ޔޫރޯ 2020- ޗެމްޕިއަން ޕޯޗުގަލް ބަލިކޮށް ބެލްޖިއަމް ކުއާޓާއަށް

  ޔޫރޯ 2020 ގެ ރައުންޑް އޮފް 16 ގައި ޔޫރޯގެ އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޕޯޗުގަލް ކަޓުވާލާ ކުއާޓަރ ފައިނަލަށް ބެލްޖިއަމް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

  ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅަ ރޭންކިންގެ އެއްވަނައިގައި މިވަގުތު އޮތް ބެލްޖިއަމް އިން ޕޯޗުގަލް ބަލިކޮށް ކުއާޓާފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދާފައިވަނީ 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ޕޯޗްގަލް ބަލިކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

  ވަރަށް ވާދަވެރި މޮޅުކުޅުމެއް ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް ފެނިގެންދިޔަ  މި މެޗުގައި ބެލްޖިއަމް އިން ކާމިޔާބުކުރި ހަމައެކަނި ލަނޑު ފުރަތަމަ ހާފްގެ 42 ވަނަ މިމިޓްގައި ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ކެޕްޓަން އެޑެން ހަޒާޑުގެ ކޮއްކޮ ތޯގަން ހަޒާޑެވެ. މިއީ ޑީ އޭރިއާގެ ބޭރުން  ހާޒާޑު ފޮނުވާލި ބާރު ބޯޅައެއް ގޯލުގެ ތެރެއަށް ވައްދާލައިގެން ކާމިޔާބުކުރި ހިތްގައިމު ލަނޑެކެވެ.

  މިމެޗްގެ ދެވަނަ ހާފްގެ ކުޅުންފަށައިގެން  ކުރީކޮޅު ބެލްޖިއަމްގެ މިޑްފިލްޑަރު ޑިބްރޭނާއަށް އަނިޔާވެ ބާލަން ޖެހުމުން  މެދުތެރޭގައި ޑިބްރޭނާ ކުޅެމުންދިޔަ ކުޅުން ގެއްލި މުޅިމެޗްގެ ކޮންޓްރޯލް ޕޯޗްގަލް އަތުލިއެވެ. އަދި  ޕޯޗުގަލުން ކުރިއަށް ޖެހި ބެލްޖިއަމަށް ގޯލަށް ނުރައްކާ ކުރަމުން ގޮސްފައިވެއެވެ.

  މިގޮތުން މުޅި މެޗުގައި ޕޯޗުގަލް އިން ޖުމްލަ 18 ހަމަލާއެއް  އުފެއްދިއިރު އޭގެތެރެއިން ގޯލާ އަމާޒުކޮށް ފޮނުވާލެވިފައިވަނީ 6  ހަމަލާއެކެވެ. އަދި މެޗްގެ  55 އިންސައްތަ ބޯލް ޕޮޒިޝަން ކޮންޓްރޯލް ކުރީވެސް ޕޯޗްގަލްޓީމުންނެވެ.

  މުޅި މެޗުގައިވެސް ބެލްޖިއަމް އިން އުފެއްދިފައިވަނީ އެންމެ 6 ހަމަލާއެވެ. އެޓީމުން ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑަކީ މި މެޗުގައި އެޓީމުގެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ގޯލާއި އަމާޒުކޮށްލެވުނު ހަމައެކަނި ހަމަލާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ

  ޕޯޗްގަލް ބަލިކޮށް ބެލްޖިއަމް އިން ކުއާޓަރ ފައިނލުގެ ޖާގައެއް ހޯދިއިރު ކުއާޓަރ ގައި ބެލްޖިއަމް ބައްދަލުކުރަންޖެހެނީ ގްރޫޕް އޭގެ އެއްވަނަ ހޯދައިގެން ރައުންޑް އޮފް 16 ގައި އޮސްޓްރިއާ ބަލިކުރި އިޓަލީއެވެ.  މި މެޗު ކުޅޭނީ ޖުލައި މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ މުނާފިޤުކަން ފެނިއްޖެ – މޫސަ

  ރާއްޖޭގައި އިސްލާހަށް ކަމަށް ބުނެ، މަގުމަތީގައި ހަމަނުޖެހުން އުފައްދަމުން އަންނަ، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ މުނާފިޤުކަން ޙާމަވެގެން ހިގައްޖެ ކަމަށް ...

  ޔޫރޯ 2020 : ސްޕޭނާއި ޕޮލެންޑް ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވެއްޖެ

  ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރޭ ޕޮލެންޑާ ސްޕޭން ބައްދަލުކުރި މެޗު 1 – 1 ން އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ. ...

  ފްލައިމީގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް ރަންވޭ މަތިން ކަހާލައިފި

  ފްލައިމީގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް ރަންވޭ މަތިން ކަހާލައިފިއެވެ. މާމިގިލީ އެއަރޕޯޓްގައި ޖެއްސި ފްލައިމީގެ މަތިންދާބޯޓް ރަންވޭ މަތިން ކަހާލީ ...

  މީދޫ ޒުވާނުންގެ ” ޔޫތު ޗެލެންޖް 2020″ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އިއްޔެ ފަށައިފި

  މީދޫ ޒުވާނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ޔޫތުޗެލެންޖް 2020 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު ފަށައިފި އެވެ މީދޫ ...

  ޔޫރޯ 2020 : ގްރޫޕްގެ އެފް ގެ 3 ވަނަ ޓީމަކަށް ހޮވި ޕޯޗްގަލްވެސް ގަދަ 16 އަށް

  ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރޭ ފްރާންސާއި އެއްވަރުވެ ގްރޫޕް އެފްގެ ތިންވަ ޓީމަކަށް ޕޯޗްގަލް ހޮވި އެޓީމުވެސް ގަދަ ...

  މީދޫގެ ހުރީހާ އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންވެސް ތިބީ ކެނޑިޑޭޓް ޝޫޒާއާއި އެއްކޮށް- ވަސީމު

  advertisement މީދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންވެސް ތިބީ އެމްޑީޕީ ކެނޑިޑޭޓް ޝޫޒާއާއި އެއްކޮށްކަމަށާ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ބައިބައިވެފައިނެތްކަމަށް ...