ޔޫރޯ 2020: ވޭލްސް ބަލިކޮށް ޑެންމާކް ކުއާޓަރ ފައިނަލަށް

  advertisement

  ޔޫރޯ 2020 ގެ ރައުންޑް އޮފް 16 ގެ ފުރަތަމަ މެޗް ކާމިޔާބުކޮށް ޑެންމާކް ކުއާޓާފައިނަލަށް ދަތުރު ކޮށްފިއެވެ.

  ނެދަލެންޑްސްގެ އެމްސްޓަޑަމް އެރީނާގައި ކުޅުނު މި މެޗު ޑެންމާކު ކާމިޔާބުކުރީ ވޭލްސްއާއި ބައްދަލުކޮށް  0-4 ގެ ނަތީޖާ އަކުންނެވެ.

  މިމެޗުގައި ޑެންމާކުން ޖެހި ހަތަރު ލަނޑުގެ ތެރެއިން ދެލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ކެސްޕާ ޑޮލްބާގެވެ. މިގޮތުން ފުރަތަމަ ލަނޑު މެޗްގެ 27 ވަނަ މިނިޓްގައި ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވާއިރު ދެވަނަ ލަނޑު އޭނާ ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވަނީ ދެވަނަ ހާފްގެ 3 ވަނަ މިނިޓްގައެވެ.

  ޑެންމާކުން މިމެޗްގައި ޖެހި ތިންވަނަ ލަނޑު މެޗުގެ ފުރިހަމަވަގުތު ހަމަވާން ދެ މިނެޓަށްވެފައި ވަނިކޮށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ޖޯކިމް މެއިލެ އެވެ.

  މި ލަނޑު ޑެންމާކުން ޖެހިތާ ދެމިނެޓު ފަހުން ވޭލްސްގެ ހެރީ ވިލްސަން އަށް ރެފްރީ ވަނީ ސީދާ ރަތްކާޑެއް ދައްކާފައެވެ. ވިލްސަން އަށް ރެފްރީ ރަތްކާޑު ދެއްކީ ޑެންމާކުގެ ތިންވަނަ ލަނޑު ޖެހި މެއިލެ އަށް ކުރި ފައުލަކާއި ގުޅިގެންނެވެ.

  ޑެންމާކުން މިމެޗްގައި ޖެހި 4 ވަނަ  ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރީ މެޗުގެ ފުރިހަމަވަގުތު ހަމަވެ ދެއްކި އިތުރު ވަގުތުގެ ހަތަރުވަނަ މިނެޓުގައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ އުންމީދީ ފޯވާޑް މާޓިން ބްރެއިތްވެއިޓެވެ.

  ކުއާޓަރ ފައިނަލުގައި ޑެންމާކް ކުޅެންޖެހޭނީ ރައުންޑް އޮފް 16 ގައި މިމަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ނެދަލެންޑްސް އާއި ޗެކް ރިޕަބްލިކުން ބައްދަލުކުރާ މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމަކާއި ދެކޮޅަށެވެ.

  advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ކަނޑުމަތީގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް، އެކަކު މަރުވެ އެކަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

  ކ ގުޅީ ބޭރުން ދެ ލޯންޗް ޖެހި ހިނގި ނުރައްކާތެރި  އެކްސިޑެންޓުގައި ބިދޭސީއަކު ނިޔާވެ ދިވެއްސަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ...

  ޕީއެންސީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފިނަމަ އެޕާޓީގެ ފަރާތުން އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ހުރަހެއް ނޯންނާނެ – އަހުމަދު ޝަރީފް

  Advertisement ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން އިސްވެ އުފައްދާ “ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް” ރަޖިސްޓްރީކޮށްފިނަމަ އެޕާޓީގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ ...

  ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ ޝިމާ- އޭނާގެ އާއިލާއާއި މުޅި މާމެންދޫ އިންތިޒާރު ކުރަމުންދަނީ ޝިމާ ފެންނާނެ ވަގުތަކަށް

  ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލުމާގުޅިގެން ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ ޝިމާ ފާއިޒް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމެއްނެތި އަދިވެސް ކުރަމުންދާއިރު އޭނާގެ ޚަބަރެއް ...

  ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅަށް ގައްދޫގައި ހެދި މަރިޔާދުގޭގައި ބަޔަކު އަލިފާން ރޯކޮށްލައިފި

  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ގދ. ގައްދުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށް ޚާއްޞަކޮށް ހަދާފައިހުރި މަރިޔާދުގެއެއްގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލި މައްސަލައިގައި ...

  މިއަދު މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

  މިއަދު ( 22 މެއި 2020 ވަނަ ދުވަހު )  މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތަކާއި ...

  ސްޕެނިޝް ލަލީގާ- ބޭނުމީ މިރޭގެ މެޗުން މޮޅުވެ މިކަން ނިންމާލުން- ޒިދާން

  ސްޕެނިޝް ލަލީގާގައި މިރޭ ވިލަރެއާލްއާއި ދެކޮޅަށް ނިކުންނައިރު އެންމެބޮޑު ވިސްނުމެއް ހުރީ މެޗުން މޮޅުވެގެން ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުންކަމަށް ...