ޤައުމަށް ފައިދާ ވާނީ ރާއްޖޭގެ އުތުރުގައި ޕޯޓު ގާއިމްކޮށްގެން: ސައުދު

  advertisement

  ގައުމަށް އެންމެ ފައިދާ ވާނީ ރާއްޖޭގެ އުތުރުގައި ރަސްމީ ބަނދަރު ޤާއިމް ކުރެވިގެން ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަޙުމަދު ސައުދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

  ވީނިއުސްއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ސައުދު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ މައި ވިޔަފާރި ބަނދަރު ޤާއިމްކުރަން އެންމެ ރަނގަޅީ ރާއްޖޭގެ އުތުރުން ހ.އ ނުވަތަ ހ.ދ އަތޮޅުގައި ކަމަށެވެ.

  މިގޮތުން، ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރަކީ އެފްރިކާ ބައްރުގެ ޤައުމުތަކުންނާއި، އެނޫންވެސް ވިޔަފާރި ދަތުރު ކުރާ ޤައުމުތަކުން ބަނދަރުކުރާނެ ސަރަހައްދަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށާއި، މިއީ ރާއްޖެއަށް ފައިސާ ވަނުމަށް ހުޅުވޭ އިތުރު ދޮރަކަށްވެ، ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ފުޅާވެގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށްވެސް ސައުދު ވިދާޅުވިއެވެ. ރާއްޖޭގެ މައި ސީޕޯޓް ނުވަތަ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް 2019 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފަށާނެކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފައި ވީނަމަވެސް، މިމަސައްކަތް ދިގުދެމި އަދިވެސް ވަނީ ފެށޭގޮތް ނުވެފައެވެ.

  މަސަދަރު ވީނިއުސް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އުލިގަމުން ކޮވިޑް-19 އަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  ހއ.އުލިގަމުން ކޮވިޑް-19 އަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި މީހާއަކީ މާލެ އިން ކަނޑުމަގުން ...

  އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާގައި މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދެވި ކެޕްޓަން މުޙައްމަދު ރާމިޒް ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާވެއްޖެ

  އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާގައި މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދެވި ކެޕްޓަން މުޙައްމަދު ރާމިޒް ކުއްލި ގޮތަކަށް މިއަދު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ކެޕްޓަން މުޙައްމަދު ...

  ހޯނޑެއްދޫއިން 19 މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

  ގދ.ހޯނޑެއްދުއިން ކޮވިޑް19އަށް 19 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެވެ. ހޯޑެއްދޫއިން ފުރަތަމަ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ވަނީ ހޯމްކަރަންޓީންއިން ދޫކޮށްލުމުގެ ...

  އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ހުޅުވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ: މިފްކޯ

  މިފްކޯގެ އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވޭވަރު ވާނެ ކަމަށް މިފްކޯއިން ބުނެފިއެވެ. މިކަމާ ...

  ދުސޫމާ – ނަމޫނާ ކަނބަލެއް

  ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއެކު ކުރިޔަށްގެންދާ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ...

  އަޅުގަޑުގެ ކެތްތެރިކަންވެސް ހިފެހެއްޓޭނީ ވަކި މިންވަރަކަށް- ރައީސް ނަޝީދު

  ކޮވިޑް 19 އާއިގުޅިގެން މާލެ ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާއިރު މާލޭގައި ތާށިވެފައިތިބި މީހުން ރަށްރަށަށް ފޮނުވުން ލަސްވަމުންދާތީ އެކަމާ ކެތްތެރިކަން ކޮޅުންލާ ...