ޔޫރޯ 2020 : ގްރޫޕްގެ އެފް ގެ 3 ވަނަ ޓީމަކަށް ހޮވި ޕޯޗްގަލްވެސް ގަދަ 16 އަށް

  advertisement

  ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރޭ ފްރާންސާއި އެއްވަރުވެ ގްރޫޕް އެފްގެ ތިންވަ ޓީމަކަށް ޕޯޗްގަލް ހޮވި އެޓީމުވެސް ގަދަ 16 އަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

  ހަންގޭރީގެ ޕުސްކަސް އެރީނާގައި ކުޅުނު މިމެޗު އެއްވަރުވެފައިވަނީ ދެލަނޑު ދެލަނޑުންނެވެ.   

  މިމެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑުޖަހާ ލީޑުނެގީ ޕޯޗުގަލް އިންނެވެ. އެޓީމަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ފުރަތަަމަ ހާފުގެ 30 ވަނަ މިނެޓުގައި މި ލަނޑު ޕޯޗުގަލް އަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެވެ.

  މެޗުގެ ނަތީޖާ ފްރާންސް އިން ހަމަހަމަ ކުރީ ފުރަތަމަ ހާފުގެ ފުރިހަމަވަގުތު ހަމަވެ އިތުރުވަގުތުގެ ދެވަނަ މިނެޓުގެ ތެރޭގައެވެ. މިއީ ފްރާންސްގެ ކިލިއަން އެމްބާޕޭ އަށް ޕޯޗުގަލްގެ ނެލްސަން ސެމެޑޯ ޕެނަލްޓީ އޭރިއާތެރެއިން ކުރި ފައުލަކާއި ގުޅިގެން ރެފްރީ ދިން ޕެނަލްޓީއަކުން ކަރިމް ބެންޒެމާ ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑެކެވެ.

  ޕޯޗްގަލް ގެ ފުރަތަމަ ޕެނަލްޓީ ރެފްރީ ދެއްވާފައިވަނީ ފްރާންސްގެ ކީޕަރު ފައުލްކޮށްގެންކަމަށް ބަލައި ގެން

  މިމެޗްގެ ފުރަތަމަ ހާފް ނިމިގެން ގޮސްފައިވަނީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ދެޓީމް އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

  ދެވަނަ ހާފު ފެށިގެން މެޗްގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅު ފްރާންސް އިންވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހާ މެޗުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލީޑު ނަގާފައެވެ. ދެވަނަ ހާފްގެ ދެވަނަ މިނެޓުގައި މިލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ފުރަތަމަ ލަނޑުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ބެންޒެމާ އެވެ.

  ޕޯޗުގަލް އިން މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރީ މެޗުގެ 60 ވަނަ މިނެޓުގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީ އަކުންނެވެ. މިއީ ރޮނާލްޑޯ ނަގައިދިން ހުރަހެއް އޭރިއާ ތެރޭގައި ހުރި ފްރާންސްގެ ކޫންޑޭގެ އަތުގައި ޖެހުމުން ރެފްރީ ދެއްވި  ޕެނަލްޓީއެކެވެ

  މިމެޗް ނިމިގެން ދިޔައީ އިތުރު ލަނޑެއް ދެޓީމުންކުރެ ޓީމަކަށް ކާމިޔާބު ނުކުރެވި ދެލަނޑު ދެނލަޑުން ދެޓީމް އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

  މިނަތީޖާ އާއިއެކު ގްރޫޕް އެފްގެ އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ދެވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކުރާނީ ފްރާންސް އެވެ. އެއީ ތިންމެޗުން 5 ޕޮއިންޓް ލިބިގެންނެވެ. މި ގްރޫޕްގެ ދެވަނަ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ޖަރުމަނުން ދެވަނަ ބުރުން ޖާގަލިބުނީ އެޓީމަށް ތިން މެޗުން ލިބުނު 4 ޕޮއިންޓާއެކުގައެވެ. ތިންވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ދެވަނަ ބުރަށް ހޮވުނު އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޕޯޗުގަލް އަށްވެސް ލިބެނީ 4 ޕޮއިންޓެވެ. ޕޯޗުގަލްގެ މައްޗަށް ޖަރުމަނަށް ކުރި ލިބެނީ ހެޑް-ޓު-ހެޑް ނަތީޖާއިންނެވެ.

  ގަދަ 16 ގެ މެޗްތައް ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް
  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ އިންޖީނުތަކާއި ދޯނިތަކުގެ ޖޫރިމަނާ މަޢާފްކޮށްދެއްވައިފި

  ދިގު މުއްދަތުން އަގު އަދާކުރާގޮތަށް މަސްވެރިންނަށް ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ އިންޖީނުތަކާއި ދޯނިތަކުގެ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ...

  ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރަކު ރަށު ސުކޫލަށްވަދެ ޓީޗަރަކާއި ދިމާއަށް ހަޅޭއްލެވި މައްސަލައެއް

  ގދ. ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލުގެ އަންހެން މެމްބަރަކު އެރަށު ސުކޫލަށްވަދެ ކްލާހުގައި ކިޔަވައިދެމުންދިޔަ ޓީޗަރަކާއި ދިމާއަށް ހަޅޭއްލެވުމާއި ގުޅިގެން އެ ...

  އައްޑޫގެ މިސްކިތްތަކުގައިވެސް މިއަދުގެ ހުކުރު ނަމާދުން ފެށިގެން ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރެވޭނެ

  ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ލޮކްޑައުންގައި އަދި މޮނިޓަރިންގެ ޙާލަތުގައި ނެތް ހުރިހާ ރަށްތަކެއްގައި މިއަދުގެ ހުކުރު ނަމާދުން ފެށިގެން ...

  މިހާރު ބަލި އޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ކޮމިއުނިޓީ ސާވިލެންސް ދަނީ ހަދަމުންދާ- ހެތު މިނިސްޓަރ އަމީނު

  މާލެ ތެރެއަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރިފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭތީ، މިވަގުތު އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެނީ ވީހާ ...

  މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި ދެވަނަ ފަރާތަކީ މިއަދު ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވްވި މީހާގެ ދަރިފުޅު

  މިއަދު މާލެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ދެވަނަ ފަރާތަކީ ފުރަތަމަ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި ފަރާތުގެ ދަރިފުޅު ކަން ...

  ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހުޅުދޫއާއި މީދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

  ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ  ހުޅުދޫއާއި މީދުއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ. ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ރޭ ...