ފައްޔާޒު މަގާމުން ވަކިކޮށްދެއްވުމަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވާ- ރައީސް ނަޝީދު

  އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު މަގާމުން ދުރުކުރެއްވުމަށް އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުން އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

  އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލިސް ވައިބަރ ގްރޫޕުގައި ނަޝީދު ވަނީ މީގެ ކުރިންވެސް ފައްޔާޒު މަގާމުން ދުރުކުރުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އިތުބާރު ނެތްކަމުގް ވޯޓެއް ނެގުމަށް އެމްޑީޕީގެ ހުރިހާ މަޖިލިސް މެމްބަރުން އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ.

  އެންމެ ފުރަތަމަ ނަޝީދު އެ މަސައްކަތްޕުޅު ފައްޓަވައި މެމްބަރުން އަރިހުގައި ސޮއިކުރަން އެދިވަޑައިގެން މަޖިލީހުގެ ސައި ކޮޓަރިއަށްވެސް ވަޑައިގެންނެވި އެވެ. އެހެންނަމަވެސް ގިނަ މެމްބަރުން އޭގައި ސޮއި ނުކުރައްވަ އެވެ. އަދި ބައެއް މެމްބަރުންނަށް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންނެވުމުން ސޮއިނުކުރައްވާ ތިއްބަވަން ކެރިވަޑައިނުގެން އޭގައި ސޮއިކުރައްވާފައިވާކަމަށް ކަމަށްވެސް ބައެއް މެމްބަރުން ވިދާޅުވިއެވެ.

  އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލިހުގެ ވައިބަރ ގްރޫގައި އިއްޔެ އަނެއްކާވެސް ރައީސް ނަޝީދު މިވަނީ ފައްޔާޒު މަގާމުން ދުރުކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ފައްޓަވާފައެވެ. އެގޮތުން ވައިބަރ ގްރޫގައި ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު ސޮއިކުރެއްވި ގަރާރުގައި މިހާރު ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 30 މަޖިލިސް މެމްބަރުން ކަމަށެވެ. އަދި ނަޝީދު އެދިވަޑައިގަންނަވަނީ 35 މެމްބަރުންގެ ސޮޔާއިއެކު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހަށާއި ގައުމީ މަޖިލީހަށްވެސް ހުށަހަޅަން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

  ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެންމެންވެސް ގެންދަވަނީ ފަހަތަށް ޖެހެންވާ ވަގުތު އެކަން ކުރައްވަމުން ކަމަށެވެ.

  އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލިސް ވައިބަރ ގްރޫޕުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެމްބަރަކު “ހަމައެމްވީ” އަށް ވިދާޅުވީ ރައީސް ނަޝީދުގެ މެސެޖަށް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އެއްވެސް ޖަވާބެއް ދެއްވާފައި ނުވާކަމަށެވެ. އަދި އެހެން މެމްބަރަކުވެސް އެކަމާއި އެއްޗެއް ވިދާޅުވެފައި ނުވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

  ފައްޔާޒު މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް ނަޝީދު ކުރައްވާ މަސައްކަތަށް އެމްޑީޕީގެ ތެރެއިން މާބޮޑު ތާއީދެއް ނެތްކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. މިމައްސަލައިގައި ރައީސް ޞާލިހުވެސް ބުރަވަނީ ފައްޔާޒު ކޮޅަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ފައްޔާޒަށް ފުރިހަމައަށް އިތުބާރު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި ހާއްސަކޮށް ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތުގައި އެންމެ ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވި އެއް ވަޒީރަކީ ފައްޔާޒު ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

  ފައްޔާޒުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައިގެ ގަރާރުގައި ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ 30 މެމްބަރުންކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއިރު އެމައްސަލައިގައި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް، ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ ބައެއް މެމްބަރުންގެ ތާއީދު އޮތްކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ކޮވިޑް 19 – އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ދަތުރުކުރުން މަނާކޮށް މުޅިރާއްޖެ ލޮކް ޑައުންއަކަށް

  ޒަރޫރީ ބޭނުމެއްގައި މެނުވީ ރާއްޖޭގައި އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް  ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ...

  ސްރީލަންކާއަށް ރެޑް އެލާޓް ނެރެފި

  މި ސަރަހައްދުގައި މިހާރު އުފެދިފައިވާ ކޮޅިގަނޑުގެ ސަބަބުން މޫސުން ގޯސްވެ ސްރީލަންކާއަށް ރެޑް އެލާޓް ނެރެފިއެވެ. ލަންކާގެ ޑިޕާޓްމެންޓް ...

  ސައޫދީން ހަދިޔާކުރި ކަދުރު މީދޫގައި ބަހަން ފަށައިފި

  އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ރޯދަ މަހަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން ރާއްޖެ އަށް ހަދިޔާކުރި ކަދުރުގެ ތެރެއިން މީދޫ ...

  އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީމެޗް މީދޫޓީމް ކާމިޔާބު ކޮށްފި

  އަޟްހާއީދުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މީދޫ ވޮލީޓީމަކާ ހުޅުދޫ ވޮލީޓީމަކާ ދެމެދު ކުޅެވުނު އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީމެޗް މީދޫޓީމް ކާމިޔާބުކޮށްފި ...

  މި މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލުން ތަފާތު ފެންނާނެ – ފެނަކަ

  ކަރަންޓްގެ އަގަށް ގެނައި ބަދަލު މި މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލުން ފެންނާނެކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ. މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގެ ...

  މާދަމާ މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

  މާދަމާ ( 26 ޖޫން 2020 ވަނަ ދުވަހު )  މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތަކާއި ...