އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕްގެ ފައިނަލްގެ ފަހު ޖާގަ ޗެލްސީން ހޯދައިފި

  އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕްގެ ފަހު ޖާގަ ޗެލްސީން ހޯދައިފި އެވެ.

  މިދިޔަ އަހަރުގެ ޔޫރަޕާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވާ ޗެލްސީން އިގިރޭސި އެފްއޭކަޕްގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދާފައިވަނީ  ރޭ ކުޅެވުނު ސެމީފައިނަލްގެ ފަހުމެޗްގައި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް 3 ލަނޑު 1 ލަނޑުން ބަލިކުރުމަށްފަހުގައެވެ. ރޭގެ މެޗުގެ ކުރިން މި ފަހަރު ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޗެލްސީއާއި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ބައްދަލުކޮށް ކުޅުނު ދެ މެޗާއި ލީގު ކަޕްގައި ކުޅުނު މެޗުންވެސް  ޔުނައިޓެޑުން އަތުން ޗެލްސީވަނީ ބަލިވެފައެވެ. އެކަމަކު އެފްއޭ ކަޕްގެ އެންމެ ފަހު ހަތަރު މުބާރާތުގެ ތެރެއިން ތިން މުބާރާތުން ޔުނައިޓެޑް ކަޓާފައިވަނީ ޗެލްސީ އަތުން ބަލިވެގެންކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

  އޯގަސްޓް މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހު ކުޅޭ ފައިނަލުގައި ޗެލްސީ ބައްދަލުކުރާނީ  އެފްއޭކަޕްގެ  އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ  އާސެނަލްއާއެވެ. އެކަމަކު މިދިޔަ އަހަރުގެ ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން  ޗެލްސީ ހޯދާފައިފައިވަނީ   ފައިނަލުގައި އާސެނަލް ބަލިކުރުމަށް ފަހު އެވެ.

  އާސެނަލް މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ޖާގަހޯދާފައިވަނީ މިމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅެވުނު  ސެމީފައިނަލްމެޗްގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ 2 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ބަލިކޮށްފައެވެ.

  ރޭގެ މެޗްގައި ޗެލްސީން ކާމިޔާބުކުރި ފުރަތަމަ ލަނޑު މެޗްގެ 45 ވަނަ މިނިޓްގެ ތެރޭގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ  އޮލިވިއޭ ޖިރޫޑް އެވެ.  ޗެލްސީން ލީޑު ފުޅާކުރީ ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ފުރަތަމަ މިނެޓުގައި އޭރިޔާ ބޭރުން އިނގިރޭސި ޒުވާން މިޑްފީލްޑަރު މޭސަން މައުންޓް ތިރިތިރިން ފޮނުވާލި ބޯޅަ އެއް މެންޗެސްޓަރގެ ކީޕަރު ޑެހެއާގެ އަތުގައި ޖެހިފައި ގޯލްތެރެއަށް ވަދެގެންނެވެ. ޗެލްސީން ތިން ވަނަ ގޯލަކީ މެޗުގެ 74 ވަނަ މިނިޓްގައި  ޔުނައިޓެޑްގެ ކެޕްޓަން ހެރީ މެގުއާ އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަން ގޯލެކެވެ.

  ޔުނައިޓެޑުން މިމެޗްގައި ކާމިޔާބުކުރި ހަމައެކަނި ލަނޑު މެޗްގެ 86 ވަނަ މިނިޓްގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އެޓީމަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން  ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭސް އެވެ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ރުކަކުން ވެއްޓިގެން ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބުނު ޒުވާނަކު ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް މަރުވެއްޖެ

  އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ރުކަކުން ވެއްޓިގެން ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބުނު ޒުވާނާއަށް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ...

  ކޮޕާއެމެރިކާ 2019– ސުއަރޭޒްގެ ޕެނަލްޓީ ނާކާމިޔާބުވެ، އުރުގުއޭ ކަޓައިފި

  ސުއަރޭޒްގެ ޕެނަލްޓީ ނާކާމިޔާބުވުމުން ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އެންމެ ގިނައިން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ އުރުގޭ މުބާރާތުން ކަޓައިފިއެވެ. ކޮޕާ ...

  ފޭދޫއާއި އާއި މީދޫ ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗު މީދޫޓީމް ކާމިޔާބު ކޮށްފި

  އަޟްހާއީދުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން  މީދޫ 20 އަހަރުން ދަށުގެ  ޓީމަކާ ފޭދޫ 20 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމަކާ ...

  މީދުން ހިތަދޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނދިޔަ މާބަނޑު އަންހެނަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ-

  މީދުން އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ވިހަން ގެންދިޔަ މާބަނޑު އަންހެނަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ...

  ކޮވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރުމުގެ ހުއްދަ އެއިމްސް އަށް ނުދޭން ނިންމާފައިވާކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި -އިހުސާން

  ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރުމުގެ ހިދުމަތަށް ހުއްދަ ދެވެން ނެތްކަން، އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގައި ހިންގާ އެއިމްސް ޑައިގްނޯސްޓިކް ...

  ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ކުރެއްވި މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކުރައްވައި، އެ ބޭފުޅުންނަށް ނާއިބު ރައީސް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި

  ކޯވިޑް-19 ގެ ތެރޭގައި ފާއިތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ރާއްޖޭގައި ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަށް އާލާކުރުމަށް ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ކުރެއްވި މިންނެތް މަސައްކަތްތައް ...