ފިހާރަތަކުގައި ތިބޭ ސޭޓުންވެސް އަންގި ލެއްވުން- ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އެޅޭ ފިޔަވަޅެއް- ޑރ،އަފްޒަލް

  ވިޔަފާރިތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކުންވެސް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އިޖުތިމާއީ ގައިދުރުކަމަށް ބަލައިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައެވެ.

  އެޗްޕީއޭއިން މިގޮތައް އިއުތިމާސްކޮށްފައިވަނީ މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

  މިބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޑރ. އަފްޒަލް  ވިދާޅުވީ ފިހާރަތަކުގެ ކައުންޓަރުގައި ތިބޭމީހުންނާއި އެއްޗެހި ގަންނަން  ފިހާރައަށްދާ މީހުންގެ މެދުގައި މުއާމަލާތްކުރާއިރު އަދި ފައިސާތަކުގައި އަތްލާއިރުވެސް އަންގި ލައްވައިގެން އުޅުމަކީ ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެއްކަމަށެވެ.

  ޑރ. އަފްޒަލް  އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އަޅުގަނޑުމެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރުނުކޮށް އުޅެން ވެއްޖެނަމަ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ނުރައްކާ އިތުރުވެގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށެވެ.

  ކޮވިޑްގެ އިތުރުން މޫސުމީ ބަލިތައް ކަމަށްވާ ޑެންގީ އަދި ބޭރަސް ހިންގުމުގެ ބަލިތައް އަބަދުވެސް ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެ ކަންކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ވެސް ޑރ. އަފްޒަލް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

  “މި ދުވަސްވަރު ތިބޭފުޅުން ގޭގައި ތިއްބަވާއިރު ގެ ސާފްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ އިތުރަށް  މަދިިރި އާލާވާތަންތަން ބަލައިގެން އެތަންތަން  ނައްތާލުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރުން މުހިއްމު  . އަދި މީގެ އިތުރަށް  ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުމުރުގައިވެސް ވަކިން ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭން އެބަ ޖެހޭ ، މިދުވަސްވަރު  ވައިރަލް އަދި ބޭރަށް ހިންގުމުގެ ބަލިތަކަކީވެސް ފަސޭހައިން ފެތުރޭނެ ބަލިތައް،” އަފްޒަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ތަފާތު ގިނަބާވަތްތަކުގެ ކޮސްމެޓިކްސްއާއި ހެދުން ލިބޭ ” ޒެއިސް އެވެނިއު” ގެ ފިހާރައެއް ހުޅުދޫގައި ހުޅުވައިފި

  މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ” ޒެއިސް އެވެނިއު”  ގެ ނަމުގައި ހުޅުދޫގައި ދާދިފަހުން ހުޅުވި ފިހާރަ ...

  ސްޕެނިޝް ލަލީގާގެ ކުޅުންވެސް އަންނަމަހު ފެށޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަން ފަށައިފި

  ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން މެދުކަނޑާލާފައިވާ ލަލީގާގެ ކުޅުން އަންނަ ޖޫންމަހު ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަކަމަށް ސްޕެނިޝް ލީގުން ...

  އަބްދުﷲ ސައީދު ފޯނު ނުދިނުމުން އިއްވި ޖަލު ހުކުމް ބާތިލްކޮށްފި

  ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު، ތަހުގީގަށް ފޯނު ނުދިން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އުފުލި އިންސާފު ...

  ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބާރުތައް ފެށޭ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ދޭނަން – ރައީސް

  ސިޓީ ކައުންސިލަތަކަށް ދޫކޮށްލެވެން ހުރި ހުރިހާ ބާރުތަކެއް މި ފެށޭ ހަފްތާތެެރޭ އެ ކައުންސިލަތަކަށް ދެއްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙީމް ...

  ކޮވިޑް-19: ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 170 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން އިތުރު 170 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ރާއްޖެ އިން ...

  މީދޫ ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބުކުރެއްވީ ޝޫޒާ

  އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި  ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އައްޑޫސިޓީ މީދޫދާއިރާއިން ވާދަކުރާނެ ބޭފުޅަކަށް  އާއިޝަތު ޝޫޖާ ހޮވިއްޖެވެ ޝޫޒާ މީދޫދާއިރާގެ ...