ޔޫރޯ 2020 : ސްލޮވޭކިޔާއިން އެޓީމުގެ ފުރަތަމަ މެޗް ކާމިޔާބުކޮށްފި

  advertisement

  ޔޫރޯ 2020 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ސްލޮވާކިއާ ކުޅުނު ފުރަތަމަމެޗް އެޓީމުން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

  މި މެޗު ސްލޮވާކިއާ އިން ކާމިޔާބުކުރީ ޕޮލެންޑާ ވާދަކޮށް ދެލަނޑު 1 ލަނޑުންނެވެ.  މިއީ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތާރީހުގައި ސްލޮވާކިއާ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން  އެޓީމަށް މޮޅެއް ހޯދުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެއެވެ.

  މިދެ ޓީމު މިމެޗަށް ނުކުތް އިރު މެޗުގެ ފޭވަރިޓެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވިފައި އޮތީ ޕޮލެންޑެވެ. ސަބަބަކީ  ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް މިދިޔަ އަހަރު ހޯދި ރޮބަޓް ލެވެންޑޮސްކީ އެ ޓީމުގައި ހުރުމުންނެވެ

  ރޭ ކުޅެވުނު މިމެޗްގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ކުރިހޯދީ ސްލޮވޭކިޔާއެވެ. މެޗްގެ 18 ވަނަ މިނިޓްގައި ސްލޮވޭކިޔާއިން ކާމިޔާބުކުރި މިލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދި ރޮބަޓް މަކްއެވެ. މަކްގެ މިލަނޑަކީ ޕޮލެންޑްގެ ދެ ކުޅުންތެރިން ކައިިރިން ބީޓު ކުރުމަށްފަހު އޭރިޔާ ތެރެއަށް ވެދެ  ފޮނުވާލި ބޯޅަ ގޯލް ދަނޑީގައި ޖެހިފައި ގޮސް ގޯލްކީޕަރުގައި  ޖެހި ގޯލްތެރެއަށް ވަދެގެން ކާމިޔާބުކުރެވުނު ލަނޑެކެވެ. މި ލަނޑަކީ ބައިކޮޅަށް ވަން ލަނޑެއްކަމަށް ޔޫއޭފާއިންވަނީ ނިންމާފައެވެ.  އެހެންކަމުން މި ލަނޑު ވެގެންގޮސްފައިވަނީ ޔޫރޯގެ ތާރީހުގައި ކީޕަރެއް އަތުން ބައިކޮޅަށް ލަނޑެއް ވަން ފުރަތަމަ ލަނޑަށެވެ.

  މިމެޗްގެ ފުރަތަމަ ހާފް ނިމިގެންގޮސްފައިވަނީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއިން ސްލޮވޭކިޔާ ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ.

  އެހެންނަމަވެސް މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފްގެ ކުޅުން ފަށައިގެން މިނެޓެއް ނުވަނީސް ޕޮލެންޑުން ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހާ މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ، ކާލް ލިނޭޓޭއެވެ. ޕޮލެންޑުން ލަނޑެއް ޖަހާ މެޗްގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައިވަނިކޮށް މެޗްގެ 62 ވަނަ މިނިޓްގައި އެޓީމްގެ ކްރިކޯވިއަކް އަށް ރެފްރީވަނީ ރަތްކާޑު ދައްކާ ދަނޑުން ފޮނުވާލާފައެވެ.  

  ކްރިކޯވިއަކް ރަތްކާޑު ދައްކާ ދަނޑުން ފޮނުވާލިތާ 7 މިނިޓްފަހުން މެޗްގެ 63 ވަނަ މިނެޓުގައި ސްލޮވާކިއާގެ ދެވަނަ ލަނޑު ޖަހާ މެޗްގެ ނަތީޖާ 2-1 އަށް އެޓީމުންވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ. މިލަނަޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ  އިންޓަ މިލާންގެ ޑިފެންޑަރު މިލާން ސްކްރިނިއާ އެވެ.

  އެއްކުޅުންތެރިއަކު މަދުން ކުޅެން ޖެހުނަމަވެސް ޕޮލެންޑުން ވަނީ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރުމަށް ސްލޮވާކިއާގެ ގޯލަށް ނުރައްކާތެރި ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވާލާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މެޗް ނިމިގެން ދިޔައީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ސްލޮވޭކިޔާ މެޗް ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ.

  advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  64 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެ 11 މީހަކު ބަލިން ރަގަޅު ވެއްޖެ

  10 ޖުލައި 2020 ވީ ހުކުރު ދުވަހު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑަށް 64 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފި ...

  “ރަސްފަންނު މިކްސްޑް ޔޫސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް” މަޝްރޫޢުގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވައިފި

  ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ތަރައްޤީކުރާ އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ އެޕާޓްމަންޓްތަކާއެކު ޢިމާރާތްކުރާ “ރަސްފަންނު މިކްސްޑް ޔޫސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް” މަޝްރޫޢުގެ ބިންގާ ...

  ރަޝިއާގެ ސްޕުޓްނިކް-ވީ ވެކްސިން ރާއްޖޭގައި ބޭނުން ކުރަން ހުއްދަ ދީފި

  ރަޝިއާގެ ސްޕުޓްނިކް-ވީ ވެކްސިންރާއްޖޭގައި ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ) އިން ދިފި ...

  ހުޅުދޫއާއި މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތް ހެދުން އެއް ހަފުތާއަށް މެދުކަނޑާލައިފި

  ހުޅުދޫއާއި މީދޫގައި ވެސް ހަލުއި ކަމާއެކު ކޮވިޑް 19 ގެ ބަލި ފެތުރެމުންދާތި މިއަދުންފެށިގެން އެއް ހަފުތާއަށްހުޅުދޫއާއި މީދޫގެ ...

  މާލެއިން މާކުރަތަށް ދިޔަ މީހެއްގެގައިން ކޮވިޑްގެ އަލާމާތްތައް ފެނިގެން ކަރަންޓީންކޮށްފި

  މާލެއިން ރ. މާކުރަތަށް ދިޔަ މީހެއްގެ ގައިން ކޮވިޑްގެ އަލާމާތްތައް ފެނިގެން އެމީހާ ކަރަންޓީން ކޮށްފިއެވެ. ތަފްސީލްhttps://www.fainuonline.com/articles/432

  މާރޗްމަހުން ފެށިގެން މުޅި ރާއްޖޭގައި އެއް ރޭޓަކަށް ކަރަންޓުގެ އަގު ކުޑަކުރާގޮތައް ހަމަޖައްސައިފި

  ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކެއްގައި ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ދެމުންދާ ރޭޓުތައް އެއްވަރުކޮށް މާޗު މަހުން ފެށިގެން ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮ ...