ޔޫރޯ 2020: އޮސްޓްރިއާ ބަލިކޮށް އިޓަލީ ކުއާޓަރ ފައިނަލަށް

  advertisement

  ޔޫރޯ 2020 ގެ ރައުންޑް އޮފް 16 ދެވަނަ މެޗް ކާމިޔާބުކޮށް އިޓަލީ ކުއާޓާފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

  އިޓަލީ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފައިމިވަނީ އިިނގިރޭސިވިލާތުގެ ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމުގައި އޮސްޓްރިއާއި ބައްދަލުކޮށް ކުޅުނު މެޗްގެ ފުރިހަމަވަގުތު ހަމަވިއިރު އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ޖެހިފައިނުވާތީ ކުޅުނު އިތުރުވަގުތުގެ ދެހާފުގެ ތެރޭގައި ދެލަނޑު 1 ލަނޑުން އޮސްޓްރިއާ ބަލިކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

  މެޗުގެ ފުރިހަމަ 90 މިނެޓުގެ ތެރޭގައި ދެޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް ފެނިގެންދިޔައީ ދާދި ހަމަހަމަ އެހެންނަމަވެސް ވަރަށް ވާދަވެރި މޮޅު ކުޅުމެކެވެ.

  ފޯރިގަދަ މި މެޗުގައި ފެނިގެންދިޔަ ފުރަތަމަ ލަނޑު އިޓަލީން ކާމިޔާބުކުރީ އެކްސްޓްރާ ޓައިމްގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ ފަސްވަނަ މިނެޓުގައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ފެޑެރިކޯ ކިއޭސާ އެވެ. އަދި އިޓަލީން ލީޑު ފުޅާކުރީ އޭގެ ދިހަ މިނެޓުފަހުންނެވެ. މިލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ މެޓިއޯ ޕެސީނާ އެވެ.

  އޮސްޓްރިއާ އިން މެޗުގައި ޖެހި ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެހީ އިތުރުވަގުތުގެ ދެވަނަ ހާފުގެ 9 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. ކޯނަރަކުން ތަނަވަސްވި ފުރުސަތަކުންނެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ސަސާ ކަލަޖިޗް އެވެ. މިއީ އިޓަލީން އެންމެފަހުން ކުޅުނު 11 މެޗުގެ ތެރެއިން ބައިކޮޅަށް ވަން ފުރަތަމަ ލަނޑުވެސް މެއެވެ

  އޮސްޓްރިއާ ބަލިކޮށް އިޓަލީން ކުއާޓަރ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދިއިރު އެޓީމު ރައުންޑް އޮފް 16 އިން ޖާގަ ހޯދީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ކުޅުނު އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލލިނުވެ ބައިކޮޅަށް ލަނޑެއްވެސް ނުވަދެއެވެ. އަދި އެޓީމު މިހާތަނަށް ކުޅުނު 27 މެޗުގައި ބަލިވެފައި ނުވާކަންވެސް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

  އިޓަލީން ކުއާޓަރ ފައިނަލުގައި ވާދަކުރަން ޖެހޭނީ ރައުންޑް އޮފް 16 ގައި އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޕޯޗުގަލް އާއި ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ ރޭންކިންގެ އެއްވަނަ ޓީމު ކަމުގައިވާ ބެލްޖިއަމް ކުޅޭ މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމަކާއި ދެކޮޅަށެވެ.

  advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  މަހްރޭޒް ހޯދުމަށް ލިވަޕޫލުން މަޝްވަރާތައް ފަށައިފި

  ޕްރިމިއަ ލީގުގެ ލެސްޓަ ސިޓީއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ރިޔާދު ކަރީމް މަހްރޭޒް ހޯދުމުގެ މަޝްވަރާތައް ލިވަޕޫލުން ފަށައިފި އެވެ. ...

  ޔޫރޯ 2020: ޗެކްރިޕަބްލިކް ބަލިކޮށް ޑެންމާކް ސެމީއަށް

  ޗެކްރިޕަބްލިކް ބަލިކޮށް ޔުއެފާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލުން ޑެންމާކް ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. ޑެންމާކު ސެމީފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދާގައިވަނީ ...

  މީދޫ ގައި ޒުވާނަކު ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ

  މިރޭ މީދޫ  ގައި ޒުވާނަކު ދަންޖެހިގެން  މަރުވެއްޖެ . ތަފްސީލް އަންނަނީ

  ކޮވިޑް-19: ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 170 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން އިތުރު 170 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ރާއްޖެ އިން ...

  ދުވާފަރުން 3 މީހުން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ރަށް ލޮކްޑައުން ކޮށްފި

  މާލެއިން ރ. ދުވާފަރަށް ދިޔަ 3 މީހުން ހޯމް ކަރަންޓީނުން ދޫކޮށްލި ފަހުން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ބަލި ފެތުރުން ...

  4 ލީޑަރުން ސޮއިކުރި އެއްވެސް އެއްބަސް ވުމެއް ނެތް- ރައީސް ސޯލިހުގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން

  4 ލީޑަރުން ސޮއިކުރި އެއްވެސް  އެއްބަސް ވުމެއް ނެތްކަމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން އިބްރާހިމް ހޫދު ކަށަވަރުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. ސަރުކާރު ...