ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށް

  advertisement

  ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު އދ 76 ވަނަ  އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބްވެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިމަގާމަށް ހޮވިވަޑައިގެންފަވަނީ މިމަގާމަށް އޭނާއާ ވާދަ ކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓް އަފްޣާނިސްތާންގެ ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޑރ. ޒަލްމާއޭ ރަސޫލް އާއި ވާދަކޮށް ބޮޑުތަފާތަކުން ކުރި ހޯއްދަވައިގެންނެވެ.  

  ރާއްޖޭގެ ގަޑިން މިރޭ 7:00 ގައި އދ ގެ އާއްމު މަޖިލިހުގައި ނެގުނު ސިއްރުވޯޓްގައި ޝާހިދުއަށް 143 ލިބިފައިވާއިރު މިމަގާމަށް ޝާހިދުއާއި ވާދަކުރެއްވި އަފްޣާނިސްތާނުގެ ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ.ރަލްމައި އަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 48 ވޯޓެވެ.

  ޝާހިދު ރައީސްކަމަށް ހޮވިވަޑައިގަތް އދ. ގެ 76 ވަނަ އާންމު މަޖިލިސް ދައުރު ފަށަން ތާވަލްކޮށްފައި ވަނީ އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ. އދ އާއްމު މަޖިލިހުގެ ކޮންމެ ދައުރަކަށް ވަކި ރައީސަކު އިންތިހާބު ކުރަން ޖެހޭއިރު އާންމު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުތައް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުން އާ މަޖިލިހުގެ ދައުރު ފެށުމުގެ ތިން މަސް ކުރިން މަގާމުތަކަށް މެމްބަރުން އިންތިހާބުކުރަން ޖެހެ އެވެ.

  ރާއްޖެއަށް ލިބުނު މިކާމިޔާބީއާ އެކު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަނީ މަރުހަބާ ވިދާޅުވެ ޓުވީޓް ކުރައްވައިފަ އެވެ. އެ މަނިކުފާނު  ޓުވިޓާގައި ވިދާޅުވި ވިދާޅުވެފައިވަނީ  މިއީ ރާއްޖެއަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ޝަރަފެއްކަމަށާ ރާއްޖެ ފަޚުރުވެރިވާ ފަދަ މަސައްކަތްތަކެއް އާއްމު މަޖިލިހުގައި ޝާހިދު ކުރައްވާނެކަން އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށްވެސް ރައީސް ސޯލިހުގެ ޓުވިޓާގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

  މި އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކޮށް އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަން ހޯދުމުގެ ކެމްޕެއިނަށް މި އަހަރު ރާއްޖޭގެ ބަޖެޓުން 4.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައެޅި އެވެ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އެމެރިކާއިން ކޮވިޑް ވެކްސިން ފުރަތަމަ ފޯރުކޮށްދޭ ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމަނައިފި

  ކޮވިޑް-19 އިން ދިފާއުވުމަށް އެމެރިކާ އިން ހަދިޔާ ކުރާ 25 މިލިއަން ޑޯޒްގެ ވެކްސިން ހަދިޔާ ކުރާ ގައުމުތަކުގެ ...

  ނޮޅިވަރަމް އިން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  ހދ. ނޮޅިވަރަމް އިން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ. ނޮޅިވަރަމް އިން އެންމެ ފުރަތަމަ ...

  ޑެލިވަރީކުރުން މުޅިން ހުއްޓާލަން ޖެހިދާނެ – ނަވީން

  ޑެލިވަރީ ކުރުން މުޅިން ހުއްޓާލައި، ހަމައެކަނި ވިޔަފާރިކުރަން ދޫކުރާ ހުއްދައިގެ ދަށުން ބޭރަށް ނުކުމެވޭ ގޮތަށް ބަދަލުކުރަން ޖެހިދާނެ ...

  ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމަށް ތިން މީހަކު ހޯދަނީ

  ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ ތިން މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ ...

  ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި އިލްޔާސް ލަބީބަށް

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 19 ވަނަ ދައުރަށް މެމްބަރުން ހޮވުމަށް ބޭއްވި އިންތިހާބުގައި ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި އެ ދާއިރާއަށް ...

  ކޮވިޑް 19: މިއަދު ހުޅުދޫ އާއި މީދުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ އެކަކު

  އިތުރު 1 އެކަކު ހުޅުދޫ އާއި މީދުން ކޮވިޑް 19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ...