ޔޫރޯ 2020: ހަންގޭރީއާއި އާއި ފްރާންސް ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވެއްޖެ

  advertisement

  ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ހަންގޭރީއާއި ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ފްރާންސް ބައްދަލުކުރި މެޗް އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެވެ.

  ހަންގޭރީގެ ޕުސްކަސް އެރީނާގައި  މިރޭ ކުޅުނު މިމެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފްގެ ބޮޑުބައި ފްރާންސް އިން ކުޅުނީ ހަންގޭރީ ހާފްގެ ތެރޭގައި ބޯޅަ ހިފަހައްޓައިގެންނެވެ. މިއާއި އެކު ލަނޑު ޖަހަން އެންމެ ރަގަޅު ހުސްފުރުސަތެއް ލިބުނީވެސް ފްރާންސަށެވެ. އެއީ   މެޗްގެ 31 ވަނަ މިނިޓްގައި ބެންޒެމާއަށް ލިބުނު ފުރުސަތެވެ.  އެފުރުސަތަކީ އެމްބާޕޭ މުޅިން ހުސްކޮށްލާފައި ބެންޒެމާ އަށް ދިން ބޯޅައަކުން ބެންޒެމާއަށް ލިބުނު ފުރުސަތެކެވެ. މިފުރުސަތުގައި  ބެންޒެމާ ފޮނުވާލި ބޯޅަ  ދިޔައީ ގޯލްގެ އަރިމަތިން ބޭރަށެވެ.

  މިމެޗްގައި ހަންގޭރީން ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑު  ފުރަތަމަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ފިއޯލާ އެވެ. ފިއޯލާ ކާމިޔާބުކޮށްދިން މިލަނޑަކީ ފްރާންސްޓީމުގެ މެދަކާހިސާބުން އޭނައަށް ލިބުނު ބޯޅައެއް ހިފައިގެން  ފްރާންސްގެ ޕެނަލްޓީ އޭރިއާތެރެއަށް ވަދެ ތިރިތިރިން ފޮނުވާލި ބޯޅަ ގޯލްތެރެއަށް ވައްދާލައިގެން ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވާ ލަނޑެކެވެ.  

  ފުރަތަމަ ހާފް 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން  ހަންގޭރީ ކުރި ހޯދާފައިވުމާއެކު ފްރާންސް އިން ދެ ވަނަ ހާފްގެ ކުޅުން ފަށާފައިވަނީ ވަރަށްބޮޑަށް އެޓޭކިންއަށް ޓާގެޓް ކޮށްގެންނެވެ.

  މިގޮތުން  ބަދަލުކުޅުންތެރެއިއެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެންއެރި  ޑެމްބެލޭ މެޗުގެ 58 ވަނަ މިނިޓްގައި ފޮނުވާލި ބޯޅަ  އަމާޒުވީ ހަންގޭރީގެ ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑިއަށެވެ.

  ފްރާންސް އިން މިމެޗްގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރި ލަނޑު  މެޗްގެ 66 ވަނަ މިނިޓްގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ގްރީޒްމަންއެވެ. ގްރީޒްމަންގެ މިލަނޑަކީ ހަންގޭރީ ދެ ޑިފެންޑަރުން ކައިރިން ބޯޅަ ހޯދައިގެން އެމްބާޕޭ ހަންގޭރީގެ ގޯލު ކުރިމައްޗަށް ހުރަސްކޮށްދިން ބޯޅައަކުން ގްރީމަން ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވާ ލަނޑެކެވެ.  

  މިލަނޑަށްފަހުވެސް ލަނޑު ޖަހާނެ ފުރުސަތުތަކެއް ފްރާންސްއަށް ލިބިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މެޗުގެ 81 ވަނަ މިނިޓްގައި ޖިރޫ ހުސްކޮށްލާފައި އެމްބާޕޭ އަށް ދިން ބޯޅަ ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އެކަމަކު އެމްބާޕޭ ފޮނުވާލި މިބޯޅަ ދިޔައީ ސީދާ ކީޕަރުއަތަށެވެ. އޭގެ ފަހުންވެސް ފްރާންސްގެ ކޮރެންޓިން ޓޮލީސޯއަށް ވެސް ލަނޑުޖަހަން ރަގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބިފައިވެއެވެ. އޭނައަށް ލިބުނު މިފުރުސަތުގައި ފޮނުވާލި ބޯޅަވެސް  އަމާޒުވީ  ހަންގޭރީގެ ކީޕަރު ގުލާޝީ އަތަށެވެ.

  މެޗަށް ފަހު ހަންގޭރީގެ ސަޕޯޓަރުންނާއި ކުޅުންތެރީން  ވަރަށް ބޮޑަށް އުފާފާޅުކުރަމުން ގޮސްފައިވެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މިމެޗްގެ ކުޅިބަލަން 65000 މީހުން ދަނޑަށް ވަދެފައިވާއިރު ގިނައީ ހަންގޭރީގެ ސަޕޯޓަރުންނެވެ.

  advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ބީއެމްއެލް މަނަދޫ ބްރާންޗްގެ ފުރާޅުން ބޮޑުބައެއް ވަޔާ އެއްލައިލައިފި

  މިއަދު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުން މިދާ ވިއްސާރައިގައި ބާރުވަޔާއެކު އައި ކޮޅިގަނޑެއްގައި ނ.މަނަދޫގައި ހުންނަ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މަނަދޫ ...

  ރައީސް ނަޝީދަށް ހަމަލާދޭން އުޅޭކަމުގެ މަައުލޫމާތު ލިބުނު ވާހަކަ ނަޝީދުއާއި މާރިޔާއާ ހިއްސާ ކުރިން: އިލްޔާސް

  ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ހަމަލާ ދޭން އުޅޭ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ކޮންމިއަސް މީހެއްގެ ފަރާތުން ލިބުމާއި ...

  ޔޫއެންގެ ސްޕެޝަލް ރެޕަޓުއަ އިން ދަ ފީލްޑް އޮފް ކަލްޗަރަލް ރައިޓްސް ކަރީމާ ބެނޫން މީދޫއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

  ޔުނައިޓެ ނޭޝަންސް ސްޕެޝަލް ރެޕަޓުއަ އިން ދަ ފީލްޑް އޮފް ކަލްޗަރަލް ރައިޓްސް ކަރީމާ ބެނޫން މީދޫއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ. ...

  ކެފޭތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓްތައް ބަންދުކުރަނީ

  ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން މަދުކުރުމަށްޓަކައި، ކ. ގުރައިދޫގެ ކެފޭތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓް އަދި ގާޑިޔާ ފަދަ ތަންތަނުގެ ހިދުމަތް ދިނުން މެދުކަނޑާލަން ...

  އައްޑޫގެ ލޮކްޑައުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފި

  އައްޑޫސިޓީގައި އިއުލާން ކުރި ފުރަބަނދު އުވާލައިފިއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީން ބޭސްފަރުވާއަށްމާލެ ގެންދިޔަ މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން އެ ...

  އިއްޔެ 103 ދިވެހިނާއިއެކު ޖުމްލަ 133 މީހަކު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

  އިއްޔެވެސް  103 ދިވެހިނާއިއެކު ޖުމްލަ 133 މީހަކު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ  ރާއްޖޭގައި މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން ...