ޔޫރޯ 2020: ޕެޓްރިކް ޝިކްގެ ދެ ލަނޑުން ޗެކްރިޕަބްލިކް މޮޅުވެއްޖެ

  advertisement

  ޔޫރޯ 2020 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅެވުނު ފުރަތަމަ  ޗެކް ރިޕަބްލިކް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

  ޗެކްރިޕަބްލިކް މިމެޗް ކާމިޔާބުކުރީ ސްކޮޓްލެންޑާއި ވާދަކޮށް ދެ ލަނޑު ސުންލަނޑުންނެވެ.

  މިމެޗް ދެ ލަނޑު ސުންލަނޑުން ޗެކްރިޕަބްލިކް ކާމިޔާބުކުރިއަސް މިމެޗްގައި ގިނައިރު ބޯޅަ ގެންގުޅެ ލަނޑު ޖަހާނެ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ސްކޮޓްލެންޑަށް ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ. މިގޮތުން ސްކޮޓްލެންޑްގެ ކުޅުންތެރީން ޗެކްރިޕަބްލިކްގެ ގޯލާ އަމާޒުކޮށް ފޮނުވާލި ގިނަ ބޯޅަތަކެއް ލަނޑަކަށް ވިޔަ ނުދީ ސަލާމަތް ކުރީ މުޅި މެޗުގައި ހުނަރުވެރި ކުޅުމެއް ދެއްކި ޗެ ކްރިޕަބްލިކްގެ ކީޕާރު ތޯމަސް ވަކްލިޗީއެވެ.

  މިމެޗްގައި ޗެކްރިޕަބްލިކުން ކާމިޔާބުކުރި ފުރަތަމަ ލަނޑު އެޓީމުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ފުރަތަމަ ހާފްގެ 42 ވަނަ މިނިޓްގައެވެ. މިލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން ލެވަކޫސަން އަށް ކުޅޭ ޕެޓްރިކް ޝިކެވެ. ބޮލުން ޖަހާ ބޯޅަ ގޯލުގެ ތެރެއަށް ވައްދާލައިގެން  ޝިކް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑަކީ ގައުމީ ޓީމަށް އޭނާ ޖަހާ ދިން 12 ވަނަ ލަނޑެވެ

  މިމެޗުގައި ޗެކްރިޕަބްލިކުން ކާމިޔާބުކުރި ދެވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ދެވަނަ ހާފްގެ ކުޅުން ފަށައިގެން 7 ވަނަ މިނިޓްގައެވެ.

  މިލަނޑުވެސް އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ފުރަތަމަ ލަނޑުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްދިން  ޝިކްއެވެ. ޝިކްގެ މިލަނޑަކީ ސްކޮޓްލެންޑްގެ ޕެނަލްޓީއޭރިޔާއިން ބޭރުގައި އެޓީމުގެ ކީޕަރު ހުއްޓާ ދަނޑުގެ މެދުރޮގާހަމައިން ފޮނުވާލި ބޯޅައެއް ގޯލްތެރެއަށް ވައްދާލައިގެން ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑެކެވެ. ޝިކް ފޮނުވާލި މިބޯޅަ ދިފާއުކުރުމަށް ކީޕަރު ފަހަތަށް ޖެހި ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކީޕަރު އަތުގައި ނުޖެހި ބޯޅަވަނީ ގޯލްތެރެއަށް ވަދެފައެވެ.  

  މިމެޗުން މޮޅުވެ ޗެކް ރިޕަބްލިކް މިވަނީ ގްރޫޕް ޑީގެ އެއްވަނައަށް އަރާފައެވެ. ދެވަނައިގައި އޮތް އިންގްލޭންޑާ ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން އެއްވަރުވި ނަމަވެސް ޗެކް ރިޕަބްލިކް އެއްވަނައިގައި އޮތީ ޖެހި ގޯލުގެ ތަފާތުންނެވެ.

  advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އައްޑޫސިޓީގެ އަވަށްތައް ހިމެނޭގޮތައް އިތުރު ފަސް ރަށެއްގައި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ގާއިމް ކުރުމަށް ހިޔާލު ހޯދަނީ

  އައްޑޫސިޓީ ގެ އަވަށްތައް ( ރަށްތައް ) ހިމެނޭހެން އިތުރު ފަސް ރަށެއްގައި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދައި ...

  ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓުގެ މިލްކުވެރިކަން އޮންނާނީ ސަރުކާރަށް، ބޭރު ސިފައިންނެއް ނުތިބޭނެ: ރައީސް

  ހދ. ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމަށް ލޯނު ނަގަނީ ދިވެހި ސަރުކާރުން ކަމަށާއި އެތަނުގެ މިލްކުވެރިކަން ވެސް އޮންނާނީ ...

  އައިޖީއެމްއެޗުން މިއަހަރު ތެރޭގައި ކިޑްނީ ބަދަލުކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަން ކުރަން ފަށަނީ

  ކިޑްނީ ބަދަލު ކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަންތައް މި އަހަރު ފަހުކޮޅު ރާއްޖޭގައި ފެށުމަށް އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އައިޖީއެމްއެޗް) ...

  ސިޓީ ބަލިވުމުން 4 ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް ލިވަޕޫލްއަށް ލިބިއްޖެ

  އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި  ރޭ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއާއި ކްރިސްޓަލް ޕެލްސް ބައްދަލުކުރިމެޗުން ސިޓީ ބަލިވުމާއިގުޅިގެން ޕްރިމިއާލީގުގެ ޕޮއިންޓް ޓޭބަލްއިން ...

  ކްރޯނާ ވައިރަހާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރަން އަންގަވައިފި

  މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަހާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ...

  މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެޑިއުކޭޝަންގެ މަގާމަށް ހިތަދޫ ރަށްދެބައިގޭ ފާޠިމަތު ނަޞީރު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

  މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެޑިއުކޭޝަންގެ މަގާމަށް  ފާޠިމަތު ނަޞީރު  އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ...