އެފްއާރުސީ ޒޯން ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މަރަދޫފޭދޫ ބްރާންޗްގެ ޓީމް ހޯދައިފި

  ފެނަކަ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް (އެފްއާރުސީ) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އެފްއާރުސީ ޒޯން ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ނަމުގައި ހިތަދޫގައި ބޭއްވި ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފެނަކަ މަރަދޫފޭދޫ ބްރާންޗްގެ ޓީމް ހޯދައިފިއެވެ.

  މަރަފޫފޭދޫ ބްރާންޗްގެ ޓީމް މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަންހޯދީ އިއްޔެ ހަވީރު ހިތަދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު ފައިނަލްމެޗްގައި ހުޅުމީދޫ ބްރާންޗްގެ ޓީމާއި ބައްދަލުކޮށް 2 ލަނޑު 0 ލަނޑުން މޮޅުވެގެންނެވެ. މިމެޗްގައި މަރަދޫ ފޭދޫ ބްރާންޗްގެ ޓީމުން ކާމިޔާބުކުރި ދެލަނޑުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ މެޗްގެ ފުރަތަމަ ހާފްގައެވެ. މިދެ ލަނޑުވެސް އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މަރަދޫ ފޭދޫބްންޗަށް ކުޅުނު ނިޒާރުއެވެ.

  މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލުން މަރަދޫފޭދޫޓީމް ޖާގަހޯދީ އެޓީމް ހިމެނުނު ގްރޫޕް ބީގައި ކުޅެވުނު ދެމެޗުން މޮޅުވެ ގްރޫޕް ބީގެ އެއްވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި ސެމީފައިނަލަށް ހޮވި ސެމީފައިނަލްގައި މަރަދޫފޭދޫ ބްރާންޗްގެ 2 ވަނަ ޓީމާ ވާދަކޮށް 7 ލަނޑު 1 ލަނޑުން މޮޅުވެގެންނެވެ.

  ހުޅުމީދޫޓީމް މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ހޮވުނީ އެޓީމް ހިމެނުނު ގްރޫޕްގައި  ކުޅުނު 3 މެޗްގެ ތެރެއިން 2 މެޗުން މޮޅުވެ އެއްމެޗުން އެއްވަރުވެ އޭ ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި ސެމީފަނަލަށް ހޮވި ސެމީފަނަލްގައި ވަރުގަދަ ހިތަދޫ ޓީމާއި ބައްދަލުކޮށް 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުން މޮޅުވެގެންނެވެ.

  އިއްޔެ ކުޅުނު ފައިނަލްމެޗްގެ ކުޅުން ނިމުމުން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށް އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުނެވެ.

  މިރަސްމިއްޔާތުގައި ޗެމްޕިއަންޓީމަކަށް ހޮވުނު މަރަދޫ ފޭދޫޓީމާއި މެޑަލް ހަވާލްކޮށްދެއްވީ އެމްޕީއެލްގެ އެމްޑީ ޝާހިދު އަލީއެވެ. އަދި އެޓީމަށް ފެނަކަ އެފްއާރުސީން ހުށަހަޅާފައިވާ ފައިސާގެ ޗެކާއި ޓްރޮފީ ހަވާލްކޮށްދެއްވީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އެމްޑީ އަހުމަދު ސައީދުއެވެ.

  ރަނައަޕްޓީމަކަށް ހޮވުނު ހުޅުމީދޫޓީމަށް މެޑަލްއާއި  އެފްއާރުސީން ހުށަހަޅާފައިވާ ފައިސާގެ ޗެކް ހަވާލްކޮށްދެއްވީ ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ފޭދޫދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދުު ނިހާދެވެ.

  މިމުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު 4 ކުޅުންތެރީނަނަށް ސެޓެފިކެޓާއި ޓްރޮފީ ހަވާލްކޮށްދެއްވީވެސް ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ފޭދޫދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދުު ނިހާދެވެ.  މިމުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު 4 ކުޅުންތެރީނަނަށް ހޮވިފައވަނީ ހިތަދޫޓީމްގެ އިބްރާހިމް ސާމީ ، މަރަދޫފޭދޫޓީމްގެ އިބްރާހިމް ރިޒްމީ ، ހުޅުމީދޫ ބްރާންޗްގެ މީޒާދު އްބަދުﷲ އާއި އެޓީމްގެ ހަސަންދީދީ ( ލޯންގޭ ) އެވެ.

  މިމުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށާ ފައިނަލްމެޗްގެ މޮޅުކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނު މަރަދޫ ފޭދޫޓީމްގެ އިބްރާހިމް ނިޒާރުއަށް ޓްރޮފީއާއި ސެޓްފިކެޓް ހަވާލްކޮށްދެއްވީ ފެނަކައިގެ އެމްޑީ އަހުމަދު ސައީދެވެ.

  މިމުބާރާތުގެ ފެއަރޕްލޭޓީމަކަށް ފުވައްމުލަކު 1 ނަމްބަރު ޓީމް ހޮވިފައިވާއިރު މިމުބާރާތުގައި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ މަރަދޫފޭދޫޓީމްގެ އިބްރާހިމް ނިޒާރެވެ.

  ފުވައްމުލަކު ބްރާންޗުން 2 ޓީމް ހިތަދޫ ބްރާންޗުން 2 ޓީމް އަދި މަރަދޫފޭދޫ ބްރާންޗުން ދެޓީމާއި ހުޅުމީދޫ ބްރާންޗުން 1 ޓީމް ބައިވެރިކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މިމުބާރާތް ފައްޓަވައިދެއްވީ ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  “އޭޝިއަން ރޯވިންގް ފޯ އޯލް” ކޮމިޓީގެ ގޮނޑިއެއް ރާއްޖެއަށް ލިބިއްޖެ

  “އޭޝިއަން ޜޯވިންގް ފޯ އޯލް” ކޮމިޓީގެ ގޮނޑިއެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބިއްޖެއެވެ. މި މަހުގެ ކުރީކޮޅުގައި ޗައިނާގެ ބެއިޖިންގް ގައި ...

  އައްޑޫގެ ލޮކްޑައުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފި

  އައްޑޫސިޓީގައި އިއުލާން ކުރި ފުރަބަނދު އުވާލައިފިއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީން ބޭސްފަރުވާއަށްމާލެ ގެންދިޔަ މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން އެ ...

  ފޭދޫޓީމާ މީދޫ ޓީމާ ދެމެދު ކުޅެވުނު އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީމެޗް ކާމިޔާބުކުރީ މީދޫޓީމް

  މީދޫ ޓީމަކާއި ފޭދޫ ޓީމަކާއި ދެމެދު އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީ މެޗެއް ކުޅެފިއެވެ. ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ފޭދޫ ވޮލީ ކޯޓްގައި ...

  30.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ބަޖެޓު މަޖިލީހުގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކޮށްފި

  އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި 29.6 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށްފަހު އަންނަ ...

  ސަރުކާރަށާ ޕާޓީއަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކަކީ ބޭކާރު މަސައްކަތްތަކެއް – ޝުކުރީ

  ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމާއި ޕާޓީއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަކީ ގެއްލުން ލިބުނު ބޭކާރު  ކަންތައްތަކެއްކަމަށާ އެކަން ތަޖުރިބާ ކުރެވި އަދި ...

  ގިނަ ބަޔަކު އެއްތަނަކަށް އެއްވެ ކުޅިވަރު ހަރަކާތް ބެލުމުގެ ފުރުސަތު މިހާލަތުގައި ނުދެވޭނެ: ފުލުހުން

  މި ހާލަތުގައި ގިނަ ބަޔަކު އެއް ތަނަކަށް އެއްވެ ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް ބެލުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެވޭނެ ކަމަށް ފުލުހުން ...