ފަހަތުން އަރާ ގަންބުރީގެ މައްޗަށް އުސްގަޑަ ޖޫނިއާސް ކާމިޔާބު ހޯދައިފި

  ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕްގައި ރޭ ކުޅެވުނު 3 ވަނަ މެޗު ހިތަދޫ އުސްގަޑަ ޖޫނިއާސް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

  ރޭ މީދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު މިމެޗް އުސްގަޑަ ޖޫނިއާސް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ  މީދޫ ގަންބުރި އެފްސީ  3 ލަނޑު 2 ލަނޑުން ބަލިކޮށްފައެވެ.

  މުބާރާތުގެ ކުއާޓާފައިނަލަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު މުޅިން ބަންދުވެފައިވާ މިދެޓީމް ރޭ ބައްދަލުކޮށް ކުޅުނު މިމެޗްގައި ފުރަތަމަ ލަނޑުޖަހާ ކުރިހޯދީ ގަންބުރިޓީމުންނެވެ. އެޓީމުން ކާމިޔާބުކުރި މިލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ފަރުހާދުއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ގަންބުރިޓީމްގެ ލިވާޒްއަށް ހެދުނު ގޯހެއްގެ ސަބަބުން ލިވާޒްއަތުން ބައިކޮޅަށް ލަނޑެއް ވަދެގެން މިމެޗްގެ ފުރަތަމަ ހާފް ނިމިގެންގޮސްފައިވަނީ 1 ލަނޑު 1 ލަނޑުން ދެޓީމް އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

  ގަންބުރި އެފްސީ: މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ތިންމެޗުންވެސް ބަލިވެ މުބާރާތުން ކަޓާފައި

  މިމެޗްގެ ދެވަނަ ހާފްގެ ކުޅުންފަށައިގެން ހިތަދޫ އުސްގަޑަ ޖޫނިއާސް އިން އިތުރު ދެލަނޑު ޖަހާ މެޗްގެ ނަތީޖާ 3 -1 އަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވަނިކޮށް އުސްގަޑަޓީމަށް 4 ފައުލަށްވުރެ އިތުރަށް ފައުލް ކުރެވިގެން ގަންބުރި ޓީމަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން އެޓީމުގެ ސާދު އެޓީމުގެ 2 ވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނެވެ.

  މިމެޗްގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވެގެންދިޔައީ ދެޓީމުންކުރެ ޓީމަކަށް އިތުރު ލަނޑެއް ކާމިޔާބު ނުކުރެވި 3 ލަނޑު 2 ލަނޑުން އުސްގަޑަ ޖޫނިއާސް މެޗުން މޮޅުވެގެންނެވެ.

  މިމެޗްގެ މޮޅުކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ އުސްގަޑަޓީމުގެ އިބްރާހިމް އާލަމް ނަސީމެވެ.

  މިގްރޫޕްގެ ޓިމްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތައް ބަލާއިރު މީދޫ ޗެލެންޖާސްއަށާ މީދޫ ބީރިކަނާއަށް 3 މެޗުން 7 ޕޮއިންޓް ވަނީ ލިބިފައެވެ. މިދެޓީމް މިގްރޫޕްގެ ފަހުމެޗްގައި މިއަދު ބައްދަލުކުރާ މެޗު އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެނަމަ މިދެޓީމް މިގްރޫޕުން ކްއާޓާރ ފައިނަލަށް ހޮވޭނެއެވެ.

  ޚަބަރާއި ގުޅޭ ފޮޓޯތައް: ލުބުނާ މަޖީދު މުޚްތާރު

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  މިއަދުގެ ހުޅުމީދޫގައިވެސް ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި އީދު ނަމާދުކޮށްފި

  ހުޅުމީދޫގައި މިއަހަރަގެ އަޟްހާ ޢީދު ނަމާދު ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކޮށްފިއެވެ. ހުޅުމީދޫގައި ބޮޑުޖަމާއަތުގައި މިއަދު އީދު ނަމާދު ކޮށްފައިވަނީ ...

  ނަރުދޫ އިން ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  ށ. ނަރުދޫ އިން ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން ބުނެފައިވާކަމަށް ވަގުތު ...

  އައްޑޫ، ކުޅުދުއްފުށި އަދި އޭދަފުށީގައި ޕީސީއާރު ޓެސްޓު ހެދުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

  އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ އަދި ބ. އޭދަފުށީގައި ޕީސީއާރު ޓެސްޓު ހެދުމަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފިއެވެ. މިކަން ...

  ކޯވިޑް-19 : 86 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 734 އަށް

  މިއަދު 86 މީހަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 700 އަށްވުރެ މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ...

  ރާއްޖެއިން ކޮވިޑްއަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބައެއް ފަރާތްތަކާއި ބައެއްވަޒީރުން ބައްދަލުވި

    ބައެއް ވަޒީރުންވެސް މިވަގުތު އައިސޮލޭޝަންގައި އެބަތިބިކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނޭޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ...

  ބިރުދައްކާ މަރުގެ އިންޒާރު ދިނަސް ޤާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި ފަސް ޖެހުމެއް ނެތް: އިލެކްޝަންސް

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި ފަސްޖެހުމެއްނެތި ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންނާއި އެ ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން ދެމި ތިބޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ...