ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް – ލޮތަރި އާއި ރިވެރިންގެ ކުރިމަތިލުން- ފައިނަލްމެޗު މިރޭ

  ގައުމު ސްޓްރީޓްގެ ނަމުގައި މީދޫގައި ބާއްވަމުން އައި  ސްޓްރީޓް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ  މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު މިރޭ ކުޅޭނެއެވެ.

  މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ވާދަކުރަނީ ހިތަދޫ ކްލަބް ރިވެރިން ނެކްސަސްއާއި މީދޫ  ލޮތަރި އެފްސީއެވެ.

  މިދިޔަ މަހުގެ 15   ވަނަ ދުވަހު ފެށި މި މުބާރާތުގައި އައްޑޫސިޓީގެ   6 އަވަށަކުން ޖުމްލަ 20 ޓީމު ބައިވެރިވިއެވެ.

  މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި 20 ޓީމް 4 ގްރޫޕަކަށް  ބަހާލައިގެން ކުޅުމަށްފަހު ކޮންމެ ގްރޫޕަކުން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދި 2 ޓީމު ވަނީ ކުއާޓާ ފައިނަލަ ހޮވިފައެވެ.

  މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ހިތަދޫ ރިވެރިން ދަތުރުކުރީ ސެމީފައިނަލްގައި މިމުބާރާތުގައި ވާދަކުރި ޓީމްތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ބައެއްގެ ފޭވަރިޓް އެއްޓީމުގެ ގޮތުގައި ބެލެވުނު  ފޭދޫ ހަބޭސް 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ބަލިކޮށްފައެވެ.

  ރިވެރިންގެ ކުޅުންތެރީން- ސެމީފައިނަލްމެޗްގައި ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރުމަށްފަހު އުފާ ފާޅުކުރަނީ

  މީދޫ ލޮތަރި އެފްސީ މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ޖާހަގަ ހޯދީ މިމުބާރާތުގައި ވާދަކުރި ޓީމްތަކުގެ ތެރެއިން ވަރުގަދަ އެއްޓީމްކަމުގައިވާ ސަންއޮފް ލޮންސް ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 2 ލަނޑު 1 ލަނޑުން ބަލިކޮށްފައެވެ. ސަންއޮފްލޮންސާއި ލޮތަރި އެފްސީއަކީ މިމުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި އެއް ގްރޫޕެއްގައި ހިމެނުނު ދެޓީމެވެ. ގްރޫޕް މެޗްތަކުގައި މިދެޓީމް ވާދަކޮށް 2 ލަނޑު 0 ލަނޑުން  މޮޅުވެފައިވަނީ ސަން އޮފްލޮންސްއެވެ.

  ފޯރިގަދަވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިރޭ 20:30 ގައި މީދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައެވެ.

  މިފަހަރުގެ މިމުބާރާތުގެ ފައިސާގެ އިނާމްތަކަށް ބަލާއިރު ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 10،000 ރުފިޔާ، ރަނަރަޕް ޓީމަށް 5،000 ރުފިޔާ ވަނީ ހުށަހަޅާފަ އެވެ.

  މިމުބާރާތާ ބެހޭގޮތުން ގައުމު އެފްސީގެ އައްޕޯ ބުނީ މިމުބާރާތުގެ މަގުސަދަކީ ފުޓްބޯޅައަށް އޮންނަ ލޯބި ޒުވާނުންގެ ތެރޭގައި އިތުރުކޮށް އެފުރުސަތު ޒުވާނުންނަށް ހޯދައިދިނުން ކަމަށެވެ. އަދި ފުޓްބޯޅައަށް ޒުވާނުން އިތުރަށް އަހުލުވެރިކުރުންކަމަށްވެސް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ.

  “މިމުބާރާތުގެ ސަބަބުން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމްތަކަކަށް  ކުޅެމުންދާ ކުދިންގެ ފިޓްނަސް ރަގަޅުވެ އިތުރު މުބާރާތެއްގައި  ކުޅުމަށް ފުރުސަތު އެކުދީންނަށް ލިބިގެންދާނެ . އެހެންކަމުން މުބާރާތުގެ މަޤުސަދު ހާސިލުވާނެ.” އައްޕޯ ބުންޏެވެ.

  މިޚަބަރާގުޅޭ ފޮޓޯ : ލުބުނާ މަޖީދު މުޚްތާރު

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އަޟްހާއީދު ކުޅިވަރު: ލީޕަޓުގެ ހެޓްރިކާ ދެބެއިންގެ 2 ގޯލާއެކު ހުޅުދޫޓީމުން މީދޫޓީމް ގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައިފި

  ލީޕަޓު  3 ގޯލުޖަހާ  ހެދި ހެޓްރިކްގެ އިތުރަށް   ފޭދޫގެ މަޝްހޫރު ފުޓްސަލް ކުޅުންތެރީންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދެބެއިން ކަމުގައިވާ ...

  ނަސީރުގެ ކެނޑިޑެސީ ފޯމު ބާތިލުކޮށްފި

  ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުސެއިން ނަސީރުގެ ކެނޑިޑެސީ ފޯމު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބާތިލުކޮށްފި ...

  ރެފްރީގެ ނިންމުތަކާ ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން އެކަމުގެ ރުޅިގަޑު ރެފްރީއަށް އަމާޒުކޮށްފި

  މަމެން އައްޑޫއިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅެވުނު މެޗަށްފަހު  އަތޮޅުމަދަރުސާޓީމްގެ ...

  ޝަރީފީ ޕްރީސްކޫލްގެ 25 ވަނަ އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

  މީދޫ ޝަރީފީ ޕްރީސްކޫލްގެ 25 ވަނަ އަހަރީދުވަސް އެސްކޫލުގައި ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. މިގޮތުން ޝަރީފީ ޕްރީސްކޫލުގެ 25 އަހަރީދުވަސް ފާހަގަ ...

  ޖޯލިއަންސް މިކްސް ވޮލީ މުބާރާތް: ޓީމް ލިޓަސް ކުޅުނު ދެވަނަމެޗުންވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފި

  އައްޑޫސިޓީ  ފޭދޫ ޒުވާނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ފޭދޫގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޖޯލިއަންސް މިކްސް ވޮލީ މުބާރާތުގައި ރޭ ކުޅެވުނުމެޗް ޓީމް ...

  ރައީސް ޔާމީނަށް އޮތް ތާއިދު ދައްކާލަން ހުޅުމީދޫގައި ވެހިކަލް ބުރެއް ބާއްވައިފި

  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި އެމަނިކުފާނުގެ ރަނިންމޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދަށް އައްޑުއަތޮޅު މީދޫއާއި ހުޅުދޫގައި އޮތް ...