ޔޫރޯ 2020: ގްރޫޕް އޭ- ދެވަނަ ބުރަށް އިޓަލީ އާއި ވޭލްސް

  ގްރޫޕް އޭ- ތިންވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ސްވިޒަލޭންޑް ދެވަނަ ބުރުގެ އުންމީދުގައި
  advertisement

  ޔޫރޯ 2020 ގެ ގްރޫޕް އޭ އިން އިޓަލީ އާއި ވޭލްސް އިން މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.

  އިޓަލީ މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ކުޅުނު ތިން މެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށް 9 ޕޮއިނޓާއި ފައިދާ 7 ލަނޑާއެކުއެވެ. ދެވަނަ ބުރުން އިޓަލީ ޖާގަ ހޯދިއިރު އެ ގައުމުން އެންމެފަހުން ކުޅުނު 26 މެޗުން ބަލިވެފައެއް ނުވާކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ. .

  ވޭލްސް އިން މި ގުރޫޕުގެ ދެވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ދެވަނަ ބުރުން ޖާގަ ލިބުނީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ކުޅުނު ތިން މެޗުން 4 ޕޮއިންޓު ހޯދާ ފައިދާ އެއް ގޯލާއި އެކުއެވެ. މި ގުރޫޕުގެ ތިންވަނަ ލިބޭ ސްވިޓްޒަލެންޑަށްވެސް ތިން މެޗުން ހަތަރު ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވާއިރު ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގަ އެ ގައުމަށް ގެއްލެނީ ފައިދާ ގޯލުގެ ތަފާތުންނެވެ.

  މި ގުރޫޕުގެ ފަހު މެޗުތައް އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު އިރު އިޓަލީ ބައްދަލުކުރީ ވޭލްސްއާއެވެ. މިމެޗް އިޓަލީ ކާމިޔާބުކުރީ 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުންނެވެ.

  އިޓަލީން މިމެޗުގައި ޖެހި ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖަހާ ލީޑުނެގީ ފުރަތަމަ ހާފުގެ 39 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. ހިލޭޖެހުމަކުން ތަނަވަސްވި ފުރުސަތެއްގައި މާކޯ ވެރާޓީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މިލަނޑު އިޓަލީއަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ މަޓިއޯ ޕެސީނާ އެވެ.

  ރޭ ގްރޫޕް އޭގައި ތުރުކީއާއި ސްވިޒަލޭންޑުން ބައްދަލުކުރިމެޗް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ސްވިޒާލެނޑެވެ. މިމެޗް ސްވިޒާލެންޑް ކާމިޔާބުކުރީ 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

   މިމެޗުން ސްވިސް މޮޅުވުމުން ވޭލްސްއާ ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން އެއްވަރުވެ ގްރޫޕްގެ 3 ވަނަ ލިބުމުން އަދި ސްވިސް ޓީމަށް ދެވަނަ ބުރުގެ އުންމީދެއް އެބައޮތެވެ. އެއީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ މެޗުތައް ނިމޭއިރު ހުރިހާ ގުރޫޕެއްގެ ތިންވަނަ ހޯދާ ޓީމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެރޭ 4 ޓީމަކަށް ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގަ ލިބޭތީއެވެ. ސްވިޒަލޭންޑަށް މި ގުރޫޕުގެ ތިންވަނަ ލިބެނީ ކުޅުނު 3 މެޗުން ހަތަރު ޕޮއިންޓާއި އެކުއެވެ. .

  advertisement

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  މާފަރު އެއާޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓު ޖައްސައިފި

  ނ. މާފަރުގައި ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖައްސައިފި އެވެ. މާފަރު އެއާޕޯޓަކީ، ސިންގަޕޫރުގެ ޓަފް ...

  ދިރާގުގެ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ޚިދުމަތާއެކު ދިރާގު ޕާޓްނާ ފިހާރައެއް ހުޅުމީދޫގައި ހުޅުވައިފި

  ދިރާގުގެ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ޚިދުމަތާއެކު ދިރާގު ޕާޓްނާ ފިހާރައެއް ހުޅުމީދޫގައި ހުޅުވައިފިއެވެ. މިއީ ދިރާގުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ...

  އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގުހެޔޮކޮށް، ދެ ދުވަސްތެރޭ އަގުތައް އިޢުލާންކުރަނީ

  ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ސަތޭކަ ދުވަހުގެ ސިޔާސަތުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު މިހާރަށްވުރެ ހެޔޮކޮށް، ކުރިއަށްއޮތް ...

  ނަރުހުންގެ މުސާރަ %15 ބޮޑުކޮށްފި

  އަލަށް އަމަލުކުރަންފެށި ނަރުހުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑާއެކު ނަރުހުންގެ މުސާރަ %15 ބޮޑުކޮށްފިއެވެ. ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި މަހުގެ ...

  އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރަކަށް މެދުވަލު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޝުއާއު އައްޔަންކޮށްފި

  އައްޑޫސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރަކަށް ހިތަދޫ މެދުވަލު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ ކައުންސިލަރު މުހައްމަދު ޝުއާއު އައްޔަނުކޮށްފިއެވެ. ޝުއާއު ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުގެ ...

  ގެއްލުނު ދެކުދިން އަދިވެސް ނުފެނޭ- ދެ ކުދިން ހޯދުމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ނައިޓް ވިޝަން ކެމެރާ ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި

  އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގެ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާއި ދިމާލު ފުއްޓަރު ސަރަހައްދަށމޫދަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު ދެ ކުދިން ހޯދުމަށް ...