ފޭދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

  ސަރުކާރުން އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގައި ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފިއެވެ. ފޭދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު އެއްވަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލިކަން މަސައްކަތާ ޙަވާލުވެފައިވާ ކުންފުނި އެމްޓީސީސީއިން އިޢުލާނުކުރީ މިއަދުއެވެ.

  ދަނޑުގެ ބިން އެއްވަރުކުރުމަށް ފަހު އެމްޓީސީސީން ބުނީ ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީ އިން ހަވާލުކުރި އެ މަސައްކަތަށް 2.65 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވިކަމަށެވެ. ސަރުކާރުން އެމްޓީސީސީއާ އެ ޕްރޮޖެކްޓް ހަވާލުކުރީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އެމްޓީސީސީއިން އެ މަސައްކަތް ނިންމާލީ މިމަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

  ފޭދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ބިން އެއްވަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލިއިރު، ކުޅިވަރާބެހޭ ވުޒާރާއިން ވަނީ އެ ދަނޑުގައި ޓާފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަނާއެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ވަނީ 4.53 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް އެކުލަވާލާފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ކޯވިޑް-19: މިއަދު ރާއްޖެއިން އިތުރު 1،007 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

  ރާއްޖެއިން އިތުރު 1،007 މީހުން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. މިއަދުވެސް ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް އެއްހާހުން މައްޗަށް އަރާފައިވަނީ ކުރީ ދުވަސްތަކުގައި ...

  ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަދީބު ގެއަށް ބަދަލުކޮށްފި

  ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ. ( ތަފްސީލް އަންނަނީ )

  ފޭދޫ ސްކޫލްގެ ޓީމާ ބައްދަލުކުރިމެޗް ހިތަދޫ ސްކޫލްގެ ޓީމު ކާމިޔާބުކޮށްފި

  އައްޑޫސިޓީގެ ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވޭ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅެވުނު 16 އަހަރުން ...

  މިއަދު އިތުރު 6 މީހުން ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ބަލިޖެހުނު ދިވެހިންގެ ޢަދަދު ސަތޭކައިން މައްޗަށް

  އިތުރު 6 މީހަކު ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ މި ބަލިޖެހުނު ދިވެހިންގެ ޢަދަދު ސަތޭކައިން މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ. މިއަދު ...

  ޓީމް ހުދުހުދު ބަލިކޮށް ހުޅުދޫ ޔޫތު ގްރޫޕް އޭގެ 1 ވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި ސެމީއަށް

  އެމްއީސީ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ހުޅުދޫ ޔޫތުން ކުޅުނު ހަތަރުވަނަ މެޗުގައި ޓީމް ހުދުހުދު ބަލިކޮށް   ގްރޫޕް އޭގެ އެއްވަނަ ...

  އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީމެޗް މީދޫޓީމް ކާމިޔާބު ކޮށްފި

  އަޟްހާއީދުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މީދޫ ވޮލީޓީމަކާ ހުޅުދޫ ވޮލީޓީމަކާ ދެމެދު ކުޅެވުނު އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީމެޗް މީދޫޓީމް ކާމިޔާބުކޮށްފި ...