ޔޫރަޕުގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ” ޔޫރޯ 2020 ” މިރޭ އިޓަލީގައި ފަށަނީ

  advertisement

  ޔޫރަޕުގެ ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ ޔުއޭފާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް 2020 މިރޭ ފެށޭނެއެވެ.

  އިޓަލީގެ ރޯމްގައި މިރޭ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިމުބާރާތުގެ ފުރަތަމަމެޗްގައި ބައްދަލުކުރާނީ ތުރުކީ އާއި އިޓަލީއެވެ.

  މުބާރާތް ފެށުުމުގެ ރަސްމީޔާތު މިރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 11:00 ގައި ފަށާއިރު ތުރުކީއާއި އިޓަލީ ބައްދަލުކުރާ މިމުބާރާތުގެ ފުރަތަމަމެޗް  ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ގަޑިން  މިރޭ 12:00 ގައެވެ.

  މިރޭ މިފެށޭ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަކީ މިދިޔައަހަރު ބޭއްވުމަށް ޝެޑިއުލްކުރި މުބާރާތެކެވެ. ނަމަވެސް މުޅި ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު މިދިޔައަހަރު ފެތުރެން ފެށި ކޯވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން މިމުބާރާތް ވަނީ މިއަހަރަށް ފަސްކޮށްފައެވެ.  އެހެންކަމުން މިރޭ ފަށާ  ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަކީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއެވެ.

  ކޮންމެ ހަތަރު އަހަރަކުން އެއް އަހަރު ބާއްވަމުން އަންނަ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި 24 ގައުމު ވާދަކުރާއިރު މިފަހަރުގެ މުބާރާތް  ކުރިޔަށްދާނީ 11 ސިޓީއެއްގައެވެ. އަދި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ 24 ގައުމު ވަނީ 6 ގްރޫޕަކަށް ބަހާލާފައެވެ.

  މިފަހަރުގެ ޔޫރޯގެ މެޗުތައް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތިން ގަޑިއެއްގައެވެ. އެ ގަޑިތަކަކީ، ރާއްޖޭގެ ގަޑިން އިރުއޮއްސި 6:00 އަދި ރޭގަނޑު 9:00 ގެ އިތުރުން ރޭގަޑު 12:00 އެވެ.

  މިރޭ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޔޫރޯ 2020 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ މެޗްތައް ރާއްޖެ ޓީވީން ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު މިމުބާރާތުގެ މެޗްތައް މީޑިއާނެޓާއި ދިރާގުގެ ނެޓްވޯކްގައި ހިމެނޭ ޓެންގެ ޗެނަލްތަކުންވެސް ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

  advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށް

  ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު އދ 76 ވަނަ  އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބްވެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. އަބްދުﷲ ...

  އެންޓި-ޑިފެކްޝަންގެ ބިލާއި ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނަށް ހުށެހެޅި އިސްލާޙު، ރައީސް ތަސްދީޤު ކުރައްވައިފި

  ވަކި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކޮށްގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވުމަށްފަހު، އެ އިންތިޚާބުވި ދައުރުގެ ތެރޭގައި އިންތިޚާބުވި ޕާޓީ ...

  އާސެނަލްގައި 12 އަހަރު ހޭދަކުރުމަށްފަހު ވޮލްކޮޓް އެވަޓަންއާއި ގުޅިއްޖެ

  ދިގު މުއްދަތެއް އާސެނަލްގައި ހޭދަކުރުމަށްފަހު ތިއޯ ވޮލްކޮޓް އެވަޓަންއާއި ގުޅިއްޖެއެވެ. ތިން އަހަރާ ހަ މަސް ދުވަހުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ...

  ނިޕާ ވައިރަސް ފަތުރާ ވާ ރައްޖޭގައި އުޅޭތީ އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސް ކޮށްފި

  އިންޑިއާގެ ކެރެލާގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ނިޕާ ވައިރަސް ފަތުރާ ބާވަތުގެ ވާ ރައްޖޭގައި އުޅޭތީ، އެ ބަލި ރާއްޖެއަށް ...

  ކޮޕާ އެމެރިކާގެ ސެމީން އާޖެންޓީނާ ޖާގަ ހޯދައިފި

  ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން އާޖެންޓީނާ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ. އާޖެންޓީނާ  ސެމީފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ، ...

  އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު 4 މަހަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމްކޮށްފި

  ދައުލަތުގެ ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތައް ބަދަލުކުރާ ނިޒާމް، ޖެމްސް ހުއްޓުވާލަން އެންގެވިކަން ސާބިތުވެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު ހަތަރު ...