ޔޫރޯ 2020: ޔޫކްރެއިން ބޮޑުތަފާތަކުން އިންގްލެންޑް ސެމީ އަށް

  advertisement

  ޔޫރޯ 2020 ގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލުގެ ފަހު މެޗުގައި ޔޫކްރެއިން ބޮޑުތަފާތަކުން ބަލިކޮށް  އިންގްލެންޑުން ސެމީ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.

  އިޓަލީގެ ރޯމްގެ އޮލިމްޕިކޯ ސްޓޭޑިއޯމް ގައި ކުޅުނު މި މެޗު އިންގްލެންޑުން ކާމިޔާބު ކުރީ 0-4 ގެ ނަތީޖާ އަކުންނެވެ.

  މެޗުގައި އިނިގރޭސި ޓީމުން މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައިވާއިރު އެޓީމުން ވަނީ މެޗުގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅު ލަނޑެއް ޖަހާ ލީޑު ނަގާފައެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގެ 4 ވަނަ މިނެޓުގައި މިލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭން އެވެ. މިއީ ރަހިމް ސްޓާލިންގެ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތަކުން ކޭން ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑެކެވެ.

  މިލަނޑަށްފަހުވެސް އިނގިރޭސި ޓީމުން ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސްކުރި ނަމަވެސް މިހާފުގައި އިތުރު ލަނޑެއް ފެނިގެންގޮސްފައެއް ނުވެއެވެ.

  ދެވަނަ ހާފުގައިވެސް މޮޅަށް ކުޅުނު އިންގްލެންޑުން ވަނީ ގާތް ގާތުގައި ދެ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ފުޅާކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެޓީމުގެ ދެވަނަ ލަނޑު މެޗުގެ 46 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ހެރީ މެގުއަރ އެވެ. މިއީ ލޫކް ޝޯ ނަގައިދިން ހުރަހެއް ބޮލުން ގޯލުގެ ތެރެއަށް ވައްދާލައިގެން މެގުއަރ ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑެކެވެ.

  އޭގެ ހަތަރު މިނެޓުފަހުން ހެރީ ކޭން އިންގްލެންޑުގެ ތިންވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވާއިރު  އެޓީމުގެ ހަތަރުވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ޖޯޑަން ހެންޑާސަން އެވެ.

  މިމެޗުން މޮޅުވެ އިންގުލެންޑް ސެމީގެ ޖާގައެއ ހޯދާފައިވާއިރު މިއީ 1996 ވަނަ އަހަރު އަމިއްލަ ގައުމުގައި ބޭއްވި ޔޫރޯ މުބާރާތަށްފަހު އެގައުމު މިމުބާރާތުގެ ސެމީ އަށް ދަތުރުކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އަދި މިއީ މިމުބާރާތުގެ ތާރީހުގައި އެޓީމުން ސެމީގައި ކުޅޭ ދެވަނަ ފަހަރުކަންވެސް ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

  މިފަހަރުގެ މިމުބާރާތުގައި އިންގްލެންޑަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމަކީ އަމިއްލަ ފަސްގަނޑުގައި ގިނަ މެޗުތަކެއް ކުޅެން ޖެހުމެވެ.

  އެގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް ސެމީ ފައިނަލްމެޗގައިވެސް  އިންގްލެންޑް ނުކުންނާނީ އަމިއްލަ ގައުމުގެ، ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމުގައި ޑެންމާކާއި ދެކޮޅަށެވެ. މި މެޗު ކުޅޭނީ މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ 00:00 ގައެވެ.

  advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ޗެލްސީ ބަލިކޮށް އެފްއޭ ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލެސްޓާ ހޯދައިފި

  ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ލެސްޓާ ސިޓީން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ލަންޑަންގެ ވެމްބްލީ ...

  ޔޫރޯ 2020 : ރޭ ކުޅެވުނު 3 މެޗް ކާމިޔާބުކުރީ ރަޝިޔާ ، ވޭލްސް އަދި އިޓަލީ

  ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރޭ ފިންލެންޑް އަތުން މޮޅުވެ، ރަޝިއާއިން މުބާރާތުގެ 2 ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދުމުގެ ...

  ލެސްޓަރ ބަލިކޮށް ގަދަ 4 ގެ އުއްމީދު ޗެލްސީ އާކޮށްފި

  މިދިޔަ ހޮނިދުވަހުގެރޭ އިގިރޭސި އެފްއޭކަޕްގެ ފައިނަލްގައި 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ލެސްޓާ އަތުން ޗެލްސީ ބަލިވެފައި ވީކަމުގައިވިޔަސް ...

  3 ކުޅުންތެރިއަކު ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ދީގެން ނޭމާ ބާސެލޯއަށް ބަދަލުކުރުމަށް ބާސެލޯނާއިން ހުށަހަޅައިފި

  ޕީއެސްޖީގެ ބްރެޒިލްގެ ފޯވާޑް ނޭމާ އަލުން ބާސެލޯނާއަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ބާސެލޯނާއިން ފަށާފައިވާކަމަށް ސްޕޭންގެ މީޑިއާތަކުން ބުނެފިއެވެ. ސްޕެއިންގެ ...

  ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް އަލުން ލިބުމަކީ ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް: މެސީ

  ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް އަލުން ލިބުމަކީ ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމެއްކަމަށް ފީފާއިން ހޮވި އަހަރުގެ ...

  ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗުކަމުން ޒިދާން އިސްތިއުފާދީފި

  ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތަށި ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ޖެހިޖެހިގެން ތިން ފަހަރު ހޯދައިދިނުމަށްފަހު ކޯޗު ޒައިނުއްދިން ޒިދާން އިސްތިއުފާދީފިއެވެ. ކޯޗެއްގެ ...