭ ބުނެފި

  ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމުން އިސްތިއުފާ ދިނުމުގެ ވިސްނުމެއް ނުގެންގުޅޭ ކަމަށް އެ ކްލަބުގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ ބުނެފި އެވެ. ...