ފައިދާ ގޯލްގެ ތަފާތުން މީދޫ ކަޓުވާލައި ހިތަދޫ ފައިނަލަށް

  އައްޑޫ ޔޫތު ޗެލެންޖް 2020 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ހިތަދޫ އެފްސީ ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

  މީދޫގައި ކުރިއަށްދާ  މިމުބާރާތުގައި ހިތަދޫޓީމާއި މީދޫޓީމް ކުޅެންޖެހޭ މެޗްތައް ކުޅެނިމިފައިވާއިރު  ހިތަދޫއާއި  މީދޫޓީމަށްވެސް  ލިބެނީ 10 ޕޮއިންޓެވެ. ހިތަދޫޓީމަށް މީދޫޓީމަށްވުރެ ކުރިލިބި ފައިނަލްގެ ފުރުސަތު ހިތަދޫ ޓީމަށް ލިބެނީ ފައިދާ ގޯލްގެ ތަފާތުންނެވެ.

  ހިތަދޫޓީމަށް 10 ޕޮއިންޓް ލިބި ފައިދާ ގޯލްގެ ތަފާތުން ފައިނަލްގެ ފުރުސަތު ލިބުނީ އިއްޔެ ހަވީރު ހިތަދޫ އެފްސީ ޖޫނިއާސްއާއި ބައްދަލުކޮށް ކުޅުނުމެޗް 5-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެ ލިބުނު 3 ޕޮއިންޓާއެކުގައެވެ.

  މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ހިތަދޫއާއި ވާދަކުރާޓީމެއް އެގޭނީ މިއަދު ހަވީރު ފޭދޫއާއި މަރަދޫޓީމް ބައްދަލުކުރާ މެޗްގެ ނަތީޖާ ނިކުންނަ ގޮތަކުންނެވެ. މިމެޗު އެއްވަރުގެން ނިމިއްޖެނަމަ 11 ޕޮއިންޓް ލިބިގެން ފައިނަލަށް ހޮވޭނީ މަރަދޫޓީމެވެ. މިމެޗުން ފޭދޫޓީމް މޮޅުވެއްޖެނަމަ ފޭދޫޓީމަށާ މަރަދޫޓީމަށް އަދި މީދޫޓީމަށްވެސް ލިބޭނީ 10 ޕޮއިންޓެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފައިދާ ގޯލްގެ ތަފާތުން ފައިނަލަށް ހޮވޭނީ ފޭދޫޓީމެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އައްޑޫ ޔޫތު ޗެލެންޖް ކަޕް 2020 : ހުޅުދޫ ޒުވާން ޓީމު ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުންވެސް ބަލިވެއްޖެ

  މީދޫގައި މިހާރު ހިގަމުންދާ 20 އަހަރުން ދަށުގެ އައްޑޫ ޔޫތު ޗެލެންޖް ކަޕް 2020 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ހުޅުދޫ ...

  ރޯދައިގެ ކުރިން ވިންޓަރ ޕާކު ހުޅުވަނީ

  ރަސްރަނި ބަގީޗާގައި ތަރައްޤީ ކުރާ ވިންޓާރ ޕާކު މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ކުރިން ނިންމުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ...

  ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުން ހަކުރުބަލީގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

  ދުނިޔޭގައި ހަކުރުބަލީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހުޅުމީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުން  އިއްޔެ ހަވީރު  ހާއްސަ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ...

  ޤައުމުގެ މާލީ ޙާލަތު ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ރައްޔިތުންނަށް ހާމަ ކުރާނަން – ރައީސް

  ފެށޭ ހަފްތާއިން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ މާލީ ޙާލަތު ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ސަރުކާރުން ޙިއްޞާ ކުރަމުން ...

  ވަގުތުން އިންޓަނެޓް ބޭންކިންއަށް ރަޖިސްޓަކުރެވޭ ގޮތް ބީއެމްއެލް އިން ހަމަޖައްސައިފި

  ބޭންކިން ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމުގައި ކަސްޓަމަރުން އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ ބޭނުންކުރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުންނާއި ވީހާވެސް ފަސޭހައި ރަޖިސްޓަކުރެވޭނެ މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ...

  14-4-2020 ގައި އެއަރބަސް އިން ގަމަށް ދަތުރުކުރި އެންމެންނާ އެމީހުންނާ ކޮންޓެކްޓްވި އެންމެން ގޭގައި މަޑުކޮށްދެއްވާ

  14 އެޕްރީލް 2020 ވަނަ ދުވަހު އިރުއޮއްސި 18:30 ގައި ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް ޖެއްސި މޯލްޑިވިއަންގެ އެއަރބަސް ...