ފުވައްމުލަކުގައި ޕީސީއާރު ޓެސްޓް ކުރެވޭގޮތް ހަދައިިފި

  ފުވައްމަލު ސިޓީގެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ކޮވިޑަށް ޓެސްޓް ކުރެވޭ ޕީސީއާރް މެޝިނެއް ބަހައްޓައިފިއެވެ.

  ވައްމުލަކު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފައިވަނީ ކޯވިޑަށް ޓެސްޓް ކުރެވޭ ޕީސީއާރް މެޝިން ބަހައްޓައި އިއްޔެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފައިވާ ކަމަށާއި މިހާރު އެ ހޮސްޕިޓަލުން 80 ސާމްޕަލް ކޮވިޑަށް ޓެސްޓް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. މީގެ ކުރިން ފުވައްމުލަކުގައި ކޮވިޑަށް ޓެސްޓް ކުރަމުން ދިޔައީ އައްޑޫ އާއި މާލެއަށް ސާމްޕަލް ފޮނުވައިގެނެވެ.

  ފުވައްމުލަކު ސިޓީން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ އަދަދު 819 އަށް އަރައިފައިވާއިރު އިއްޔެ ވެސް ވަނީ ފަސް މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. ކޯވިޑް ފެތުރޭތީ މިދިއަ އެޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން ފުވައްމުލައް އަދިވެސް އޮތީ މޮނިޓަރިންގައެވެ.

  މީގެ ކުރިން އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ކޯވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރަމުން އައީ ޖީން އެކްސްޕާޓް މެޝިނުންނެވެ. އެ މެޝިނުން ޓެސްޓު ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ޓެސްޓު ކުރެވެނީ ހަތަރު ޓެސްޓެެވެ..

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ކޮވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރުމުގެ ހުއްދަ އެއިމްސް އަށް ނުދޭން ނިންމާފައިވާކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި -އިހުސާން

  ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރުމުގެ ހިދުމަތަށް ހުއްދަ ދެވެން ނެތްކަން، އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގައި ހިންގާ އެއިމްސް ޑައިގްނޯސްޓިކް ...

  ނިޔާވި ބިދޭސީއަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  ނިޔާވެގެން އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދިޔަ ބިދޭސީ އަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ތަަސްލީމާ އުސްމާން ...

  ހުޅުމާލޭ ކޮވިޑް ވިލެޖުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދެ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

  ހުޅުމާލޭ ކޮވިޑް ވިލެޖުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދެ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމް ކުރާ “ކޮވިޑް ވިލެޖް” އަކީ، ...

  ކޯވިޑް-19 : މާލެ ފުރަބަންދަށް އަނެއްކާވެސް 24 ގަޑިއިރު އިތުރުކޮށްފި

  މާލެސިޓީ ސަރަޙައްދު، ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރުވެސް ފުރަބަންދުގައި ބާއްވަން ނިންމަވައިފިއެވެ. މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެއްސަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ...

  ތަށިބަރި ބަދަލު ކުރުމަކީ އެއްގެއިން އަނެއް ގެއަށް ބަލި ޓްރާންސްފާ ކުރުން: ޑރ. އަފްޒަލް

  އެއް ގެއިން އަނެއް ގެއަށް ތަށި ބަރި ގެންދަމުން ދާކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަމަށާއި އެއީ މި ދުވަސްކޮޅު ...

  އައްޑޫ ސިޓީ 14 ދުވަހަށް ފުރަބަންދުކޮށް ގެއިން ނިކުތުން މަނާކޮށްފި

  އައްޑޫ ސިޓީ 14 ދުވަހަށް ފުރަބަންދު ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޢަބްދުﷲ ސޯދިގް ވިދާޅުވީ އައްޑޫ ...